Aktualności

Reklamacyjne nadużycia linii lotniczych!

Składasz reklamację do linii lotniczej? Pamiętaj, że przewoźnicy często dopuszczają się nadużyć podczas procedury dochodzenia roszczeń. Europejskie Centrum Konsumenckie przygotowało ich zestawienie – koniecznie sprawdź przed majówką!  Lista nadużyć przewoźników lotniczych – opracowana na podstawie skarg wpływających do ECK Polska:
 • Do rozpatrzenia reklamacji żądają wydania oryginałów dokumentów (PIR, paragonów, faktury).
 • Ogranicza się możliwości składania reklamacji np. przewoźnik przyjmuje je wyłącznie pocztą tradycyjną.
 • Do uznania reklamacji uszkodzonego bagażu wymaga się ekspertyzy niezależnego eksperta – osoby trzeciej. Linia lotnicza bierze odpowiedzialność za szkodę dopiero, gdy osoba ta zaświadczy o nieprzydatność walizki do dalszego użytkowania.
 • Reklamacje dotyczące bagażu są przyjmowane wyłącznie bezpośrednio po przylocie do portu lotniczego.
 • W przypadku uszkodzonego bagażu przewoźnik ogranicza się do zakupu nowej walizki lub jej wymiany. Sprawa jest rozpatrywana wówczas za pośrednictwem zewnętrznej firmy, a linia lotnicza nie sugeruje wypłaty odszkodowania.
 • Brak odszkodowania za opóźniony lub zniszczony bagaż w sytuacji, gdy konsument ląduje w miejscu swojego zamieszkania albo rekompensata wysokości 50% poniesionych kosztów, ewentualnie 100% za kosmetyki i bieliznę a 50% za pozostałe ubrania.
 • Linie lotnicze wyłączają swoją odpowiedzialność za błędy w procesie rezerwacji, wynikające z awarii strony internetowej lub systemu rezerwacyjnego.
 • Przewoźnik realizuje obowiązek „opieki” podczas odwołanego, opóźnionego lotu poprzez wydanie vouchera na symboliczną kwotę i odmawia zwrotu kosztów poniesionych ponad przyznany limit.
 • Z powodu niewystarczającej ilości miejsca na pokładzie załoga wymaga, aby przed wejściem na pokład oddać bagaż podręczny pracownikom.
 • Przewoźnik nie bierze wówczas odpowiedzialności za umieszczone w nim cenne przedmioty.
 • W przypadku, gdy pasażer organizuje samodzielnie hotel (w wyniku opóźnienia/ odwołania lotu), zdarza się, że przewoźnik odmawia pokrycia całej poniesionej kwoty. Linia lotnicza powołuje się na swoje wewnętrzne regulacje (np. maksymalnie 3-gwiazdkowy hotel, w określonej odległości od lotniska).
· 29 kwietnia 2019 · 12:54