Aktualności

Rynki inwestycji, nieruchomości i dostępu do Internetu nie spełniają oczekiwań konsumentów

Na przeciwnym krańcu z dobrym wynikiem plasują się linie lotnicze, mimo zakłóceń, jakie miały miejsce wiosną 2010 r. Produkty i usługi związane z kulturą również cieszą się dobrą opinią konsumentów. Przedstawiony w tabeli ranking rynków opiera się na takich wskaźnikach jak porównywalność, zaufanie konsumentów, satysfakcja konsumentów, problemy, skargi, łatwość zmiany usługodawców, ceny itp. Celem rankingu jest ustalenie, którym rynkom najbardziej zagraża nieprawidłowe działanie, oraz przeprowadzenie dalszych badań w celu przeanalizowania problemów i znalezienia strategicznych rozwiązań. Po raz pierwszy tablica obejmuje aż 50 różnych rynków – od żywności przez artykuły gospodarstwa domowego do napraw samochodów – we wszystkich krajach UE.

Komisarz UE ds. zdrowia i polityki konsumenckiej John Dalli powiedział:

– „Największe oczekiwania związane ze wspólnym rynkiem to niższe ceny, większy wybór, jasne zasady i satysfakcja. Dzięki opublikowanej dziś tablicy możemy dokładnie określić, na których rynkach oczekiwania te nie są spełniane”. Komisarz dodał: „Naszym zadaniem będzie teraz dokładniejsze zbadanie dwóch rynków – usług internetowych i mięsa – i zachęcenie władz krajowych do skorzystania z wyników naszej pracy”.

Tablica wyników dla rynków konsumenckich

Tablica powstaje w oparciu o badanie rynku uwzględniające doświadczenia i opinie konsumentów, którzy niedawno dokonali zakupów na danym rynku. Zawiera ona dane dotyczące 50 rynków konsumenckich, które odpowiadają za 60 proc. wydatków europejskich gospodarstw domowych.

Główny ranking rynków opiera się na ogólnych wynikach obliczonych na podstawie następujących wskaźników:

łatwość porównywania towarów i usług. Rynki, na których najtrudniej jest konsumentom porównać oferty, to rynek bankowości, telekomunikacji, usług komunalnych (dostaw wody, gazu i energii elektrycznej), usług na rynku nieruchomości i usług prawnych (w tym usług notarialnych i księgowych). Najłatwiej porównać można oferty na rynku książek, czasopism i gazet;

– wiara konsumentów w przestrzeganie przez sprzedawców i usługodawców detalicznych praw konsumentów: rynki, do których konsumenci szczególnie nie mają zaufania pod tym względem, to rynek inwestycji, emerytur i papierów wartościowych, rynek używanych samochodów i rynek nieruchomości;

problemy i skargi. Najwięcej problemów występuje na rynku dostępu do Internetu, transportu kolejowego, nieruchomości oraz na rynku inwestycji, emerytur i papierów wartościowych. Najwięcej skarg składają konsumenci korzystający z rynków telefonii komórkowej, dostępu do Internetu, nowych samochodów i bieżących rachunków bankowych;

ogólne zadowolenie i oczekiwania. Ogólnie rzecz biorąc, 57 proc. europejskich konsumentów uważa, że rynki działają właściwie. Największe niezadowolenie wywołuje funkcjonowanie rynku inwestycji, emerytur i papierów wartościowych, rynku nieruchomości i rynku transportu kolejowego. Największą satysfakcję deklarują konsumenci korzystający z rynku produktów i usług związanych z kulturą.

Tablica wyników służy również do monitorowania:

łatwości zmiany usługodawców oraz faktycznych zachowań konsumentów w tym zakresie. Uznano, że najtrudniej jest zmienić usługodawcę na rynku dostaw energii elektrycznej, bankowości inwestycyjnej, dostaw gazu i kredytów bankowych;

rozbieżności cen. Konsumenci uważają cenę za jeden z najważniejszych kryteriów zakupu. Duże rozbieżności cen na jednolitym rynku mogą sugerować jego fragmentację. Tablica wyników pokazuje znaczne różnice cen w całej UE. Różnice między cenami usług są zwykle dużo większe niż w przypadku towarów, przy czym największe różnice występują na rynkach bieżących rachunków bankowych i usług dostępu do Internetu.

Straty poniesione przez europejskich konsumentów na skutek problemów prowadzących do złożenia skargi ocenia się na ok. 0,3 proc. PKB Unii. Środki te mogłyby zostać wykorzystane na zakup innowacyjnych towarów i usług dobrej jakości, pobudzając jednocześnie gospodarkę UE, która tego niewątpliwie potrzebuje.

Najważniejsze wnioski

– Jeśli chodzi o usługi, trzy rynki niezmiennie dostają najniższe oceny konsumentów, bez względu na to, czy uwzględnia się rozmiar kraju UE, czy nie. Są to: rynek inwestycji, emerytur i papierów wartościowych, rynek nieruchomości oraz rynek usług internetowych.
– W przypadku towarów najniższe notowania mają następujące trzy rynki: rynek używanych samochodów, rynek odzieżowy i obuwniczy oraz rynek mięsny (zob. MEMO/10/514).
Rynek książek, czasopism i gazet oraz rynek usług w zakresie kultury i rozrywki znalazły się wśród najlepiej ocenianych rynków.
– Decyzją konsumentów linie lotnicze uplasowały się w górnej połowie rankingu, przed wszystkimi innymi środkami transportu oraz, co ważne, w szczególnie trudnym czasie dla tego sektora.

Dalsze kroki

Komisja Europejska przeprowadzi dwa badania rynku w celu dokładnego przeanalizowania przyczyn zaistniałej sytuacji i znalezienia strategicznych rozwiązań. Zbadane zostaną dwa rynki:

rynek usług internetowych, który w ogólnym rankingu zajął trzecie miejsce od dołu. Występują na nim duże różnice cen w obrębie UE, a ponadto na tym właśnie rynku najwięcej konsumentów doświadczyło problemów. Dostęp do Internetu ma ogromne znaczenie dla kwestii e-integracji i jednolitego rynku cyfrowego;

rynek mięsa, który jest jednym z najniżej notowanych rynków towarów. Mięso jest często kupowanym produktem i jego zakup jest ważną pozycją w domowych budżetach.

Pełna wersja tablicy wyników dla rynków konsumenckich: http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm#4CMS

IP/10/1369, Bruksela, dnia 22 października 2010 r.

· 1 grudnia 2017 · 00:00