Aktualności

Rewolucja w VAT – jakie konsekwencje dla konsumentów?

Zwalczenie oszustw podatkowych, ułatwienie sprzedaży internetowej między państwami członkowskimi UE i wprowadzenie równego traktowania sprzedawców europejskich i tych z państw trzecich – są to powody zmieniających się od 1 lipca 2021 r. przepisów dotyczących podatku VAT w transgranicznym e-commerce.

  • Podatek VAT będzie należny za zakup online poza Unią Europejską  już od 1 euro, zwolnienie dla zakupów poniżej 22 euro zostanie zlikwidowane. Te same zasady będą dotyczyły platform sprzedażowych i sprzedawców wykorzystujących model dropshippingu.

  • Sprzedawcy internetowi, w tym platformy handlowe, prowadząc handel transgraniczny, będą mogli być zarejestrowani tylko w jednym państwie członkowskim UE – deklaracja podatkowa i płatność podatku VAT będzie ważna bez względu w jakim kraju UE mieszkają kupujący.

  • Podatek będzie można rozliczyć za pośrednictwem nowego punktu kompleksowej obsługi VAT, czyli One Stop Shop.

  • Niezależnie, czy zakup będzie dokonywany przez Internet poza lub wewnątrz UE, stosowana stawka VAT będzie taka sama, jak w przypadku towarów nabywanych w kraju ojczystym – nowe przepisy zapewniają, że VAT jest płacony tam, gdzie ma miejsce konsumpcja towarów. Po reformie kupiony towar przez polskiego konsumenta będzie obłożony obowiązującą w Polsce 23-proc. stawką VAT.
    Zmiana umożliwi sklepom internetowym w poszczególnych państwach członkowskich szeroki dostęp do jednolitego rynku. Łatwiej im będzie trafić do klientów w innych krajach UE, ponieważ VAT nie będzie już stanowił bariery dla sprzedaży transgranicznej.

Więcej: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/vat-e-commerce_en

· 29 czerwca 2021 · 11:26