Aktualności

Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich powiększyła się o nowe Centra w Bułgarii i Rumunii

ECK w Bułgarii powstało przy Komisji Ochrony Konsumentów w Ministerstwie Gospodarki i Energii. Centrum w Rumunii będzie prowadzone przez Rumuńskie Stowarzyszenie dla Ochrony Konsumentów. Wkład finansowy Komisji Europejskiej przez pierwsze dwa lata działania nowych Centrów może sięgnąć 70% ich budżetu.

Więcej informacji na:
http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/index_en.htm

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich powiększyła się o nowe Centra w Bułgarii i Rumunii

ECK w Bułgarii powstało przy Komisji Ochrony Konsumentów w Ministerstwie Gospodarki i Energii. Centrum w Rumunii będzie prowadzone przez Rumuńskie Stowarzyszenie dla Ochrony Konsumentów. Wkład finansowy Komisji Europejskiej przez pierwsze dwa lata działania nowych Centrów może sięgnąć 70% ich budżetu.

Więcej informacji na:
http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/index_en.htm

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25