Aktualności

Spotkanie ECK z Inspekcją Handlową

Inspekcja Handlowa powstała w 1958 roku. Jest najstarszą instytucją zajmującą się kontrolą handlu i ochroną konsumentów w Polsce. Jest również organizatorem dwóch kluczowych systemów pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich(tzw. Alternative Dispute Resolutions schemes – ADR): mediacji oraz arbitrażu. Prowadzone są one w ramach polubownych sądów konsumenckich funkcjonujących w oparciu o struktury Inspekcji.
Spotkanie miało na celu omówienie zakresu i zasad dalszej współpracy, zwłaszcza w kontekście rozpatrywania sporów z udziałem konsumentów zagranicznych. Ustalono, iż na obecnym etapie najwłaściwszym trybem dla tego typu sporów jest tryb mediacji.
Omawiano również, kwestię możliwości notyfikowania systemu mediacji, oraz polubownych sądów konsumenckich do bazy danych ADR zarządzanej przez Komisję Europejską.

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Spotkanie ECK z Inspekcją Handlową

Inspekcja Handlowa powstała w 1958 roku. Jest najstarszą instytucją zajmującą się kontrolą handlu i ochroną konsumentów w Polsce. Jest również organizatorem dwóch kluczowych systemów pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich(tzw. Alternative Dispute Resolutions schemes – ADR): mediacji oraz arbitrażu. Prowadzone są one w ramach polubownych sądów konsumenckich funkcjonujących w oparciu o struktury Inspekcji.
Spotkanie miało na celu omówienie zakresu i zasad dalszej współpracy, zwłaszcza w kontekście rozpatrywania sporów z udziałem konsumentów zagranicznych. Ustalono, iż na obecnym etapie najwłaściwszym trybem dla tego typu sporów jest tryb mediacji.
Omawiano również, kwestię możliwości notyfikowania systemu mediacji, oraz polubownych sądów konsumenckich do bazy danych ADR zarządzanej przez Komisję Europejską.

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25