Aktualności

Rezygnacja z lotu do Włoch – koronawirus

Do ECK Polska wpływa coraz więcej zapytań od pasażerów, chcących anulować lot do północnych Włoch z powodu koronawirusa. Poniżej wyjaśnienie ECK.

lotnisko loty międzynarodowe

Nie istnieją przepisy regulujące rezygnację z lotu przez pasażera z powodu siły wyższej (epidemii). Oznacza to, że zasady, na podstawie których konsument może odstąpić od umowy, uregulowane są przez Ogólne Warunki Przewozu danej linii lotniczej lub przepisy ogólne prawa cywilnego danego kraju. Może to się wiązać z potrąceniem opłaty za rezygnację.

Jeżeli linia lotnicza odwoła lot, wówczas pasażerowie mogą liczyć na pełen zwrot kosztów.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku imprez turystycznych, w których jednym z elementów jest podróż lotnicza. Więcej: prawoturystyczne.com

· 25 lutego 2020 · 14:26