Zwalczenie oszustw podatkowych, ułatwienie sprzedaży internetowej między państwami członkowskimi UE i wprowadzenie równego traktowania sprzedawców europejskich i tych z państw trzecich – są to powody zmieniających się od 1 lipca 2021 r. przepisów dotyczących podatku VAT w transgranicznym e-commerce.

Więcej: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/vat-e-commerce_en