Aktualności

Strategia Konsumencka na lata 2007-2013

Komisarz Kuneva zapoczątkowała ponad 20 prawnych i poza-prawnych inicjatyw, mających poprawić sytuację konsumentów na Wspólnym Rynku do 2013 r. W nadchodzących miesiącach zostaną dokładnie przejrzane przepisy regulujące zakupy transgraniczne, zanalizowane możliwości upowszechnienia zbiorowych pozwów konsumenckich oraz przedstawione propozycje zmodyfikowania Dyrektywy o Timesharingu. Komisarz zadeklarowała również, że postara się ułatwić udzielane kredytów w obrocie ponadgranicznym (Dyrektywa o Kredycie Konsumenckim). Nowa Strategia Konsumencka na lata 2007-2013 ma na celu umocnienie zaufania konsumentów do Wspólnego Rynku, tak aby mogli oni łatwo i bezpiecznie kupować w dowolnym kraju Unii, czy to w zwykłym sklepie czy w Internecie, wszędzie otrzymując dobrą cenę, dobra jakość oraz produkt najbardziej odpowiadający ich potrzebom.

“Z nową Strategią pragniemy obudzić ‘śpiącego giganta’, segment sprzedaży detalicznej na Wspólnym Rynku. Istnieją narzędzia pozwalające na dynamiczny rozwój transgranicznego handlu ale zachowania konsumentów nie nadążają za tym rozwojem. Chcę zbudować zaufanie do rynku, dać ludziom lepszy wybór a ich pieniądzom wartość. Chcę, żeby obywatel z Birmingham czuł się tak samo bezpiecznie i swobodnie kupując cyfrowy aparat w niemieckim czy węgierskim sklepie internetowym, jakby to robił we własnym mieście, przy głównej ulicy” – powiedziała Komisarz Kuneva.

Wydatki konsumpcyjne konsumentów stanowią 58% PKB Unii Europejskiej. Statystyki pokazują, że przedsiębiorcy i konsumenci wciąż nie korzystają z potencjału oferowanego przez Wewnętrzny Rynek UE, a w szczególności z możliwości handlu internetowego. Rynek Wewnętrzny mógłby być największym rynkiem detalicznym na całym świecie. Niestety pozostaje podzielony na 27 mini-rynków, wskutek czego konsumenci pozbawieni są niższych cen i lepszego wyboru a europejska ekonomia dodatkowego źródła wzrostu.

Pięć filarów Strategii Konsumenckiej:

1. Nowoczesne prawa konsumentów w obszarze zakupów transgranicznych

Planowany jest gruntowny przegląd obecnych regulacji chroniących konsumentów, które są niekompletne, nieaktualne i nieprzystosowane do internetowej rewolucji w sprzedaży produktów i usług. Priorytetem będzie przegląd ośmiu Dyrektyw konsumenckich, dotyczących m.in. gwarancji i dostarczenia produktu. Przegląd zapoczątkowało ogłoszenie Zielonej Księgi o Konsumenckim Acquis. Inne priorytety w tym obszarze to:

– Dyrektywa o Timesharingu

– nowa Dyrektywa o Kredycie Konsumenckim

– Raport o funkcjonowaniu Marketingu na Odległość i Konsumenckich Usług Finansowych

– Raport o funkcjonowaniu Dyrektywy o Bezpieczeństwie Produktu

2. Funkcjonalny system składania skarg i wdrażania przepisów

Konsumenci nie będą cieszyć się z dobrodziejstw Wspólnego Rynku dopóki nie zaistnieją silne i efektywne systemy rozwiązywania problemów związanych z produktami i usługami. Komisja podejmie działania mające na celu:

– wzmocnienie monitorowania Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów (ADR)

– rozważenie wprowadzenia pozwów zbiorowych dla konsumentów w sprawach związanych z naruszeniem przepisów o ochronie konsumentów i złamanie europejskich reguł ochrony konkurencji

– raport o Dyrektywie w sprawie nakazów zaprzestania szkodliwych praktyk w celu ochrony interesów konsumentów

– wprowadzenie nowej Polityki Ochrony Konsumentów (CPC), dzięki której wychwytywane będą przypadki oszustw internetowych i innych naruszeń praw konsumentów.

3. Bezpieczny Rynek

Bezpieczeństwo produktów jest najważniejsze dla konsumentów. Priorytety w tym obszarze obejmują:

– wprowadzenie monitorowania rynku unijnego i wzmocnienie systemu RAPEX (Rapid Alert System), gdzie notyfikowane są niebezpieczne produkty.

– wzmocnienie współpracy z władzami amerykańskimi i chińskimi

– zbieranie informacji o produktach i usługach związanych z wypadkami, jak również analiza zagrożeń chemicznych.

4. Prawa konsumentów w centrum polityk europejskich

Celem jest uczynienie z praw konsumentów wiodących standardów, które będą uwzględniane przy podejmowaniu wszystkich decyzji w kolejnym etapie – tworzenia Jednolitego Rynku 2.

Wprowadzenie interesów konsumenckich w proces tworzenia polityki europejskiej w kluczowych obszarach – zdrowia, biznesu i przemysłu, środowiska i transportu – jest najwyższym priorytetem. A w szczególności:

– przygotowanie Białej Księgi o Kredycie Hipotecznym

– Wskaźniki i statystyki będą rozwijane w obszarach obejmujących: transgraniczny handel detaliczny (B2C – Business-to-Customer), zbieżności i rozbieżności cenowe, zaufanie, skargi konsumenckie i satysfakcję konsumencką.

5. Informacja

Konsumenci potrzebują rzetelnej informacji, przejrzystych rynków i skutecznej polityki. Priorytety w tym obszarze są następujące:

– współfinansowanie i koordynowanie sieci Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net), które doradzają konsumentom w kwestiach ich praw i rozwiązują polubownie transgraniczne spory konsumenckie

– kampanie informacyjne w nowych Państwach Członkowskich, rozwój pomaturalnych kierunków studiów w zakresie praw konsumentów, możliwości edukacji dla dorosłych.

Więcej informacji można przeczytać na stronach Komisji Europejskiej:

http://ec.europa.eu/consumers/overview/cons_policy/index_en.htm

 

Podsumowanie “Strategia polityki konsumenckiej na lata 2007-2013” w języku polskim

Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego – w języku polskim

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności

Strategia Konsumencka na lata 2007-2013

Komisarz Kuneva zapoczątkowała ponad 20 prawnych i poza-prawnych inicjatyw, mających poprawić sytuację konsumentów na Wspólnym Rynku do 2013 r. W nadchodzących miesiącach zostaną dokładnie przejrzane przepisy regulujące zakupy transgraniczne, zanalizowane możliwości upowszechnienia zbiorowych pozwów konsumenckich oraz przedstawione propozycje zmodyfikowania Dyrektywy o Timesharingu. Komisarz zadeklarowała również, że postara się ułatwić udzielane kredytów w obrocie ponadgranicznym (Dyrektywa o Kredycie Konsumenckim). Nowa Strategia Konsumencka na lata 2007-2013 ma na celu umocnienie zaufania konsumentów do Wspólnego Rynku, tak aby mogli oni łatwo i bezpiecznie kupować w dowolnym kraju Unii, czy to w zwykłym sklepie czy w Internecie, wszędzie otrzymując dobrą cenę, dobra jakość oraz produkt najbardziej odpowiadający ich potrzebom.

“Z nową Strategią pragniemy obudzić ‘śpiącego giganta’, segment sprzedaży detalicznej na Wspólnym Rynku. Istnieją narzędzia pozwalające na dynamiczny rozwój transgranicznego handlu ale zachowania konsumentów nie nadążają za tym rozwojem. Chcę zbudować zaufanie do rynku, dać ludziom lepszy wybór a ich pieniądzom wartość. Chcę, żeby obywatel z Birmingham czuł się tak samo bezpiecznie i swobodnie kupując cyfrowy aparat w niemieckim czy węgierskim sklepie internetowym, jakby to robił we własnym mieście, przy głównej ulicy” – powiedziała Komisarz Kuneva.

Wydatki konsumpcyjne konsumentów stanowią 58% PKB Unii Europejskiej. Statystyki pokazują, że przedsiębiorcy i konsumenci wciąż nie korzystają z potencjału oferowanego przez Wewnętrzny Rynek UE, a w szczególności z możliwości handlu internetowego. Rynek Wewnętrzny mógłby być największym rynkiem detalicznym na całym świecie. Niestety pozostaje podzielony na 27 mini-rynków, wskutek czego konsumenci pozbawieni są niższych cen i lepszego wyboru a europejska ekonomia dodatkowego źródła wzrostu.

Pięć filarów Strategii Konsumenckiej:

1. Nowoczesne prawa konsumentów w obszarze zakupów transgranicznych

Planowany jest gruntowny przegląd obecnych regulacji chroniących konsumentów, które są niekompletne, nieaktualne i nieprzystosowane do internetowej rewolucji w sprzedaży produktów i usług. Priorytetem będzie przegląd ośmiu Dyrektyw konsumenckich, dotyczących m.in. gwarancji i dostarczenia produktu. Przegląd zapoczątkowało ogłoszenie Zielonej Księgi o Konsumenckim Acquis. Inne priorytety w tym obszarze to:

– Dyrektywa o Timesharingu

– nowa Dyrektywa o Kredycie Konsumenckim

– Raport o funkcjonowaniu Marketingu na Odległość i Konsumenckich Usług Finansowych

– Raport o funkcjonowaniu Dyrektywy o Bezpieczeństwie Produktu

2. Funkcjonalny system składania skarg i wdrażania przepisów

Konsumenci nie będą cieszyć się z dobrodziejstw Wspólnego Rynku dopóki nie zaistnieją silne i efektywne systemy rozwiązywania problemów związanych z produktami i usługami. Komisja podejmie działania mające na celu:

– wzmocnienie monitorowania Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów (ADR)

– rozważenie wprowadzenia pozwów zbiorowych dla konsumentów w sprawach związanych z naruszeniem przepisów o ochronie konsumentów i złamanie europejskich reguł ochrony konkurencji

– raport o Dyrektywie w sprawie nakazów zaprzestania szkodliwych praktyk w celu ochrony interesów konsumentów

– wprowadzenie nowej Polityki Ochrony Konsumentów (CPC), dzięki której wychwytywane będą przypadki oszustw internetowych i innych naruszeń praw konsumentów.

3. Bezpieczny Rynek

Bezpieczeństwo produktów jest najważniejsze dla konsumentów. Priorytety w tym obszarze obejmują:

– wprowadzenie monitorowania rynku unijnego i wzmocnienie systemu RAPEX (Rapid Alert System), gdzie notyfikowane są niebezpieczne produkty.

– wzmocnienie współpracy z władzami amerykańskimi i chińskimi

– zbieranie informacji o produktach i usługach związanych z wypadkami, jak również analiza zagrożeń chemicznych.

4. Prawa konsumentów w centrum polityk europejskich

Celem jest uczynienie z praw konsumentów wiodących standardów, które będą uwzględniane przy podejmowaniu wszystkich decyzji w kolejnym etapie – tworzenia Jednolitego Rynku 2.

Wprowadzenie interesów konsumenckich w proces tworzenia polityki europejskiej w kluczowych obszarach – zdrowia, biznesu i przemysłu, środowiska i transportu – jest najwyższym priorytetem. A w szczególności:

– przygotowanie Białej Księgi o Kredycie Hipotecznym

– Wskaźniki i statystyki będą rozwijane w obszarach obejmujących: transgraniczny handel detaliczny (B2C – Business-to-Customer), zbieżności i rozbieżności cenowe, zaufanie, skargi konsumenckie i satysfakcję konsumencką.

5. Informacja

Konsumenci potrzebują rzetelnej informacji, przejrzystych rynków i skutecznej polityki. Priorytety w tym obszarze są następujące:

– współfinansowanie i koordynowanie sieci Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net), które doradzają konsumentom w kwestiach ich praw i rozwiązują polubownie transgraniczne spory konsumenckie

– kampanie informacyjne w nowych Państwach Członkowskich, rozwój pomaturalnych kierunków studiów w zakresie praw konsumentów, możliwości edukacji dla dorosłych.

Więcej informacji można przeczytać na stronach Komisji Europejskiej:

http://ec.europa.eu/consumers/overview/cons_policy/index_en.htm

 

Podsumowanie “Strategia polityki konsumenckiej na lata 2007-2013” w języku polskim

Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego – w języku polskim

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25