Aktualności

Szansa na przełamanie barier na drodze do bezpiecznych płatności internetowych i mobilnych w Europie

…sprawniejsze i bardziej dostosowane do współczesnych realiów z korzyścią dla konsumentów, sprzedawców i pośredników w usługach płatniczych.

Poprzez zatwierdzone dzisiaj konsultacje w sprawie zielonej księgi, Komisja Europejska chce poznać opinie zainteresowanych stron o przeszkodach, które hamują dalszą integrację rynku, oraz o narzędziach ich przezwyciężenia. Termin nadsyłania uwag w ramach konsultacji upływa 11 kwietnia 2012 r.

Płatności elektroniczne są konieczne, zarówno podczas zakupów w punkcie sprzedaży, jak i przez Internet. W Unii Europejskiej używanych jest ponad 700 milionów kart płatniczych, sprzedaż internetowa daje ogromne możliwości, a ilość smartfonów gwałtownie wzrasta. Zielona księga obejmuje analizę przeszkód, które hamują integrację rynku perspektywicznych technologii płatniczych na szczeblu europejskim.

Co oznacza zielona księga?

Zielona księga obejmuje ocenę obecnej sytuacji na europejskim rynku płatności kartowych, internetowych i mobilnych, przedstawia różnice pomiędzy stanem obecnym a wizją w pełni zintegrowanego rynku płatności oraz przeszkody, które doprowadziły do powstania tych różnic. Celem zielonej księgi jest rozpoczęcie szeroko zakrojonego procesu konsultacji z podmiotami zainteresowanymi. Jego wyniki przyczynią się do uwiarygodnienia analiz Komisji oraz pomogą odnaleźć właściwy sposób na poprawienie integracji rynku.

Główne problemy objęte zieloną księgą to:

– dostęp do rynku i wejście na rynek dla istniejących i nowych dostawców usług;
– bezpieczeństwo transakcji i ochrona danych;
– przejrzyste i efektywne ustalanie cen usług płatniczych;
– normalizacja techniczna;
– interoperacyjność dostawców usług.

Kluczowy problem do rozwiązania – jak skutecznie wdrożyć rozwiązania stwierdzonych problemów, aby zagwarantować, że korzyści pojawią się odpowiednio wcześnie.

Wypowiedzi związane z zieloną księgą zbierane będą do dnia 11 kwietnia 2012 r. W oparciu o szczegółową analizę wyników konsultacji wiosną 2012 r. Komisja ogłosi kolejne kroki, jakie zostaną podjęte.

Więcej informacji: Green Paper ‘Towards an integrated European market for card, internet and mobile payments’ — Frequently Asked Questions

Fragmenty komunikatu Komisji Europejskiej z 11 stycznia 2012 r.

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Szansa na przełamanie barier na drodze do bezpiecznych płatności internetowych i mobilnych w Europie

…sprawniejsze i bardziej dostosowane do współczesnych realiów z korzyścią dla konsumentów, sprzedawców i pośredników w usługach płatniczych.

Poprzez zatwierdzone dzisiaj konsultacje w sprawie zielonej księgi, Komisja Europejska chce poznać opinie zainteresowanych stron o przeszkodach, które hamują dalszą integrację rynku, oraz o narzędziach ich przezwyciężenia. Termin nadsyłania uwag w ramach konsultacji upływa 11 kwietnia 2012 r.

Płatności elektroniczne są konieczne, zarówno podczas zakupów w punkcie sprzedaży, jak i przez Internet. W Unii Europejskiej używanych jest ponad 700 milionów kart płatniczych, sprzedaż internetowa daje ogromne możliwości, a ilość smartfonów gwałtownie wzrasta. Zielona księga obejmuje analizę przeszkód, które hamują integrację rynku perspektywicznych technologii płatniczych na szczeblu europejskim.

Co oznacza zielona księga?

Zielona księga obejmuje ocenę obecnej sytuacji na europejskim rynku płatności kartowych, internetowych i mobilnych, przedstawia różnice pomiędzy stanem obecnym a wizją w pełni zintegrowanego rynku płatności oraz przeszkody, które doprowadziły do powstania tych różnic. Celem zielonej księgi jest rozpoczęcie szeroko zakrojonego procesu konsultacji z podmiotami zainteresowanymi. Jego wyniki przyczynią się do uwiarygodnienia analiz Komisji oraz pomogą odnaleźć właściwy sposób na poprawienie integracji rynku.

Główne problemy objęte zieloną księgą to:

– dostęp do rynku i wejście na rynek dla istniejących i nowych dostawców usług;
– bezpieczeństwo transakcji i ochrona danych;
– przejrzyste i efektywne ustalanie cen usług płatniczych;
– normalizacja techniczna;
– interoperacyjność dostawców usług.

Kluczowy problem do rozwiązania – jak skutecznie wdrożyć rozwiązania stwierdzonych problemów, aby zagwarantować, że korzyści pojawią się odpowiednio wcześnie.

Wypowiedzi związane z zieloną księgą zbierane będą do dnia 11 kwietnia 2012 r. W oparciu o szczegółową analizę wyników konsultacji wiosną 2012 r. Komisja ogłosi kolejne kroki, jakie zostaną podjęte.

Więcej informacji: Green Paper ‘Towards an integrated European market for card, internet and mobile payments’ — Frequently Asked Questions

Fragmenty komunikatu Komisji Europejskiej z 11 stycznia 2012 r.

· 1 grudnia 2014 · 13:25