Aktualności

Prawa pasażerów Europie: KE rozpoczyna kampanię informacyjną

Mimo iż Komisja wprowadziła w ciągu ostatnich kilku lat przepisy, na mocy których pasażerowie samolotów i kolei traktowani są w jednakowy sposób w całej Unii Europejskiej, nie wszyscy pasażerowie są świadomi swoich praw. Aby temu zaradzić, przed rozpoczęciem sezonu urlopowego w portach lotniczych i na dworcach we wszystkich państwach członkowskich umieszczone zostaną plakaty informujące pasażerów o przysługujących im prawach. Pasażerowie będą również otrzymywać darmowe ulotki informacyjne oraz będą mogli skorzystać ze specjalnej strony internetowej dostępnej we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.

Odpowiedzialny za transport wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Siim Kallas powiedział: „W czasie gdy miliony Europejczyków przygotowują się do wyjazdu na zasłużony letni urlop chcemy ułatwić im podróżowanie, przypominając, jakie przysługują im prawa oraz gdzie mogą uzyskać pomoc w ich dochodzeniu. Przydatnych informacji nigdy nie jest za dużo. Mamy nadzieję, że dzięki przyciągającym uwagę plakatom rozwieszonym na lotniskach w całej Europie, dzięki ulotkom i dzięki stronie internetowej, dostępnym we wszystkich językach UE, uda nam się dotrzeć z naszą kampanią do milionów pasażerów wybierających się w podróż tego lata i w dalszych nadchodzących miesiącach.


fot. Morguefile.com

W ramach kampanii „Prawa pasażera w zasięgu ręki” uruchomiono stronę internetową http://ec.europa.eu/passenger-rights. Pasażerowie będą mogli na niej znaleźć informacje na temat przysługujących im praw w zależności od środka transportu. Na dworcach kolejowych i w portach lotniczych dostępne będą również ulotki i plakaty informujące o podstawowych prawach, jakie przysługują pasażerom. Informacje będą dostępne we wszystkich językach urzędowych UE, tak aby można się z nimi zapoznać w języku ojczystym.
W prawach pasażera określono, co przysługuje podróżującym w sytuacji, gdy podczas podróży pojawią się problemy. Przykłady niedogodności to opóźnienie lub odwołanie lotu lub przejazdu oraz utrata lub uszkodzenie bagażu. Przepisy te gwarantują również równe traktowanie osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Komisja pracuje obecnie nad rozszerzeniem zakresu praw pasażera o inne środki transportu. Przedstawione niedawno wnioski legislacyjne dotyczą praw pasażerów podróżujących drogą morską lub wodnymi drogami śródlądowymi oraz pasażerów korzystających z autobusów i autokarów. W zależności od tego, jak będą przebiegać prace legislacyjne w Parlamencie Europejskim i w Radzie, wnioski te mogą zostać przyjęte jeszcze w tym roku.
Zaraz potem pasażerowie zostaną poinformowani o nowych prawach za pomocą kampanii informacyjnej, która potrwa dwa lata.

Komunikat Komisji Europejskiej z 29 czerwca 2010 r.

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Prawa pasażerów Europie: KE rozpoczyna kampanię informacyjną

Mimo iż Komisja wprowadziła w ciągu ostatnich kilku lat przepisy, na mocy których pasażerowie samolotów i kolei traktowani są w jednakowy sposób w całej Unii Europejskiej, nie wszyscy pasażerowie są świadomi swoich praw. Aby temu zaradzić, przed rozpoczęciem sezonu urlopowego w portach lotniczych i na dworcach we wszystkich państwach członkowskich umieszczone zostaną plakaty informujące pasażerów o przysługujących im prawach. Pasażerowie będą również otrzymywać darmowe ulotki informacyjne oraz będą mogli skorzystać ze specjalnej strony internetowej dostępnej we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.

Odpowiedzialny za transport wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Siim Kallas powiedział: „W czasie gdy miliony Europejczyków przygotowują się do wyjazdu na zasłużony letni urlop chcemy ułatwić im podróżowanie, przypominając, jakie przysługują im prawa oraz gdzie mogą uzyskać pomoc w ich dochodzeniu. Przydatnych informacji nigdy nie jest za dużo. Mamy nadzieję, że dzięki przyciągającym uwagę plakatom rozwieszonym na lotniskach w całej Europie, dzięki ulotkom i dzięki stronie internetowej, dostępnym we wszystkich językach UE, uda nam się dotrzeć z naszą kampanią do milionów pasażerów wybierających się w podróż tego lata i w dalszych nadchodzących miesiącach.


fot. Morguefile.com

W ramach kampanii „Prawa pasażera w zasięgu ręki” uruchomiono stronę internetową http://ec.europa.eu/passenger-rights. Pasażerowie będą mogli na niej znaleźć informacje na temat przysługujących im praw w zależności od środka transportu. Na dworcach kolejowych i w portach lotniczych dostępne będą również ulotki i plakaty informujące o podstawowych prawach, jakie przysługują pasażerom. Informacje będą dostępne we wszystkich językach urzędowych UE, tak aby można się z nimi zapoznać w języku ojczystym.
W prawach pasażera określono, co przysługuje podróżującym w sytuacji, gdy podczas podróży pojawią się problemy. Przykłady niedogodności to opóźnienie lub odwołanie lotu lub przejazdu oraz utrata lub uszkodzenie bagażu. Przepisy te gwarantują również równe traktowanie osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Komisja pracuje obecnie nad rozszerzeniem zakresu praw pasażera o inne środki transportu. Przedstawione niedawno wnioski legislacyjne dotyczą praw pasażerów podróżujących drogą morską lub wodnymi drogami śródlądowymi oraz pasażerów korzystających z autobusów i autokarów. W zależności od tego, jak będą przebiegać prace legislacyjne w Parlamencie Europejskim i w Radzie, wnioski te mogą zostać przyjęte jeszcze w tym roku.
Zaraz potem pasażerowie zostaną poinformowani o nowych prawach za pomocą kampanii informacyjnej, która potrwa dwa lata.

Komunikat Komisji Europejskiej z 29 czerwca 2010 r.

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25