Aktualności

Rosnąca popularność zakupów przez Internet w Europie

Zaprezentowany w marcu przez unijną komisarz ds. konsumentów Meglenę Kunewę raport zawiera szczegółową analizę aktualnych tendencji w handlu elektronicznym w Unii Europejskiej, w tym m.in. najczęściej kupowane produkty oraz przeszkody dla konsumentów i działalności gospodarczej z uwzględnieniem podziału na poszczególne kraje Wspólnoty. Przedstawiając analizę komisarz Kunewa powiedziała: “Konsumentom Internet może przynieść wyłącznie korzyści. Rozszerza dostępny rynek, oferując większy wybór produktów i dostawców. Pozwala porównywać oferty i ceny na niespotykaną dotąd skalę. Powszechność handlu detalicznego za pośrednictwem Internetu będzie rosnąć. Zakupów w ten sposób dokonuje już 150 mln konsumentów, choć jedynie 30 mln kupuje w zagranicznych sklepach internetowych. Musimy dopilnować, by rozwój handlu internetowego nie był niepotrzebnie spowolniony z tego powodu, że nie zdołano zlikwidować istotnych barier prawnych bądź nie rozwiązano ważnych problemów wpływających na zaufanie konsumenta“.

Z raportu “Barriers to E-commerce” wynika, że w okresie od 2006 do 2008 roku odsetek europejskich konsumentów, którzy zakupili minimum jeden produkt przez Internet wzrósł średnio z 27% do 33%. W wybranych krajach takich jak Wielka Brytania, Francja i Niemcy handel internetowy cieszy się wyjątkowo dużą popularnością i w ciągu minionego roku ponad 50% użytkowników Internetu w tych krajach zrobiła zakupy za jego pośrednictwem. W krajach nordyckich takich jak Dania, Finlandia, Islandia, Norwegia i Szwecja, ten odsetek wyniósł aż 91%.

Główne ustalenia raportu Komisji Europejskiej:

 • Opnie konsumentów o handlu internetowym
  • ogólne zadowolenie konsumentów z handlu internetowego, zwłaszcza dzięki możliwości porównywania cen, szerszej ofercie, niższym cenom produktów, większemu wyborowi sprzedawców
  • główne zastrzeżenia konsumentów to: ograniczona dostępność informacji o produkcie, reklama, poziom ochrony prywatności, zaufanie i możliwość zwrotu zakupionych produktów
 • Potencjał dla rozwoju transgranicznego handlu w sieci
  • według opinii 1/3 mieszkańców UE szeroka oferta daje możliwość wyboru produktu w niższej cenie lub o wyższej jakości
  • również 1/3 konsumentów europejskich wyraża gotowość zwarcia transakcji w języku obcym
 • Bariery i przeszkody
  • Segmentacja geograficzna – pomimo ogromnych możliwości, w praktyce konsumentom niejednokrotnie odmawia się transakcji lub odsyła się ich do kraju ojczystego
  • Bariery językowe – choć dla większości sprzedawców i klientów wciąż stanowią one problem, nie należy przeceniać ich wagi, ponieważ już ok. 60% sprzedawców jest już przygotowanych do zawierania transakcji w języku innym niż ojczysty
  • Bariery prawne z perspektywy konsumentów i przedsiębiorstw wydają się coraz mniej uzasadnione; nadal istnieją ograniczenia związane m.in. z prawem konsumenckim, przepisami w zakresie podatku VAT, dystrybucją selektywną
  • Bariery ograniczające zaufanie konsumentów – związane np. z kwestiami płatności, dostawy, reklamacji, obowiązywania gwarancji, zwrotu pieniędzy, ochrony prywatności.

 

Jesienią ubiegłego roku, w ramach procesu monitorowania sektora detalicznego, komisarz Kunewa zainicjowała w Komisji proces mający na celu identyfikację przeszkód dla handlu elektronicznego. Na wrzesień 2009 r. planowane jest przedstawienie sprawozdania końcowego Komisji dotyczące sektora detalicznego, w tym wyniki niezależnych badań na zasadzie anonimowych zakupów, dokonanych w celu ustalenia, w jaki sposób i gdzie uniemożliwia się konsumentom zakupy internetowe w całej UE.

 

Więcej informacji w języku angielskim:
http://ec.europa.eu/consumers/strategy/docs/com_staff_wp2009_en.pdf

Szczegółowe dane dotyczące E-commerce w Unii Europejskiej

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Rosnąca popularność zakupów przez Internet w Europie

Zaprezentowany w marcu przez unijną komisarz ds. konsumentów Meglenę Kunewę raport zawiera szczegółową analizę aktualnych tendencji w handlu elektronicznym w Unii Europejskiej, w tym m.in. najczęściej kupowane produkty oraz przeszkody dla konsumentów i działalności gospodarczej z uwzględnieniem podziału na poszczególne kraje Wspólnoty. Przedstawiając analizę komisarz Kunewa powiedziała: “Konsumentom Internet może przynieść wyłącznie korzyści. Rozszerza dostępny rynek, oferując większy wybór produktów i dostawców. Pozwala porównywać oferty i ceny na niespotykaną dotąd skalę. Powszechność handlu detalicznego za pośrednictwem Internetu będzie rosnąć. Zakupów w ten sposób dokonuje już 150 mln konsumentów, choć jedynie 30 mln kupuje w zagranicznych sklepach internetowych. Musimy dopilnować, by rozwój handlu internetowego nie był niepotrzebnie spowolniony z tego powodu, że nie zdołano zlikwidować istotnych barier prawnych bądź nie rozwiązano ważnych problemów wpływających na zaufanie konsumenta“.

Z raportu “Barriers to E-commerce” wynika, że w okresie od 2006 do 2008 roku odsetek europejskich konsumentów, którzy zakupili minimum jeden produkt przez Internet wzrósł średnio z 27% do 33%. W wybranych krajach takich jak Wielka Brytania, Francja i Niemcy handel internetowy cieszy się wyjątkowo dużą popularnością i w ciągu minionego roku ponad 50% użytkowników Internetu w tych krajach zrobiła zakupy za jego pośrednictwem. W krajach nordyckich takich jak Dania, Finlandia, Islandia, Norwegia i Szwecja, ten odsetek wyniósł aż 91%.

Główne ustalenia raportu Komisji Europejskiej:

 • Opnie konsumentów o handlu internetowym
  • ogólne zadowolenie konsumentów z handlu internetowego, zwłaszcza dzięki możliwości porównywania cen, szerszej ofercie, niższym cenom produktów, większemu wyborowi sprzedawców
  • główne zastrzeżenia konsumentów to: ograniczona dostępność informacji o produkcie, reklama, poziom ochrony prywatności, zaufanie i możliwość zwrotu zakupionych produktów
 • Potencjał dla rozwoju transgranicznego handlu w sieci
  • według opinii 1/3 mieszkańców UE szeroka oferta daje możliwość wyboru produktu w niższej cenie lub o wyższej jakości
  • również 1/3 konsumentów europejskich wyraża gotowość zwarcia transakcji w języku obcym
 • Bariery i przeszkody
  • Segmentacja geograficzna – pomimo ogromnych możliwości, w praktyce konsumentom niejednokrotnie odmawia się transakcji lub odsyła się ich do kraju ojczystego
  • Bariery językowe – choć dla większości sprzedawców i klientów wciąż stanowią one problem, nie należy przeceniać ich wagi, ponieważ już ok. 60% sprzedawców jest już przygotowanych do zawierania transakcji w języku innym niż ojczysty
  • Bariery prawne z perspektywy konsumentów i przedsiębiorstw wydają się coraz mniej uzasadnione; nadal istnieją ograniczenia związane m.in. z prawem konsumenckim, przepisami w zakresie podatku VAT, dystrybucją selektywną
  • Bariery ograniczające zaufanie konsumentów – związane np. z kwestiami płatności, dostawy, reklamacji, obowiązywania gwarancji, zwrotu pieniędzy, ochrony prywatności.

 

Jesienią ubiegłego roku, w ramach procesu monitorowania sektora detalicznego, komisarz Kunewa zainicjowała w Komisji proces mający na celu identyfikację przeszkód dla handlu elektronicznego. Na wrzesień 2009 r. planowane jest przedstawienie sprawozdania końcowego Komisji dotyczące sektora detalicznego, w tym wyniki niezależnych badań na zasadzie anonimowych zakupów, dokonanych w celu ustalenia, w jaki sposób i gdzie uniemożliwia się konsumentom zakupy internetowe w całej UE.

 

Więcej informacji w języku angielskim:
http://ec.europa.eu/consumers/strategy/docs/com_staff_wp2009_en.pdf

Szczegółowe dane dotyczące E-commerce w Unii Europejskiej

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25