Aktualności

Tańsza karta pojazdu

Trybunał Konstytucyjny 17 stycznia 2006 r. uznał, że opłata 500 zł za wydanie karty pojazdujest zbyt wysoka. 28 marca Minister Transportu i Budownictwa Jerzy Polaczek podpisałrozporządzenie obniżające ta opłatę do 75 zł. Taka kwota będzie pobierana za wydanie kartypojazdu przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Polski. Rozporządzenie wejdzie wżycie 15 kwietnia 2006 r.Powstaje pytanie, czy będzie można dochodzić zwrotu przynajmniej części niezgodnych zkonstytucją kosztów wydania karty pojazdu. Wydaje się mało prawdopodobne, byMinisterstwo Transportu i Budownictwa dopuściło taką możliwość. O dokładne informacjeradzimy się jednak zwracać do wydziałów komunikacji właściwych dla miejsca zamieszkania.

Źródło “Gazeta Prawna”

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności

Tańsza karta pojazdu

Trybunał Konstytucyjny 17 stycznia 2006 r. uznał, że opłata 500 zł za wydanie karty pojazdujest zbyt wysoka. 28 marca Minister Transportu i Budownictwa Jerzy Polaczek podpisałrozporządzenie obniżające ta opłatę do 75 zł. Taka kwota będzie pobierana za wydanie kartypojazdu przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Polski. Rozporządzenie wejdzie wżycie 15 kwietnia 2006 r.Powstaje pytanie, czy będzie można dochodzić zwrotu przynajmniej części niezgodnych zkonstytucją kosztów wydania karty pojazdu. Wydaje się mało prawdopodobne, byMinisterstwo Transportu i Budownictwa dopuściło taką możliwość. O dokładne informacjeradzimy się jednak zwracać do wydziałów komunikacji właściwych dla miejsca zamieszkania.

Źródło “Gazeta Prawna”

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25