Aktualności

Prawa turystów w związku z sytuacją w Egipcie

Sytuacja powstała w Egipcie odbiega od normalnej rzeczywistości rynkowej. Komunikat Ministerstwa Spraw Zagranicznych jednoznacznie wskazuje na ryzyko związane z podejmowaniem decyzji co do podróży, wskazując na zagrożenia przestępczością pospolitą oraz utrudnieniami komunikacyjnymi.

W interesie zarówno konsumentów jak i przedsiębiorców jest uwzględnienie nadzwyczajnych okoliczności pozaumownych.

• Zgodnie za art. 13 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2004 Nr 223, poz. 2268 późn. zm.) organizator turystyki jest zobowiązany poinformować klienta o szczególnych zagrożeniach życia i zdrowia na odwiedzanych obszarach oraz o możliwości ubezpieczenia z tym związanego. Obowiązek ten dotyczy także zagrożeń powstałych po zawarciu umowy.

• Jeżeli z przyczyn od stron niezależnych, klient odstępuje od umowy lub jeżeli organizator odwołuje imprezę turystyczną, klient ma prawo, według swojego wyboru:

– odstąpić od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej;

– przyjąć proponowaną przez biuro podróży zmianę umowy (inny termin wycieczki lub kierunek, np. wyjazd do Turcji zamiast do Egiptu).

Przypominamy także, że w sytuacjach nadzwyczajnych, np. opóźnienia czy odwołania lotów, organizatorzy turystyczni mają obowiązek zapewnienia swoim klientom opieki, jeśli impreza turystyczna już się rozpoczęła (czyli od momentu, kiedy turysta przybył na lotnisko). Oznacza to, że klientowi linii lotniczych lub biura podróży przysługuje:

– prawo do otrzymania informacji (np. dotyczących praw przysługujących pasażerowi , rozwoju sytuacji, odwołania lotów, czasu trwania opóźnień itp.);
– prawo do otrzymania posiłków i napojów w ilości adekwatnej do czasu oczekiwania,
– bezpłatnego zakwaterowania, jeśli występuje konieczność pobytu przez jedną albo więcej nocy
– dwóch bezpłatnych rozmów telefonicznych, faksowych lub e-mailowych

Do kogo zgłosić się po poradę?

– w razie problemów z negocjowaniem rozliczenia z operatorem turystycznym zalecamy kontakt z rzecznikami konsumentów lub Federacja Konsumentów;

– jeśli umowa została zawarta z biurem podróży zarejestrowanym poza Polską, w jednym z krajów UE, porad udzielą prawnicy z Europejskiego Centrum Konsumenckiego (22 55 60 118);

– w sprawach dotyczących obowiązków przewoźników doradzamy kontakt z Urzędem Lotnictwa Cywilnego (22 520 74 84).

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Prawa turystów w związku z sytuacją w Egipcie

Sytuacja powstała w Egipcie odbiega od normalnej rzeczywistości rynkowej. Komunikat Ministerstwa Spraw Zagranicznych jednoznacznie wskazuje na ryzyko związane z podejmowaniem decyzji co do podróży, wskazując na zagrożenia przestępczością pospolitą oraz utrudnieniami komunikacyjnymi.

W interesie zarówno konsumentów jak i przedsiębiorców jest uwzględnienie nadzwyczajnych okoliczności pozaumownych.

• Zgodnie za art. 13 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2004 Nr 223, poz. 2268 późn. zm.) organizator turystyki jest zobowiązany poinformować klienta o szczególnych zagrożeniach życia i zdrowia na odwiedzanych obszarach oraz o możliwości ubezpieczenia z tym związanego. Obowiązek ten dotyczy także zagrożeń powstałych po zawarciu umowy.

• Jeżeli z przyczyn od stron niezależnych, klient odstępuje od umowy lub jeżeli organizator odwołuje imprezę turystyczną, klient ma prawo, według swojego wyboru:

– odstąpić od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej;

– przyjąć proponowaną przez biuro podróży zmianę umowy (inny termin wycieczki lub kierunek, np. wyjazd do Turcji zamiast do Egiptu).

Przypominamy także, że w sytuacjach nadzwyczajnych, np. opóźnienia czy odwołania lotów, organizatorzy turystyczni mają obowiązek zapewnienia swoim klientom opieki, jeśli impreza turystyczna już się rozpoczęła (czyli od momentu, kiedy turysta przybył na lotnisko). Oznacza to, że klientowi linii lotniczych lub biura podróży przysługuje:

– prawo do otrzymania informacji (np. dotyczących praw przysługujących pasażerowi , rozwoju sytuacji, odwołania lotów, czasu trwania opóźnień itp.);
– prawo do otrzymania posiłków i napojów w ilości adekwatnej do czasu oczekiwania,
– bezpłatnego zakwaterowania, jeśli występuje konieczność pobytu przez jedną albo więcej nocy
– dwóch bezpłatnych rozmów telefonicznych, faksowych lub e-mailowych

Do kogo zgłosić się po poradę?

– w razie problemów z negocjowaniem rozliczenia z operatorem turystycznym zalecamy kontakt z rzecznikami konsumentów lub Federacja Konsumentów;

– jeśli umowa została zawarta z biurem podróży zarejestrowanym poza Polską, w jednym z krajów UE, porad udzielą prawnicy z Europejskiego Centrum Konsumenckiego (22 55 60 118);

– w sprawach dotyczących obowiązków przewoźników doradzamy kontakt z Urzędem Lotnictwa Cywilnego (22 520 74 84).

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25