Aktualności

Sytuacja konsumentów w Europie ulega poprawie

Co wynika z najnowszych badań?

Najlepsze warunki z punktu widzenia konsumentów panują w Luksemburgu, Zjednoczonym Królestwie, Danii, Austrii, Irlandii, Finlandii, Niderlandach, Belgii, w Niemczech, Francji i Szwecji (państwa członkowskie, których wyniki przekraczają średnią w UE). Niestety, niepokojąca jest słaba znajomość praw konsumenckich, tylko 12% ankietowanych w całej UE było w stanie odpowiedzieć na pytania dotyczące praw konsumenta w zakresie gwarancji, okresu, w którym można odstąpić od umowy, oraz praw przysługujących w sytuacji, gdy otrzyma się niezamówione towary. Ponadto wielu przedsiębiorców nie zdawało sobie sprawy ze swoich obowiązków prawnych wobec konsumentów. Na przykład tylko 27% detalistów wiedziało, przez jaki okres konsumenci mają prawo do zwrotu wadliwych produktów.

– E-zakupy

Zakupy transgraniczne nadal nie są dla konsumentów równie łatwe, co zakupy w kraju, przez co tracą oni możliwości większego wyboru i oszczędności, które przyniosłyby potencjalne zyski szacowane na 204 mld euro rocznie. Tablica wyników pokazuje, że choć handel elektroniczny ciągle się rozwija, wciąż jednak ogranicza się głównie do rynków krajowych, pomimo oczywistych możliwości większego wyboru i oszczędności, jakie oferuje handel transgraniczny. Można z tego wnioskować, że konieczne jest bardziej skuteczne informowanie o istniejących mechanizmach poradnictwa, egzekwowania prawa i dochodzenia roszczeń w zakresie handlu transgranicznego. Informacji takich udziela sieć krajowych organów egzekwowania prawa (sieć współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów (CPC) oraz Europejskie Centra Konsumenckie, które zapewniają bezpłatną pomoc i porady konsumentom dokonującym zakupów na jednolitym rynku.

– Nieuczciwe praktyki handlowe

Nadal zdarza się, że przedsiębiorstwa stosują praktyki niezgodne z prawem. Od 2010 r. wzrosła liczba konsumentów i sprzedawców w UE, którzy zetknęli się z reklamami i ofertami, które wprowadzały w błąd lub nawet zawierały elementy oszustwa. Coraz więcej osób otrzymuje też towary, których nigdy nie zamawiało. Władze muszą egzekwować już istniejące przepisy chroniące konsumentów, w szczególności tych o słabszej pozycji, przed takimi praktykami, a konsumenci muszą być w stanie wykrywać takie praktyki i ich unikać.

Jakie są plany?

Na lata 2014-2020  planowane jest wsrożenie nowego unijnego programu na rzecz konsumentów. Ma on na celu wzmocnienie pozycji konsumentów oraz zwiększanie ich świadomości i zaufania poprzez zapewnienie im środków umożliwiających aktywne uczestnictwo w rynku, czerpanie z niego korzyści i korzystanie z możliwości wyboru, a także gwarantujących im właściwe egzekwowanie ich praw. Gdy zostaną przyjęte rozpatrywane obecnie propozycje mechanizmów pozasądowego rozwiązywania sporów z przedsiębiorcami (alternatywne metody rozstrzygania sporów i internetowy system rozstrzygania sporów), europejscy konsumenci będą mogli łatwiej znaleźć rozwiązanie swoich problemów, niezależnie od tego, gdzie i w jaki sposób zakupili produkt lub usługę w UE.

Czym jest tablica wyników dla rynkó konsumenckich?

Tablica wyników dla rynków konsumenckich dostarcza informacji i sygnałów ostrzegawczych na temat funkcjonowania jednolitego rynku z punktu widzenia konsumentów w UE pod względem możliwości wyboru, cen i ochrony praw konsumenta. Wiosenna edycja (tablica wyników dla warunków konsumenckich) poświęcona jest integracji rynku detalicznego oraz krajowej sytuacji konsumentów. Tablica opracowywana jest głównie na podstawie badań konsumentów i sprzedawców, danych Eurostatu oraz informacji otrzymanych od państw członkowskich.

Pełna tablica wyników: http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm#5CMS

Dodatkowe informacje: http://ec.europa.eu/consumers/index_pl.htm

Żródło: Komunikat Komisji Europejskiej, Bruksela, 29 maja 2012 r.

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Sytuacja konsumentów w Europie ulega poprawie

Co wynika z najnowszych badań?

Najlepsze warunki z punktu widzenia konsumentów panują w Luksemburgu, Zjednoczonym Królestwie, Danii, Austrii, Irlandii, Finlandii, Niderlandach, Belgii, w Niemczech, Francji i Szwecji (państwa członkowskie, których wyniki przekraczają średnią w UE). Niestety, niepokojąca jest słaba znajomość praw konsumenckich, tylko 12% ankietowanych w całej UE było w stanie odpowiedzieć na pytania dotyczące praw konsumenta w zakresie gwarancji, okresu, w którym można odstąpić od umowy, oraz praw przysługujących w sytuacji, gdy otrzyma się niezamówione towary. Ponadto wielu przedsiębiorców nie zdawało sobie sprawy ze swoich obowiązków prawnych wobec konsumentów. Na przykład tylko 27% detalistów wiedziało, przez jaki okres konsumenci mają prawo do zwrotu wadliwych produktów.

– E-zakupy

Zakupy transgraniczne nadal nie są dla konsumentów równie łatwe, co zakupy w kraju, przez co tracą oni możliwości większego wyboru i oszczędności, które przyniosłyby potencjalne zyski szacowane na 204 mld euro rocznie. Tablica wyników pokazuje, że choć handel elektroniczny ciągle się rozwija, wciąż jednak ogranicza się głównie do rynków krajowych, pomimo oczywistych możliwości większego wyboru i oszczędności, jakie oferuje handel transgraniczny. Można z tego wnioskować, że konieczne jest bardziej skuteczne informowanie o istniejących mechanizmach poradnictwa, egzekwowania prawa i dochodzenia roszczeń w zakresie handlu transgranicznego. Informacji takich udziela sieć krajowych organów egzekwowania prawa (sieć współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów (CPC) oraz Europejskie Centra Konsumenckie, które zapewniają bezpłatną pomoc i porady konsumentom dokonującym zakupów na jednolitym rynku.

– Nieuczciwe praktyki handlowe

Nadal zdarza się, że przedsiębiorstwa stosują praktyki niezgodne z prawem. Od 2010 r. wzrosła liczba konsumentów i sprzedawców w UE, którzy zetknęli się z reklamami i ofertami, które wprowadzały w błąd lub nawet zawierały elementy oszustwa. Coraz więcej osób otrzymuje też towary, których nigdy nie zamawiało. Władze muszą egzekwować już istniejące przepisy chroniące konsumentów, w szczególności tych o słabszej pozycji, przed takimi praktykami, a konsumenci muszą być w stanie wykrywać takie praktyki i ich unikać.

Jakie są plany?

Na lata 2014-2020  planowane jest wsrożenie nowego unijnego programu na rzecz konsumentów. Ma on na celu wzmocnienie pozycji konsumentów oraz zwiększanie ich świadomości i zaufania poprzez zapewnienie im środków umożliwiających aktywne uczestnictwo w rynku, czerpanie z niego korzyści i korzystanie z możliwości wyboru, a także gwarantujących im właściwe egzekwowanie ich praw. Gdy zostaną przyjęte rozpatrywane obecnie propozycje mechanizmów pozasądowego rozwiązywania sporów z przedsiębiorcami (alternatywne metody rozstrzygania sporów i internetowy system rozstrzygania sporów), europejscy konsumenci będą mogli łatwiej znaleźć rozwiązanie swoich problemów, niezależnie od tego, gdzie i w jaki sposób zakupili produkt lub usługę w UE.

Czym jest tablica wyników dla rynkó konsumenckich?

Tablica wyników dla rynków konsumenckich dostarcza informacji i sygnałów ostrzegawczych na temat funkcjonowania jednolitego rynku z punktu widzenia konsumentów w UE pod względem możliwości wyboru, cen i ochrony praw konsumenta. Wiosenna edycja (tablica wyników dla warunków konsumenckich) poświęcona jest integracji rynku detalicznego oraz krajowej sytuacji konsumentów. Tablica opracowywana jest głównie na podstawie badań konsumentów i sprzedawców, danych Eurostatu oraz informacji otrzymanych od państw członkowskich.

Pełna tablica wyników: http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm#5CMS

Dodatkowe informacje: http://ec.europa.eu/consumers/index_pl.htm

Żródło: Komunikat Komisji Europejskiej, Bruksela, 29 maja 2012 r.

· 1 grudnia 2014 · 13:25