Aktualności

Ramię w ramię w imię edukacji konsumentów

Edukacja cyfrowa konsumentów z uwzględnieniem aspektów prawnych w e-commerce to główny filar nawiązanej współpracy Izby Gospodarki Elektronicznej oraz Europejskiego Centrum Konsumenckiego (ECK). “Stale wzrasta liczba osób dokonujących transakcji online, w tym z zagranicznymi przedsiębiorcami. Potwierdzają to statystyki. 77% skarg, jakie otrzymała sieć Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net) w 2016 r. dotyczyło umów zawieranych przez internet.  Niezmiennie od wielu lat jednym z celów ECK jest dostarczanie konsumentom wiedzy na temat przysługujących im praw. Mamy nadzieję, że połączenie sił z e-Izbą przyczyni się do powiększenia grona świadomych e-konsumentów oraz otwartych na potrzeby klientów przedsiębiorców” – podkreśla Piotr Stańczak, Dyrektor Europejskiego Centrum Konsumenckiego. “Edukacja e-konsumentów w zakresie  ich praw związanych z realizacją zakupów w transgranicznych w sklepach internetowych  to jeden z kluczowych obszarów aktywności e-Izby. Dzięki współpracy z Europejskim Centrum Konsumenckim poszerzamy zasięg naszych działań, których odbiorcą jest polski konsument. Wierzę, że wzajemna wymiana informacji oraz wiedzy, z uwzględnieniem know – how ekspertów e-Izby w zakresie cyfrowej edukacji, przyczyni się zarówno do wzrostu świadomości praw wśród konsumentów jak i  wzrostu respektowania obowiązków, jakie względem nich mają dostawcy towarów oraz usług” – mówi Patrycja Sass – Staniszewska, prezes zarządu, Izba Gospodarki Elektronicznej. W ramach współpracy eksperci legislacyjni Izby Gospodarki Elektronicznej wezmą udział w debatach konsumenckich i konferencjach organizowanych przez ECK w 2017 roku poświęconych aspektom prawnym w e-commerce np. geoblokowaniu oraz dyrektywie ADR i rozporządzeniu ODR. Reprezentanci Europejskiego Centrum Konsumenckiego zostaną zaangażowani w debatę ekspertów podczas warsztatów z zakresu handlu transgranicznego w ramach Szkoły Gospodarki Cyfrowej, które e-Izba organizuje z Ministerstwem Rozwoju już 30 marca w Warszawie. Ponadto ECK objęło patronatem akcję “Kupuję w internecie” i będzie wspierać izbę w testach jej platformy do pozasądowego rozwiązywania sporów. · 20 marca 2017 · 14:45