Aktualności

Problemy przy zakupie używanego auta w Niemczech

Niemieccy sprzedawcy używanych aut stosują w kontraktach z konsumentami wzory umów dla przedsiębiorców tj. takie, które są stosowane przy umowach zawieranych w celach związanych z działalnością zawodową lub gospodarczą. Takie umowy zawierają klauzule wyłączające gwarancję. Konsument, który podpisał taką umowę nie może potem dochodzić swoich praw i domagać się naprawy samochodu na podstawie gwarancji lub zwrotu kosztów takiej naprawy. Bardzo rzadko udaje się załatwić takie sprawy polubownie, konsument musi dochodzić swoich praw sądownie sądzie.

Dlatego namawiamy konsumentów aby zwracali szczególną uwagę na treść podpisywanej umowy, zwłaszcza gdy ma ona charakter wzorca i posiada nie uzgodnione indywidualnie z klientem klauzule. Przy zakupie używanego auta trzeba wyraźnie zaznaczyć, że jest ono przeznaczone do prywatnego użytku konsumenta. W takim przypadku konsument nie utraci prawa do ochrony prawnej a może ona być jedynie ograniczona maksymalnie do 1 roku. W przypadku gdy treść umowy jest niezrozumiała konsument nie powinien jej podpisywać!

Innym problemem związanym ze sprzedażą używanych samochodów jest stosowana przez konsumentów praktyka oddawania samochodu do naprawy w serwisie na terenie Polski. Jest to błąd, ponieważ niemiecki sprzedawca nie ma w takim przypadku obowiązku zwrotu kosztów naprawy, a dochodzenie praw na drodze sądowej jest bezcelowe.

Żeby uniknąć takiej sytuacji, zaraz po stwierdzeniu wady auta, należy natychmiast skontaktować się z niemieckim sprzedawcą i poinformować go o zaistniałej szkodzie. Sprzedawca powinien się zadecydować czy zreperuje samochód we własnym zakresie czy zgadza się na naprawę w miejscu wyznaczonym przez konsumenta. Bardzo istotne jest, żeby konsument, zanim zleci naprawę w wybranym przez siebie warsztacie otrzymał pisemne potwierdzenie odmowy naprawy lub zgody na naprawę w innym warsztacie wybranym przez konsumenta. Pisemna odmowa, zgodnie z niemieckim orzecznictwem sądowym pozwala zachować szansę na uzyskanie zwrotu kosztów naprawy.

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Problemy przy zakupie używanego auta w Niemczech

Niemieccy sprzedawcy używanych aut stosują w kontraktach z konsumentami wzory umów dla przedsiębiorców tj. takie, które są stosowane przy umowach zawieranych w celach związanych z działalnością zawodową lub gospodarczą. Takie umowy zawierają klauzule wyłączające gwarancję. Konsument, który podpisał taką umowę nie może potem dochodzić swoich praw i domagać się naprawy samochodu na podstawie gwarancji lub zwrotu kosztów takiej naprawy. Bardzo rzadko udaje się załatwić takie sprawy polubownie, konsument musi dochodzić swoich praw sądownie sądzie.

Dlatego namawiamy konsumentów aby zwracali szczególną uwagę na treść podpisywanej umowy, zwłaszcza gdy ma ona charakter wzorca i posiada nie uzgodnione indywidualnie z klientem klauzule. Przy zakupie używanego auta trzeba wyraźnie zaznaczyć, że jest ono przeznaczone do prywatnego użytku konsumenta. W takim przypadku konsument nie utraci prawa do ochrony prawnej a może ona być jedynie ograniczona maksymalnie do 1 roku. W przypadku gdy treść umowy jest niezrozumiała konsument nie powinien jej podpisywać!

Innym problemem związanym ze sprzedażą używanych samochodów jest stosowana przez konsumentów praktyka oddawania samochodu do naprawy w serwisie na terenie Polski. Jest to błąd, ponieważ niemiecki sprzedawca nie ma w takim przypadku obowiązku zwrotu kosztów naprawy, a dochodzenie praw na drodze sądowej jest bezcelowe.

Żeby uniknąć takiej sytuacji, zaraz po stwierdzeniu wady auta, należy natychmiast skontaktować się z niemieckim sprzedawcą i poinformować go o zaistniałej szkodzie. Sprzedawca powinien się zadecydować czy zreperuje samochód we własnym zakresie czy zgadza się na naprawę w miejscu wyznaczonym przez konsumenta. Bardzo istotne jest, żeby konsument, zanim zleci naprawę w wybranym przez siebie warsztacie otrzymał pisemne potwierdzenie odmowy naprawy lub zgody na naprawę w innym warsztacie wybranym przez konsumenta. Pisemna odmowa, zgodnie z niemieckim orzecznictwem sądowym pozwala zachować szansę na uzyskanie zwrotu kosztów naprawy.

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25