Aktualności

Strategia jednolitego rynku cyfrowego – spotkanie Komisarzy UE

Podczas spotkania Komisarzy w dn. 25.03, na które Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich, w tym ECK Polska, przedstawiła przykładowe skargi konsumenckie związane z zakupem treści cyfrowych, określono trzy główne obszary, na których w bieżącej kadencji skupią się działania Komisji:

1. Lepszy dostęp konsumentów i przedsiębiorstw do towarów i usług cyfrowych, m.in.:

 • Ułatwienie – zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorstwom – transgranicznego handlu elektronicznego dzięki harmonizacji przepisów dotyczących konsumentów i umów oraz skuteczniejszej i przystępniejszej cenowo dostawie przesyłek. Obecnie tylko 15 proc. konsumentów dokonuje zakupów przez internet w innym państwie UE, co nie powinno dziwić, skoro opłata za dostawę przewyższa faktyczną cenę produktu (więcej danych znajduje się w zestawieniu informacyjnym).
 • Zwalczanie blokady regionalnej: Zbyt wielu Europejczyków nie może korzystać z usług internetowych, które są dostępne w innych krajach UE, często bez uzasadnienia, lub są oni przekierowywani do lokalnego sprzedawcy oferującego produkty w innych cenach. Taka dyskryminacja w ramach jednolitego rynku jest niedopuszczalna.

2. Stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju sieci i usług cyfrowych, m.in.:

 • Widmo radiowe jest potrzebne internetowi jak ludziom powietrze. Poprawa koordynacji w gronie państw członkowskich ma decydujące znaczenie. Europa doświadczyła znacznych opóźnień we wdrażaniu najnowszej technologii 4G z powodu braku dostępności odpowiedniego widma. Widmo nie uznaje granic krajowych: europejskie podejście do zarządzania nim jest potrzebne, aby promować prawdziwy jednolity rynek usług ogólnoeuropejskich.
 • Komisja przeanalizuje rosnące znaczenie platform internetowych (wyszukiwarek, portali społecznościowych, sklepów z aplikacjami, itp.) dla rozkwitu gospodarki internetowej. Analiza ta obejmie zbadanie, w jaki sposób można jeszcze bardziej wzmocnić zaufanie do usług online poprzez większą przejrzystość, jak włączyć te usługi do internetowego łańcucha wartości i ułatwić szybkie usuwanie nielegalnych treści.
 • Obecnie 72 proc. użytkowników internetu w Europie żywi obawy w związku z korzystaniem z usług przez internet, niepokoi ich bowiem konieczność ujawniania w internecie zbyt wielu danych osobowych. Szybkie przyjęcie rozporządzenia o ochronie danych jest kluczem do wzmocnienia zaufania.

3. Tworzenie europejskiej gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego o długofalowym potencjale wzrostu

 • Komisja pragnie także, aby przemysł i obywatele optymalnie wykorzystywali możliwości gospodarki opartej na danych. W każdej sekundzie powstają ogromne ilości danych, wytwarzanych przez osoby i generowanych przez urządzenia, np. czujniki gromadzące m.in. informacje dotyczące klimatu, obrazy satelitarne, zdjęcia i filmy w postaci cyfrowej, zapisy transakcji i sygnały GPS. Duże zbiory danych są prawdziwą żyłą złota, ale powodują też powstawanie istotnych wyzwań, od prawa własności przez ochronę danych po standardy.Wyzwaniom tym należy stawić czoło, aby w pełni wykorzystać ukryty potencjał tej technologii.
 • To samo dotyczy operacji w chmurze obliczeniowej, której zastosowanie szybko rośnie: przewiduje się, że odsetek danych cyfrowych przechowywanych w chmurze zwiększy się z 20 proc. w 2013 r. do 40 proc. w 2020 r. Wspólne sieci i zasoby mogą pobudzić wzrost naszej gospodarki, potrzebują one jednak również odpowiednich warunków, aby się rozwijać i zapewnić możliwości korzystania większej liczbie osób, przedsiębiorstw, organizacji i podmiotów świadczących usługi publiczne w całej Europie.
 • Europejczycy powinni móc również w pełni korzystać z interoperacyjnych usług elektronicznych: od usług e-administracji do e-zdrowia, a także rozwijać umiejętności cyfrowe w celu wykorzystania możliwości oferowanych przez internet i zwiększenia swoich szans na znalezienie pracy.

Więcej: Informacja prasowa Komisji Europejskiej

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Strategia jednolitego rynku cyfrowego – spotkanie Komisarzy UE

Podczas spotkania Komisarzy w dn. 25.03, na które Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich, w tym ECK Polska, przedstawiła przykładowe skargi konsumenckie związane z zakupem treści cyfrowych, określono trzy główne obszary, na których w bieżącej kadencji skupią się działania Komisji:

1. Lepszy dostęp konsumentów i przedsiębiorstw do towarów i usług cyfrowych, m.in.:

 • Ułatwienie – zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorstwom – transgranicznego handlu elektronicznego dzięki harmonizacji przepisów dotyczących konsumentów i umów oraz skuteczniejszej i przystępniejszej cenowo dostawie przesyłek. Obecnie tylko 15 proc. konsumentów dokonuje zakupów przez internet w innym państwie UE, co nie powinno dziwić, skoro opłata za dostawę przewyższa faktyczną cenę produktu (więcej danych znajduje się w zestawieniu informacyjnym).
 • Zwalczanie blokady regionalnej: Zbyt wielu Europejczyków nie może korzystać z usług internetowych, które są dostępne w innych krajach UE, często bez uzasadnienia, lub są oni przekierowywani do lokalnego sprzedawcy oferującego produkty w innych cenach. Taka dyskryminacja w ramach jednolitego rynku jest niedopuszczalna.

2. Stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju sieci i usług cyfrowych, m.in.:

 • Widmo radiowe jest potrzebne internetowi jak ludziom powietrze. Poprawa koordynacji w gronie państw członkowskich ma decydujące znaczenie. Europa doświadczyła znacznych opóźnień we wdrażaniu najnowszej technologii 4G z powodu braku dostępności odpowiedniego widma. Widmo nie uznaje granic krajowych: europejskie podejście do zarządzania nim jest potrzebne, aby promować prawdziwy jednolity rynek usług ogólnoeuropejskich.
 • Komisja przeanalizuje rosnące znaczenie platform internetowych (wyszukiwarek, portali społecznościowych, sklepów z aplikacjami, itp.) dla rozkwitu gospodarki internetowej. Analiza ta obejmie zbadanie, w jaki sposób można jeszcze bardziej wzmocnić zaufanie do usług online poprzez większą przejrzystość, jak włączyć te usługi do internetowego łańcucha wartości i ułatwić szybkie usuwanie nielegalnych treści.
 • Obecnie 72 proc. użytkowników internetu w Europie żywi obawy w związku z korzystaniem z usług przez internet, niepokoi ich bowiem konieczność ujawniania w internecie zbyt wielu danych osobowych. Szybkie przyjęcie rozporządzenia o ochronie danych jest kluczem do wzmocnienia zaufania.

3. Tworzenie europejskiej gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego o długofalowym potencjale wzrostu

 • Komisja pragnie także, aby przemysł i obywatele optymalnie wykorzystywali możliwości gospodarki opartej na danych. W każdej sekundzie powstają ogromne ilości danych, wytwarzanych przez osoby i generowanych przez urządzenia, np. czujniki gromadzące m.in. informacje dotyczące klimatu, obrazy satelitarne, zdjęcia i filmy w postaci cyfrowej, zapisy transakcji i sygnały GPS. Duże zbiory danych są prawdziwą żyłą złota, ale powodują też powstawanie istotnych wyzwań, od prawa własności przez ochronę danych po standardy.Wyzwaniom tym należy stawić czoło, aby w pełni wykorzystać ukryty potencjał tej technologii.
 • To samo dotyczy operacji w chmurze obliczeniowej, której zastosowanie szybko rośnie: przewiduje się, że odsetek danych cyfrowych przechowywanych w chmurze zwiększy się z 20 proc. w 2013 r. do 40 proc. w 2020 r. Wspólne sieci i zasoby mogą pobudzić wzrost naszej gospodarki, potrzebują one jednak również odpowiednich warunków, aby się rozwijać i zapewnić możliwości korzystania większej liczbie osób, przedsiębiorstw, organizacji i podmiotów świadczących usługi publiczne w całej Europie.
 • Europejczycy powinni móc również w pełni korzystać z interoperacyjnych usług elektronicznych: od usług e-administracji do e-zdrowia, a także rozwijać umiejętności cyfrowe w celu wykorzystania możliwości oferowanych przez internet i zwiększenia swoich szans na znalezienie pracy.

Więcej: Informacja prasowa Komisji Europejskiej

· 1 grudnia 2014 · 13:25