Aktualności

Prawa konsumentów w internecie a e-przedsiębiorcy

Neven Mimica zaznaczył, że organy administracji krajowej powinny inspirować się doświadczeniami Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net), do którego należy ECK Polska, podczas tworzenia i realizowania założeń polityki ochrony konsumentów. Komisarz dodał, że działanie sieci istotnie przyczynia się do poprawy zaufania konsumentów do przedsiębiorców z innych krajów UE. Z funkcjonowania ECC-Net korzystają więc obie te grupy.

Komisarz podkreślił wagę wprowadzenia internetowej platformy rozwiązywania sporów (ODR) oraz znaczenie ochrony danych osobowych, które w dzisiejszym świecie stały się „nową walutą”. Neven Mimica zauważył, że dzięki sprzedaży online przedsiębiorcy mają możliwość szerszego dotarcia do klientów ze swoją ofertą, a konsumenci mają większy wybór. Aby konsumenci mogli podejmować racjonalne decyzje, KE chce uregulować działanie porównywarek cenowych w krajach europejskich w oparciu o tożsame kryteria wyszukiwania.

Przedstawiciele przedsiębiorców branży e-commerce zgodnie stwierdzili, że implementacja dyrektywy konsumenckiej 2011/83/UE wyrówna szansę e-przedsiębiorców na unijnym rynku. Kluczowa jest obecnie poprawna implementacja przepisów do krajowego porządku prawnego, aby faktycznie polskie firmy znajdowały się w jednakowej sytuacji jak ich zagraniczni konkurenci. Przedsiębiorcy wyrazili obawę, że uchwalenie ustawy o prawach konsumenta (implementującej dyrektywę 2011/83/UE) nastąpi za późno, e-sklepy będą miały zbyt mało czasu, aby poprawnie dostosować swoją działalność do nowych rozbudowanych wymagań.

Problemem, na który zwrócili uwagę również przedstawiciele branży e-commerce, jest niezgodne z prawem działanie e-sklepów na terenie UE, które zarejestrowane są poza Unią Europejską. Ochrona konsumentów jest wówczas utrudniona, a funkcjonowanie takich podmiotów osłabia pozycję i renomę całego sektora. Niewątpliwie wprowadzane rozwiązania ADR i platforma ODR przyczynią się do wybierania przez konsumentów firm z UE, gdyż wówczas będą mieli oni zapewnioną dodatkowe narzędzia w wypadku wystąpienia trudności.

Na zakończenie dyskusji wyrażono nadzieję, że spotkanie zaowocuje w przyszłości stałym dialogiem pomiędzy europejskimi decydentami a przedstawicielami branży e-commerce w Polsce. Spotkanie w Krakowie stanowiło pierwsze tego rodzaju bezpośrednie konsultacje z Komisarzem ds. polityki konsumenckiej.

W dyskusji wzięli udział obok Komisarza Nevena Memicy, Róża Thun, Piotr Stańczak – dyrektor ECK Polska, Grzegorz Wójcik – Prezes Polskiej Izby Gospodarki Elektronicznej oraz Anna Rak Country Manager Trusted Shops w Polsce.

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności

Prawa konsumentów w internecie a e-przedsiębiorcy

Neven Mimica zaznaczył, że organy administracji krajowej powinny inspirować się doświadczeniami Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net), do którego należy ECK Polska, podczas tworzenia i realizowania założeń polityki ochrony konsumentów. Komisarz dodał, że działanie sieci istotnie przyczynia się do poprawy zaufania konsumentów do przedsiębiorców z innych krajów UE. Z funkcjonowania ECC-Net korzystają więc obie te grupy.

Komisarz podkreślił wagę wprowadzenia internetowej platformy rozwiązywania sporów (ODR) oraz znaczenie ochrony danych osobowych, które w dzisiejszym świecie stały się „nową walutą”. Neven Mimica zauważył, że dzięki sprzedaży online przedsiębiorcy mają możliwość szerszego dotarcia do klientów ze swoją ofertą, a konsumenci mają większy wybór. Aby konsumenci mogli podejmować racjonalne decyzje, KE chce uregulować działanie porównywarek cenowych w krajach europejskich w oparciu o tożsame kryteria wyszukiwania.

Przedstawiciele przedsiębiorców branży e-commerce zgodnie stwierdzili, że implementacja dyrektywy konsumenckiej 2011/83/UE wyrówna szansę e-przedsiębiorców na unijnym rynku. Kluczowa jest obecnie poprawna implementacja przepisów do krajowego porządku prawnego, aby faktycznie polskie firmy znajdowały się w jednakowej sytuacji jak ich zagraniczni konkurenci. Przedsiębiorcy wyrazili obawę, że uchwalenie ustawy o prawach konsumenta (implementującej dyrektywę 2011/83/UE) nastąpi za późno, e-sklepy będą miały zbyt mało czasu, aby poprawnie dostosować swoją działalność do nowych rozbudowanych wymagań.

Problemem, na który zwrócili uwagę również przedstawiciele branży e-commerce, jest niezgodne z prawem działanie e-sklepów na terenie UE, które zarejestrowane są poza Unią Europejską. Ochrona konsumentów jest wówczas utrudniona, a funkcjonowanie takich podmiotów osłabia pozycję i renomę całego sektora. Niewątpliwie wprowadzane rozwiązania ADR i platforma ODR przyczynią się do wybierania przez konsumentów firm z UE, gdyż wówczas będą mieli oni zapewnioną dodatkowe narzędzia w wypadku wystąpienia trudności.

Na zakończenie dyskusji wyrażono nadzieję, że spotkanie zaowocuje w przyszłości stałym dialogiem pomiędzy europejskimi decydentami a przedstawicielami branży e-commerce w Polsce. Spotkanie w Krakowie stanowiło pierwsze tego rodzaju bezpośrednie konsultacje z Komisarzem ds. polityki konsumenckiej.

W dyskusji wzięli udział obok Komisarza Nevena Memicy, Róża Thun, Piotr Stańczak – dyrektor ECK Polska, Grzegorz Wójcik – Prezes Polskiej Izby Gospodarki Elektronicznej oraz Anna Rak Country Manager Trusted Shops w Polsce.

· 1 grudnia 2014 · 13:25