Aktualności

Regulacja unijna odnośnie podróżowania z czworonożnymi pupilami

Zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami określonymi przez Rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady harmonizujące przepisy dotyczące niehandlowego przemieszczania zwierząt domowych między państwami członkowskimi lub po wwozie lub powrotnym wwozie do Wspólnoty z państw trzecich, zwierzęta domowe takie jak psy, koty czy fretki podróżujące z właścicielem muszą mieć paszport lub, w przypadku, gdy zwierzę jest importowane spoza UE, certyfikat poświadczający ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie.

Rozporządzenie 998/2003 gwarantuje również okres przejściowy do 30 czerwca 2010 roku dla 5 ww. krajów, gdzie wwóz psów i kotów podlega spełnieniu dodatkowych, szczególnych wymogów dotyczących wścieklizny, tasiemca, bąblowicy i kleszczy. Finlandia, Irlandia, Malta, Szwecja i Zjednoczone Królestwo stosują dodatkowo swoje zasady dotyczące wwozu zwierząt w przypadku zagrożenia bąblowicą. Natomiast Malta, Irlandia i Zjednoczone Królestwo mają dodatkowe wymogi odnośnie szczepień ochronnych przeciw kleszczom. Wykonanie takich szczepień musi być potwierdzone odpowiednim wpisem w paszporcie zwierzęcia.

Zadaniem Komisji, zostały spełnione prawie wszystkie warunki prowadzące do całkowitej harmonizacji zasad pozwalających na bezpieczne podróżowanie z czworonożnymi pupilami w całej Unii.

 

Źródło: informacja i zdjęcie pochodzi z newslettera Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów “Heath and Consumer Voice”, lipiec 2009:
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dyna/consumervoice/
create_cv.cfm?cv_id=553

 

Więcej informacji w języku angielskim:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO
/09/277&format=HTML&aged=0&language=EN

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Regulacja unijna odnośnie podróżowania z czworonożnymi pupilami

Zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami określonymi przez Rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady harmonizujące przepisy dotyczące niehandlowego przemieszczania zwierząt domowych między państwami członkowskimi lub po wwozie lub powrotnym wwozie do Wspólnoty z państw trzecich, zwierzęta domowe takie jak psy, koty czy fretki podróżujące z właścicielem muszą mieć paszport lub, w przypadku, gdy zwierzę jest importowane spoza UE, certyfikat poświadczający ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie.

Rozporządzenie 998/2003 gwarantuje również okres przejściowy do 30 czerwca 2010 roku dla 5 ww. krajów, gdzie wwóz psów i kotów podlega spełnieniu dodatkowych, szczególnych wymogów dotyczących wścieklizny, tasiemca, bąblowicy i kleszczy. Finlandia, Irlandia, Malta, Szwecja i Zjednoczone Królestwo stosują dodatkowo swoje zasady dotyczące wwozu zwierząt w przypadku zagrożenia bąblowicą. Natomiast Malta, Irlandia i Zjednoczone Królestwo mają dodatkowe wymogi odnośnie szczepień ochronnych przeciw kleszczom. Wykonanie takich szczepień musi być potwierdzone odpowiednim wpisem w paszporcie zwierzęcia.

Zadaniem Komisji, zostały spełnione prawie wszystkie warunki prowadzące do całkowitej harmonizacji zasad pozwalających na bezpieczne podróżowanie z czworonożnymi pupilami w całej Unii.

 

Źródło: informacja i zdjęcie pochodzi z newslettera Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów “Heath and Consumer Voice”, lipiec 2009:
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dyna/consumervoice/
create_cv.cfm?cv_id=553

 

Więcej informacji w języku angielskim:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO
/09/277&format=HTML&aged=0&language=EN

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25