Aktualności

Targi wiedzy konsumenckiej

W Tragach udział wzięły organizacje i urzędy, do których zadań należy ochrona konsumenta: Europejskie Centrum Konsumenckie, Inspekcja Handlowa, Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie, Rzecznik Ubezpieczonych, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Urząd Regulacji Energetyki. Dzięki ich obecności konsumenci mieli możliwość uzyskania darmowych porad prawnych oraz wielu praktycznych informacji dotyczących działalności poszczególnych instytucji oraz sposobów radzenia sobie w sytuacji wystąpienia sporu z przedsiębiorcą. Organizowane były konkursy wiedzy konsumenckiej dla uczestników Tragów, liczne wywiady i rozmowy z przedstawicielami poszczególnych organizacji i instytucji.

W trakcie targów konsumenci mieli również możliwość zapoznania się z dobrymi praktykami konsumenckimi stosowanymi przez takich przedsiębiorców, jak: Kruk S.A., PKPP Lewiatan, Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego oraz Provident Polska.

Targi miały na celu przybliżenie konsumentom przysługujących im praw, jak również zaprezentowanie organizacji i instytucji, które na co dzień zajmują się udzielaniem pomocy i wsparcia konsumentów w dochodzeniu roszczeń i egzekwowaniu praw od przedsiębiorców.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z imprezy.

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Targi wiedzy konsumenckiej

W Tragach udział wzięły organizacje i urzędy, do których zadań należy ochrona konsumenta: Europejskie Centrum Konsumenckie, Inspekcja Handlowa, Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie, Rzecznik Ubezpieczonych, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Urząd Regulacji Energetyki. Dzięki ich obecności konsumenci mieli możliwość uzyskania darmowych porad prawnych oraz wielu praktycznych informacji dotyczących działalności poszczególnych instytucji oraz sposobów radzenia sobie w sytuacji wystąpienia sporu z przedsiębiorcą. Organizowane były konkursy wiedzy konsumenckiej dla uczestników Tragów, liczne wywiady i rozmowy z przedstawicielami poszczególnych organizacji i instytucji.

W trakcie targów konsumenci mieli również możliwość zapoznania się z dobrymi praktykami konsumenckimi stosowanymi przez takich przedsiębiorców, jak: Kruk S.A., PKPP Lewiatan, Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego oraz Provident Polska.

Targi miały na celu przybliżenie konsumentom przysługujących im praw, jak również zaprezentowanie organizacji i instytucji, które na co dzień zajmują się udzielaniem pomocy i wsparcia konsumentów w dochodzeniu roszczeń i egzekwowaniu praw od przedsiębiorców.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z imprezy.

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25