Aktualności

Raport KE: Coraz mniej niebezpiecznych produktów trafia bezkarnie na rynek

To dzięki zwiększeniu skuteczności unijnego systemu wczesnego ostrzegania ds. niebezpiecznych produktów niespożywczych („RAPEX”). Według opublikowanego dziś rocznego sprawozdania RAPEX – w 2010 r. zakazem obrotu objęto, wycofano z obrotu lub wycofano od konsumentów rekordową liczbę 2 244 niebezpiecznych produktów (wzrost o 13 proc. w porównaniu z 2009 r.).

niebiezpieczne zabawki
fot. Morguefile.com

Nie tylko państwa członkowskie zdwoiły wysiłki na rzecz bezpieczeństwa produktów konsumpcyjnych; także europejskie przedsiębiorstwa zaczęły poważniej traktować swoje obowiązki w tym obszarze, dzięki czemu odnotowano znaczący wzrost (200 proc.) w wykorzystaniu specjalnego systemu wczesnego ostrzegania dla przedsiębiorstw („GPSD Business Application”). Kluczową kwestią stało się zapewnienie bezpieczeństwa u źródła. Dlatego też coraz większy nacisk kładzie się na etap produkcji (projektowanie i wytwarzanie), a także na współpracę z międzynarodowymi partnerami, w szczególności z Chinami.

Komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej, John Dalli, powiedział: „Bezpieczeństwo u źródła to kluczowy czynnik decydujący o bezpieczeństwie produktu, szczególnie w nowym kontekście, jakim jest globalizacja. Przedsiębiorstwa muszą już na starcie uwzględniać zagrożenia dla bezpieczeństwa, producenci muszą zarządzać jakością procesu produkcyjnego, poddając kontroli schodzący z taśmy produkt końcowy. Taka współpraca zaczyna przynosić owoce, zarówno w Europie jak i w krajach, z których sprowadzamy towary, takich jak Chiny. Dzięki niej udaje nam się realizować najważniejsze cele.

Rosnąca skuteczność systemu RAPEX

Od wdrożenia systemu RAPEX w 2004 r. (wraz z przeniesieniem przepisów dyrektywy o ogólnym bezpieczeństwie produktów do przepisów krajowych), liczba powiadomień wzrosła z 468 (2004 r.) do 2 244 (2010 r.). Przyjmuje się, że wzrost potencjału i skuteczności systemu jest skutkiem:

– zwiększenia aktywności organów krajowych w zakresie egzekucji przepisów o bezpieczeństwie produktów, w tym poprzez specjalne projekty;
– lepszego przydziału zasobów;
– zwiększenia świadomości wśród przedsiębiorstw na temat ich obowiązków;
– zacieśnienia współpracy z państwami trzecimi, w szczególności z Chinami;
– rozwoju sieci i szkoleń realizowanych przy udziale Komisji Europejskiej.

W przyszłości nacisk zostanie położony na jakość i przydatność powiadomień.

Jeśli chodzi o kraje pochodzenia, liczba przesłanych przez system RAPEX powiadomień dotyczących produktów z Chin nieznacznie zmalała (o 2 proc. – z 60 proc. w 2009 r. do 58 proc. w 2010 r.). 17 proc. dotyczyło produktów pochodzących z Europy; 10 proc. produktów o nieznanym pochodzeniu, a 15 proc. produktów z innych krajów.

Uczestnictwo wszystkich państw członkowskich

Wszystkie kraje UE uczestniczyły w systemie RAPEX, wykrywając nowe produkty niebezpieczne i powiadamiając o nich oraz zapewniając odpowiednie działania następcze w związku z otrzymanymi informacjami.
Największą aktywność przejawiały następujące kraje: Niemcy (204 powiadomienia), Bułgaria (192 powiadomienia), Węgry (191 powiadomień), Cypr (178 powiadomień) i Grecja (159 powiadomień). Powiadomienia przesłane przez te kraje stanowią 47% wszystkich przesłanych za pośrednictwem systemu powiadomień o produktach stanowiących poważne zagrożenie.

Odzież i tekstylia, zabawki oraz pojazdy silnikowe na szczycie listy

Najwięcej powiadomień dotyczyło odzieży i tekstyliów (625 powiadomień) (ryzyko uduszenia i podrażnień); na kolejnych miejscach plasują się zabawki (488 powiadomień) (głównie ryzyko udławienia) oraz pojazdy silnikowe (175 powiadomień) (ryzyko odniesienia obrażeń). W 2010 r. 66 proc. ogółu powiadomień o produktach stanowiących poważne zagrożenie dotyczyło tych trzech grup. Czwarta kategoria produktów, która najczęściej była przedmiotem powiadomień, to urządzenia elektryczne (158 powiadomień) (ryzyko porażenia prądem).

Wyniki kontroli kasków w ramach nadzoru unijnego rynku

W 2010 r. organy odpowiedzialne za nadzór rynku w 11 krajach przeprowadziły szczegółowe kontrole bezpieczeństwa kasków przeznaczonych do celów rekreacyjnych (do jazdy na nartach, snowboardzie, rowerze, deskorolce, rolkach, oraz do jazdy konnej). Kontroli pod kątem zgodności z odpowiednimi przepisami o bezpieczeństwie poddano 367 kasków.

W odniesieniu do wymogów dotyczących etykietowania i instrukcji obsługi w przypadku 63 proc. próby stwierdzono niezgodność z przepisami. W odniesieniu do parametrów bezpieczeństwa, 40 kasków (w przypadku których rzeczoznawcy ds. nadzoru rynku stwierdzili możliwość wystąpienia niezgodności) przesłano do laboratorium na szczegółowe testy pod kątem bezpieczeństwa obejmujące: pole widzenia, zdolność do absorbowania uderzeń, właściwość systemu mocowania utrzymującego kask na swoim miejscu. Wyniki testów pokazały, że niemal połowa ze sprawdzonych kasków nie spełnia wymogów odpowiednich norm w zakresie jednego lub kilku z wymienionych powyżej parametrów.

Głównym celem tego projektu (realizowanego przy współudziale PROSAFE, unijnej sieci organów nadzoru ) było obniżenie liczby niebezpiecznych kasków znajdujących się na unijnym rynku. Dzięki niemu państwa członkowskie zyskały również doświadczenie we wspólnym działaniu na rzecz skuteczniejszego nadzoru nad przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i ich egzekucji.

Organy krajowe będą nasilać swoje działania, tak aby zapewnić przestrzeganie stosownych wymogów w zakresie bezpieczeństwa oraz informować i uświadamiać podmioty gospodarcze i konsumentów.

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm

Komunikat Komisji Europejskiej z dnia 12 maja 2011 r.

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Raport KE: Coraz mniej niebezpiecznych produktów trafia bezkarnie na rynek

To dzięki zwiększeniu skuteczności unijnego systemu wczesnego ostrzegania ds. niebezpiecznych produktów niespożywczych („RAPEX”). Według opublikowanego dziś rocznego sprawozdania RAPEX – w 2010 r. zakazem obrotu objęto, wycofano z obrotu lub wycofano od konsumentów rekordową liczbę 2 244 niebezpiecznych produktów (wzrost o 13 proc. w porównaniu z 2009 r.).

niebiezpieczne zabawki
fot. Morguefile.com

Nie tylko państwa członkowskie zdwoiły wysiłki na rzecz bezpieczeństwa produktów konsumpcyjnych; także europejskie przedsiębiorstwa zaczęły poważniej traktować swoje obowiązki w tym obszarze, dzięki czemu odnotowano znaczący wzrost (200 proc.) w wykorzystaniu specjalnego systemu wczesnego ostrzegania dla przedsiębiorstw („GPSD Business Application”). Kluczową kwestią stało się zapewnienie bezpieczeństwa u źródła. Dlatego też coraz większy nacisk kładzie się na etap produkcji (projektowanie i wytwarzanie), a także na współpracę z międzynarodowymi partnerami, w szczególności z Chinami.

Komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej, John Dalli, powiedział: „Bezpieczeństwo u źródła to kluczowy czynnik decydujący o bezpieczeństwie produktu, szczególnie w nowym kontekście, jakim jest globalizacja. Przedsiębiorstwa muszą już na starcie uwzględniać zagrożenia dla bezpieczeństwa, producenci muszą zarządzać jakością procesu produkcyjnego, poddając kontroli schodzący z taśmy produkt końcowy. Taka współpraca zaczyna przynosić owoce, zarówno w Europie jak i w krajach, z których sprowadzamy towary, takich jak Chiny. Dzięki niej udaje nam się realizować najważniejsze cele.

Rosnąca skuteczność systemu RAPEX

Od wdrożenia systemu RAPEX w 2004 r. (wraz z przeniesieniem przepisów dyrektywy o ogólnym bezpieczeństwie produktów do przepisów krajowych), liczba powiadomień wzrosła z 468 (2004 r.) do 2 244 (2010 r.). Przyjmuje się, że wzrost potencjału i skuteczności systemu jest skutkiem:

– zwiększenia aktywności organów krajowych w zakresie egzekucji przepisów o bezpieczeństwie produktów, w tym poprzez specjalne projekty;
– lepszego przydziału zasobów;
– zwiększenia świadomości wśród przedsiębiorstw na temat ich obowiązków;
– zacieśnienia współpracy z państwami trzecimi, w szczególności z Chinami;
– rozwoju sieci i szkoleń realizowanych przy udziale Komisji Europejskiej.

W przyszłości nacisk zostanie położony na jakość i przydatność powiadomień.

Jeśli chodzi o kraje pochodzenia, liczba przesłanych przez system RAPEX powiadomień dotyczących produktów z Chin nieznacznie zmalała (o 2 proc. – z 60 proc. w 2009 r. do 58 proc. w 2010 r.). 17 proc. dotyczyło produktów pochodzących z Europy; 10 proc. produktów o nieznanym pochodzeniu, a 15 proc. produktów z innych krajów.

Uczestnictwo wszystkich państw członkowskich

Wszystkie kraje UE uczestniczyły w systemie RAPEX, wykrywając nowe produkty niebezpieczne i powiadamiając o nich oraz zapewniając odpowiednie działania następcze w związku z otrzymanymi informacjami.
Największą aktywność przejawiały następujące kraje: Niemcy (204 powiadomienia), Bułgaria (192 powiadomienia), Węgry (191 powiadomień), Cypr (178 powiadomień) i Grecja (159 powiadomień). Powiadomienia przesłane przez te kraje stanowią 47% wszystkich przesłanych za pośrednictwem systemu powiadomień o produktach stanowiących poważne zagrożenie.

Odzież i tekstylia, zabawki oraz pojazdy silnikowe na szczycie listy

Najwięcej powiadomień dotyczyło odzieży i tekstyliów (625 powiadomień) (ryzyko uduszenia i podrażnień); na kolejnych miejscach plasują się zabawki (488 powiadomień) (głównie ryzyko udławienia) oraz pojazdy silnikowe (175 powiadomień) (ryzyko odniesienia obrażeń). W 2010 r. 66 proc. ogółu powiadomień o produktach stanowiących poważne zagrożenie dotyczyło tych trzech grup. Czwarta kategoria produktów, która najczęściej była przedmiotem powiadomień, to urządzenia elektryczne (158 powiadomień) (ryzyko porażenia prądem).

Wyniki kontroli kasków w ramach nadzoru unijnego rynku

W 2010 r. organy odpowiedzialne za nadzór rynku w 11 krajach przeprowadziły szczegółowe kontrole bezpieczeństwa kasków przeznaczonych do celów rekreacyjnych (do jazdy na nartach, snowboardzie, rowerze, deskorolce, rolkach, oraz do jazdy konnej). Kontroli pod kątem zgodności z odpowiednimi przepisami o bezpieczeństwie poddano 367 kasków.

W odniesieniu do wymogów dotyczących etykietowania i instrukcji obsługi w przypadku 63 proc. próby stwierdzono niezgodność z przepisami. W odniesieniu do parametrów bezpieczeństwa, 40 kasków (w przypadku których rzeczoznawcy ds. nadzoru rynku stwierdzili możliwość wystąpienia niezgodności) przesłano do laboratorium na szczegółowe testy pod kątem bezpieczeństwa obejmujące: pole widzenia, zdolność do absorbowania uderzeń, właściwość systemu mocowania utrzymującego kask na swoim miejscu. Wyniki testów pokazały, że niemal połowa ze sprawdzonych kasków nie spełnia wymogów odpowiednich norm w zakresie jednego lub kilku z wymienionych powyżej parametrów.

Głównym celem tego projektu (realizowanego przy współudziale PROSAFE, unijnej sieci organów nadzoru ) było obniżenie liczby niebezpiecznych kasków znajdujących się na unijnym rynku. Dzięki niemu państwa członkowskie zyskały również doświadczenie we wspólnym działaniu na rzecz skuteczniejszego nadzoru nad przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i ich egzekucji.

Organy krajowe będą nasilać swoje działania, tak aby zapewnić przestrzeganie stosownych wymogów w zakresie bezpieczeństwa oraz informować i uświadamiać podmioty gospodarcze i konsumentów.

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm

Komunikat Komisji Europejskiej z dnia 12 maja 2011 r.

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25