Aktualności

Tablica wyników dla rynków konsumenckich ujawnia bariery w dostępie do korzystniejszych ofert i pogorszenie sytuacji konsumentów

Komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej John Dalli powiedział: „Jednolity rynek europejski to dla konsumentów obietnica większego wyboru i niższych cen. Obietnica ta często pozostaje jednak niespełniona, ponieważ zarówno sprzedawcy, jak i klienci napotykają na potężne przeszkody, które zamykają im drogę poza granice państwowe. Wraz z moimi kolegami komisarzami jesteśmy zdecydowani usunąć te przeszkody.” Dodał on również: „Chcę wyrazić uznanie dla tych państw członkowskich, które pomimo obciążenia budżetów krajowych nie przestają inwestować w stworzenie warunków sprzyjających zaufaniu do organów ochrony konsumentów oraz szybkiemu rozwiązywaniu sporów.”

Tablica wyników dla rynków konsumenckich

Tablica wyników dla rynków konsumenckich dostarcza informacji i sygnałów ostrzegawczych na temat funkcjonowania rynku wewnętrznego z punktu widzenia konsumentów w zakresie możliwości wyboru, konkurencyjnych cen i poziomu zadowolenia. Począwszy od 2010 r. wiosenna edycja tablicy wyników dla rynków konsumenckich będzie poświęcona badaniu integracji rynku detalicznego oraz krajowej sytuacji konsumentów. W jesiennej edycji tablicy wyników, która zostanie przyjęta w październiku, dokonana zostanie analiza 50 określonych sektorów rynkowych w celu ustalenia, które z nich nie funkcjonują dobrze z punktu widzenia konsumentów.

Główne wyniki

Bariery w handlu transgranicznym

Liczba i wartość transakcji transgranicznych są miarą tego, w jakim stopniu zintegrowany jest unijny rynek detaliczny. Handel transgraniczny wykazuje niewielki wzrost: w 2009 r. zaledwie 29% konsumentów dokonało zakupu w innym kraju UE (25% w 2008 r.) a jedynie 25% osób zajmujących się handlem detalicznym prowadziło sprzedaż w innym kraju UE (20% w 2008 r.). Nierównowaga pomiędzy krajowymi a transgranicznymi zakupami przez internet powiększa się: w 2009 r. 34% unijnych konsumentów kupiło towary lub usługi przez internet od krajowych dostawców (28% w 2008 r.), ale tylko 8% dokonało zamówienia z innego państwa UE (6% w 2008 r.).

Z wcześniejszych badań Komisji wynikało, że zakupy transgraniczne mogą przynieść konsumentom faktyczne oszczędności i większy wybór (zob. IP/09/1564 oraz MEMO/09/475).

Nadal istnieją jednak bariery, które powodują, iż wielu handlowców odmawia realizowania dostaw za granicę. W poprzednich sprawozdaniach wskazano, że ponad 60% transgranicznych zamówień nie jest realizowanych. Komisja jest zdecydowana na realizację strategii usuwania tych barier w oparciu o zestaw środków określonych w październiku 2009 r. (zob. MEMO/09/475). Obejmują one zniesienie rozdrobnienia przepisów, ułatwienie rozwiązywania sporów transgranicznych oraz uproszczenie przepisów dotyczących sprzedawców detalicznych.

Pogorszenie sytuacji konsumentów w krajach

Sytuację konsumentów określa szereg czynników, między innymi jakość przepisów dotyczących konsumentów i przedsiębiorstw, skuteczność rozwiązywania sporów i rozpatrywania skarg oraz zaufanie konsumentów do władz, sprzedawców detalicznych, reklamodawców i organizacji konsumenckich.

Kryzys gospodarczy wywarł niekorzystny wpływ na te warunki, powodując pogorszenie sytuacji w większości krajów. Osiem państw członkowskich (Portugalia, Luksemburg, Irlandia, Włochy, Austria, Francja, Słowacja i Zjednoczone Królestwo) poprawiło jednak swoje wyniki w porównaniu z 2008 r.

Duże różnice możliwości nabywczych konsumentów

Tablica wyników dla rynków konsumenckich ujawniła duże różnice między krajami UE w zakresie możliwości konsumentów w nabywaniu towarów i usług, przy uwzględnieniu zarówno średnich wynagrodzeń, jak i poziomów cen. Zaskakiwać może fakt, że życie jest dla konsumentów tańsze w bogatszych państwach UE, pomimo wyższych cen. Najbardziej przystępny pod tym względem jest Luksemburg; za którym znalazły się Zjednoczone Królestwo, Cypr, Niderlandy i Austria.

Zobacz także: MEMO/10/109

Pełna wersja tablicy wyników dla rynków konsumenckich:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm#3CMS

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności

Tablica wyników dla rynków konsumenckich ujawnia bariery w dostępie do korzystniejszych ofert i pogorszenie sytuacji konsumentów

Komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej John Dalli powiedział: „Jednolity rynek europejski to dla konsumentów obietnica większego wyboru i niższych cen. Obietnica ta często pozostaje jednak niespełniona, ponieważ zarówno sprzedawcy, jak i klienci napotykają na potężne przeszkody, które zamykają im drogę poza granice państwowe. Wraz z moimi kolegami komisarzami jesteśmy zdecydowani usunąć te przeszkody.” Dodał on również: „Chcę wyrazić uznanie dla tych państw członkowskich, które pomimo obciążenia budżetów krajowych nie przestają inwestować w stworzenie warunków sprzyjających zaufaniu do organów ochrony konsumentów oraz szybkiemu rozwiązywaniu sporów.”

Tablica wyników dla rynków konsumenckich

Tablica wyników dla rynków konsumenckich dostarcza informacji i sygnałów ostrzegawczych na temat funkcjonowania rynku wewnętrznego z punktu widzenia konsumentów w zakresie możliwości wyboru, konkurencyjnych cen i poziomu zadowolenia. Począwszy od 2010 r. wiosenna edycja tablicy wyników dla rynków konsumenckich będzie poświęcona badaniu integracji rynku detalicznego oraz krajowej sytuacji konsumentów. W jesiennej edycji tablicy wyników, która zostanie przyjęta w październiku, dokonana zostanie analiza 50 określonych sektorów rynkowych w celu ustalenia, które z nich nie funkcjonują dobrze z punktu widzenia konsumentów.

Główne wyniki

Bariery w handlu transgranicznym

Liczba i wartość transakcji transgranicznych są miarą tego, w jakim stopniu zintegrowany jest unijny rynek detaliczny. Handel transgraniczny wykazuje niewielki wzrost: w 2009 r. zaledwie 29% konsumentów dokonało zakupu w innym kraju UE (25% w 2008 r.) a jedynie 25% osób zajmujących się handlem detalicznym prowadziło sprzedaż w innym kraju UE (20% w 2008 r.). Nierównowaga pomiędzy krajowymi a transgranicznymi zakupami przez internet powiększa się: w 2009 r. 34% unijnych konsumentów kupiło towary lub usługi przez internet od krajowych dostawców (28% w 2008 r.), ale tylko 8% dokonało zamówienia z innego państwa UE (6% w 2008 r.).

Z wcześniejszych badań Komisji wynikało, że zakupy transgraniczne mogą przynieść konsumentom faktyczne oszczędności i większy wybór (zob. IP/09/1564 oraz MEMO/09/475).

Nadal istnieją jednak bariery, które powodują, iż wielu handlowców odmawia realizowania dostaw za granicę. W poprzednich sprawozdaniach wskazano, że ponad 60% transgranicznych zamówień nie jest realizowanych. Komisja jest zdecydowana na realizację strategii usuwania tych barier w oparciu o zestaw środków określonych w październiku 2009 r. (zob. MEMO/09/475). Obejmują one zniesienie rozdrobnienia przepisów, ułatwienie rozwiązywania sporów transgranicznych oraz uproszczenie przepisów dotyczących sprzedawców detalicznych.

Pogorszenie sytuacji konsumentów w krajach

Sytuację konsumentów określa szereg czynników, między innymi jakość przepisów dotyczących konsumentów i przedsiębiorstw, skuteczność rozwiązywania sporów i rozpatrywania skarg oraz zaufanie konsumentów do władz, sprzedawców detalicznych, reklamodawców i organizacji konsumenckich.

Kryzys gospodarczy wywarł niekorzystny wpływ na te warunki, powodując pogorszenie sytuacji w większości krajów. Osiem państw członkowskich (Portugalia, Luksemburg, Irlandia, Włochy, Austria, Francja, Słowacja i Zjednoczone Królestwo) poprawiło jednak swoje wyniki w porównaniu z 2008 r.

Duże różnice możliwości nabywczych konsumentów

Tablica wyników dla rynków konsumenckich ujawniła duże różnice między krajami UE w zakresie możliwości konsumentów w nabywaniu towarów i usług, przy uwzględnieniu zarówno średnich wynagrodzeń, jak i poziomów cen. Zaskakiwać może fakt, że życie jest dla konsumentów tańsze w bogatszych państwach UE, pomimo wyższych cen. Najbardziej przystępny pod tym względem jest Luksemburg; za którym znalazły się Zjednoczone Królestwo, Cypr, Niderlandy i Austria.

Zobacz także: MEMO/10/109

Pełna wersja tablicy wyników dla rynków konsumenckich:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm#3CMS

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25