Aktualności, Archiwum

Reorganizacja Inspekcji Handlowej (IH)

Reforma służb Inspekcji Handlowej w swoich założeniach ma doprowadzić do uproszczenia dotychczasowej struktury organizacyjnej i usprawnienia działań w zakresie kontroli i nadzoru rynku. Zniesienie ogniwa pośredniczącego pomiędzy Prezesem UOKiK a inspektoratami wojewódzkimi otwiera możliwość szybszego transferu zadań w zakresie nadzoru i sprawnej współpracy pomiędzy jednostkami terenowymi a centralą. Zakłada się zwłaszcza, że reforma będzie miała wpływ na system ochrony konsumentów w zakresie bezpieczeństwa produktu. Eliminacja pośredniego szczebla z pewnością usprawni wykorzystanie informacji przekazywanych w ramach europejskiego systemu szybkiego ostrzegania o produktach niebezpiecznych RAPEX. Jednocześnie w zakresie rozstrzygania sporów transgranicznych na drodze mediacji, Europejskie Centrum Konsumenckie będzie odtąd kontaktować się bezpośrednio z lokalnymi Inspektoratami, właściwymi dla miejsca prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę.

Materiały do pobrania:

USTAWA z dnia 10 lipca 2008 r. o zniesieniu Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej, o zmianie ustawy o Inspekcji Handlowej oraz niektórych innych ustaw

Reorganizacja IH a struktura UOKiK

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25