Aktualności

Słuchajmy dzieci: one wiedzą, co zrobić aby Internet był bezpieczniejszy!

„Dzieci bardzo szybko zaczęły korzystać z usług internetowych takich jak serwisy społecznościowe czy telefony komórkowe. Jednak wiele z nich nadal nie zdaje sobie sprawy z ukrytych zagrożeń związanych z korzystaniem z tych usług, od prześladowania po uwodzenie w cyberprzestrzeni” stwierdziła komisarz Reding. „Proszę decydentów sektora publicznego i prywatnego, aby posłuchali głosu dzieci i uczyli się od nich, a także aby udoskonalili strategie uświadamiające oraz instrumenty ochrony nieletnich. Sama również pracuję nad wkładem UE w tym zakresie: do końca miesiąca chcemy zaproponować nowy program dotyczący bezpiecznego Internetu na lata 2009-2013, który pozwoliłby kontynuować cenne osiągnięcia w zakresie pomocy dzieciom, rodzicom i nauczycielom w identyfikacji problemów, które nieletni napotykają w sieci.”
Meglena Kuneva, unijna komisarz ds. konsumentów, która reprezentowała Komisję Europejską podczas obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu w Brukseli, dodała: „Aby zapewnić dzieciom i młodzieży bezpieczny dostęp do Internetu i telefonów komórkowych musimy wiedzieć, w jaki sposób korzystają one z tych technologii oraz poznać ich opinię na temat sposobów zapewnienia im bezpieczeństwa. Sondaże wykazują, że stosowanie Internetu przez dzieci oraz ich opinie na temat potencjalnych zagrożeń mogą różnić się znacząco od opinii i wiedzy dorosłych. Dlatego tak ważny jest bezpośredni dialog z młodzieżą”
Doroczny Dzień Bezpiecznego Internetu zastał zorganizowany po raz piąty. Ogólnoeuropejskie forum młodzieży zorganizowane w Brukseli przez Komisję miało za zadanie uczulić na mniej oczywiste zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu. Do Brukseli zaproszono 30 nastolatków w wieku 14-17 lat, którzy brali już udział w forach krajowych zorganizowanych w Finlandii, Czechach, na Cyprze, w Szwecji, Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemczech, Austrii i Islandii. Nastolatki spotkały się z komisarz Kunevą, posłami Parlamentu Europejskiego i przedstawicielami branży IT, oraz określiły 10 najważniejszych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa w sieci wynikających z odbytej na ten temat dyskusji dotyczącej:

 • zagrożeń i środków ostrożności związanych z korzystaniem z serwisów społecznościowych oraz z telefonów komórkowych;
 • instrumentów i metod służących uczulenia młodzieży na te kwestie.

W państwach członkowskich organizowane są w tym roku między innymi następujące działania na poziomie krajowym:

 • Hiszpanii centrum informacyjne Protegeles rozpocznie emisję spotu reklamowego „Wirtualny świat tworzysz także Ty”. Będzie on emitowany również w innych państwach członkowskich.
 • Austrii zwycięzcy pierwszego konkursu filmów zrealizowanych za pomocą telefonów komórkowych wezmą udział w warsztatach medialnych poświęconych bezpiecznemu stosowaniu telefonów.
 • Belgii zostanie zorganizowana konferencja prasowa (godz. 10.30, Les Halles des Tanneurs w centrum Brukseli) z udziałem uniwersytetów które biorą udział w projekcie badawczym „Nastolatki, Internet, Zagrożenia i Możliwości” (ang. Teens, Internet, Risks and Opportunities – TIRO) finansowanym przez belgijskie biuro ds. polityki naukowej.
 • Danii najpopularniejsze społeczności internetowe dla dzieci i młodzieży będą świętowały Dzień Bezpiecznego Internetu na swoich portalach.
 • Polsce jeden z głównych dostawców usług kablowych opracuje pakiet przeznaczony dla rodziców i dzieci. Zostanie on przetłumaczony na 11 języków europejskich i będzie dostępny w innych państwach Europy.

W ramach światowego maratonu blogów, poświęconemu Dniu Bezpiecznego Internetu opublikowane zostaną wyniki światowego konkursu na opracowanie najlepszych materiałów na temat bezpieczeństwa w Internecie. W konkursie wzięła udział młodzież z setek klas szkolnych i klubów. Powstało 665 prac na temat: „Wirtualny świat tworzysz także Ty”.
Kontekst:
Dzień Bezpiecznego Internetu jest obchodzony co roku (zob. IP/07/140, IP06/126, IP/05/148, IP/04/171). Organizuje go europejska sieć na rzecz bezpieczeństwa w Internecie INSAFE. Jest on współfinansowany przez program Komisji dotyczący bezpiecznego Internetu (zob.IP/06/1512MEMO/07/44).
Ostatnie sondaże przeprowadzone przez Eurostat w gospodarstwach domowych objęły szereg szerszych kwestii związanych z bezpieczeństwem w sieci, a sondaż jakościowy przeprowadzony przez Eurobarometr w 2007 r. stanowił źródło wiedzy na temat zachowania dzieci w sieci :
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/pls/portal/docs/PAGE/PGP_PRD_CAT_PREREL/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2008/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2008_MONTH_02/4-08022008-EN-AP.PDF IP/07/1227).
Dalsze informacje:
http://europa.eu.int/saferinternet
Pełny kalendarz wydarzeń zorganizowanych w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu oraz maratonu blogów znajduje się na stronie: http://www.saferinternet.org

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Słuchajmy dzieci: one wiedzą, co zrobić aby Internet był bezpieczniejszy!

„Dzieci bardzo szybko zaczęły korzystać z usług internetowych takich jak serwisy społecznościowe czy telefony komórkowe. Jednak wiele z nich nadal nie zdaje sobie sprawy z ukrytych zagrożeń związanych z korzystaniem z tych usług, od prześladowania po uwodzenie w cyberprzestrzeni” stwierdziła komisarz Reding. „Proszę decydentów sektora publicznego i prywatnego, aby posłuchali głosu dzieci i uczyli się od nich, a także aby udoskonalili strategie uświadamiające oraz instrumenty ochrony nieletnich. Sama również pracuję nad wkładem UE w tym zakresie: do końca miesiąca chcemy zaproponować nowy program dotyczący bezpiecznego Internetu na lata 2009-2013, który pozwoliłby kontynuować cenne osiągnięcia w zakresie pomocy dzieciom, rodzicom i nauczycielom w identyfikacji problemów, które nieletni napotykają w sieci.”
Meglena Kuneva, unijna komisarz ds. konsumentów, która reprezentowała Komisję Europejską podczas obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu w Brukseli, dodała: „Aby zapewnić dzieciom i młodzieży bezpieczny dostęp do Internetu i telefonów komórkowych musimy wiedzieć, w jaki sposób korzystają one z tych technologii oraz poznać ich opinię na temat sposobów zapewnienia im bezpieczeństwa. Sondaże wykazują, że stosowanie Internetu przez dzieci oraz ich opinie na temat potencjalnych zagrożeń mogą różnić się znacząco od opinii i wiedzy dorosłych. Dlatego tak ważny jest bezpośredni dialog z młodzieżą”
Doroczny Dzień Bezpiecznego Internetu zastał zorganizowany po raz piąty. Ogólnoeuropejskie forum młodzieży zorganizowane w Brukseli przez Komisję miało za zadanie uczulić na mniej oczywiste zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu. Do Brukseli zaproszono 30 nastolatków w wieku 14-17 lat, którzy brali już udział w forach krajowych zorganizowanych w Finlandii, Czechach, na Cyprze, w Szwecji, Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemczech, Austrii i Islandii. Nastolatki spotkały się z komisarz Kunevą, posłami Parlamentu Europejskiego i przedstawicielami branży IT, oraz określiły 10 najważniejszych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa w sieci wynikających z odbytej na ten temat dyskusji dotyczącej:

 • zagrożeń i środków ostrożności związanych z korzystaniem z serwisów społecznościowych oraz z telefonów komórkowych;
 • instrumentów i metod służących uczulenia młodzieży na te kwestie.

W państwach członkowskich organizowane są w tym roku między innymi następujące działania na poziomie krajowym:

 • Hiszpanii centrum informacyjne Protegeles rozpocznie emisję spotu reklamowego „Wirtualny świat tworzysz także Ty”. Będzie on emitowany również w innych państwach członkowskich.
 • Austrii zwycięzcy pierwszego konkursu filmów zrealizowanych za pomocą telefonów komórkowych wezmą udział w warsztatach medialnych poświęconych bezpiecznemu stosowaniu telefonów.
 • Belgii zostanie zorganizowana konferencja prasowa (godz. 10.30, Les Halles des Tanneurs w centrum Brukseli) z udziałem uniwersytetów które biorą udział w projekcie badawczym „Nastolatki, Internet, Zagrożenia i Możliwości” (ang. Teens, Internet, Risks and Opportunities – TIRO) finansowanym przez belgijskie biuro ds. polityki naukowej.
 • Danii najpopularniejsze społeczności internetowe dla dzieci i młodzieży będą świętowały Dzień Bezpiecznego Internetu na swoich portalach.
 • Polsce jeden z głównych dostawców usług kablowych opracuje pakiet przeznaczony dla rodziców i dzieci. Zostanie on przetłumaczony na 11 języków europejskich i będzie dostępny w innych państwach Europy.

W ramach światowego maratonu blogów, poświęconemu Dniu Bezpiecznego Internetu opublikowane zostaną wyniki światowego konkursu na opracowanie najlepszych materiałów na temat bezpieczeństwa w Internecie. W konkursie wzięła udział młodzież z setek klas szkolnych i klubów. Powstało 665 prac na temat: „Wirtualny świat tworzysz także Ty”.
Kontekst:
Dzień Bezpiecznego Internetu jest obchodzony co roku (zob. IP/07/140, IP06/126, IP/05/148, IP/04/171). Organizuje go europejska sieć na rzecz bezpieczeństwa w Internecie INSAFE. Jest on współfinansowany przez program Komisji dotyczący bezpiecznego Internetu (zob.IP/06/1512MEMO/07/44).
Ostatnie sondaże przeprowadzone przez Eurostat w gospodarstwach domowych objęły szereg szerszych kwestii związanych z bezpieczeństwem w sieci, a sondaż jakościowy przeprowadzony przez Eurobarometr w 2007 r. stanowił źródło wiedzy na temat zachowania dzieci w sieci :
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/pls/portal/docs/PAGE/PGP_PRD_CAT_PREREL/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2008/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2008_MONTH_02/4-08022008-EN-AP.PDF IP/07/1227).
Dalsze informacje:
http://europa.eu.int/saferinternet
Pełny kalendarz wydarzeń zorganizowanych w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu oraz maratonu blogów znajduje się na stronie: http://www.saferinternet.org

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25