Aktualności

Raport Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie skarg w roku 2009

W 2009 roku Rzecznik Ubezpieczonych otrzymał 8566 pisemnych skarg z zakresu ubezpieczeń gospodarczych. Najliczniejszą grupą skarg zgłaszanych do Biura Rzecznika Ubezpieczonych były skargi odnoszące się do ubezpieczeń komunikacyjnych – stanowiły one 61,5% wszystkich zgłaszanych skarg. Na kolejnych miejscach z uwagi na liczbę zgłoszonych spraw znajdują się skargi dotyczące ubezpieczeń na życie (15,3%), skargi na ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (6,8%) oraz ubezpieczenia mienia na wypadek kradzieży z włamaniem, od ognia i innych zdarzeń losowych – 391 skarg (4,6%).

Interwencję Rzecznik Ubezpieczonych podjął  w 86,1% zgłoszonych spraw. Spośród skarg w których podjął interwencję Rzecznik Ubezpieczonych, 40,5% zakończyło się zmianą stanowiska na korzyść ubezpieczonego

Pełna treść raportu dostępna jest na stronie internetowej Biura Rzeczników Ubezpieczonych, pod adresem: http://www.rzu.gov.pl/sprawy-biezace/Raport_Rzecznika_Ubezpieczonych_w_sprawie_skarg_w_roku_2009__2460.

Rzecznik Ubezpieczonych powołany został w celu reprezentowania interesów ubezpieczonych wobec ubezpieczycieli i funduszy emerytalnych. Do jego zadań należy między innymi rozpatrywanie skarg w sprawach kierowanych do Rzecznika, podejmowanie prób polubownego rozwiązywania sporów między ubezpieczycielami i funduszami emerytalnymi a ich klientami, a także prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej z zakresu dziedziny ubezpieczeń.

Kontakt z Rzecznikiem Ubezpieczonych możliwy jest pod numerami telefonów: (22) 333-73-26 oraz (22) 333-73-27 oraz pod adresem e-mailowym biuro@rzu.gov.pl.

Materiał komunikatu pochodzi ze strony internetowej http://www.rzu.gov.pl.

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Raport Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie skarg w roku 2009

W 2009 roku Rzecznik Ubezpieczonych otrzymał 8566 pisemnych skarg z zakresu ubezpieczeń gospodarczych. Najliczniejszą grupą skarg zgłaszanych do Biura Rzecznika Ubezpieczonych były skargi odnoszące się do ubezpieczeń komunikacyjnych – stanowiły one 61,5% wszystkich zgłaszanych skarg. Na kolejnych miejscach z uwagi na liczbę zgłoszonych spraw znajdują się skargi dotyczące ubezpieczeń na życie (15,3%), skargi na ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (6,8%) oraz ubezpieczenia mienia na wypadek kradzieży z włamaniem, od ognia i innych zdarzeń losowych – 391 skarg (4,6%).

Interwencję Rzecznik Ubezpieczonych podjął  w 86,1% zgłoszonych spraw. Spośród skarg w których podjął interwencję Rzecznik Ubezpieczonych, 40,5% zakończyło się zmianą stanowiska na korzyść ubezpieczonego

Pełna treść raportu dostępna jest na stronie internetowej Biura Rzeczników Ubezpieczonych, pod adresem: http://www.rzu.gov.pl/sprawy-biezace/Raport_Rzecznika_Ubezpieczonych_w_sprawie_skarg_w_roku_2009__2460.

Rzecznik Ubezpieczonych powołany został w celu reprezentowania interesów ubezpieczonych wobec ubezpieczycieli i funduszy emerytalnych. Do jego zadań należy między innymi rozpatrywanie skarg w sprawach kierowanych do Rzecznika, podejmowanie prób polubownego rozwiązywania sporów między ubezpieczycielami i funduszami emerytalnymi a ich klientami, a także prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej z zakresu dziedziny ubezpieczeń.

Kontakt z Rzecznikiem Ubezpieczonych możliwy jest pod numerami telefonów: (22) 333-73-26 oraz (22) 333-73-27 oraz pod adresem e-mailowym biuro@rzu.gov.pl.

Materiał komunikatu pochodzi ze strony internetowej http://www.rzu.gov.pl.

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25