Aktualności, Archiwum

Poza sądem łatwiej i szybciej

W siedzibie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów odbyła się konferencja pt.: “Pozasądowe rozwiązywanie sporów – zarządzanie problemami konsumenckimi”.

Organizatorzy konferencji zapewnili udział kluczowych organów administracji rządowej, organizacji konsumenckich i biznesowych,  instytucji alternatywnego rozwiązywania sporów (ADR).

W oparciu o konkretne przypadki konsumenckie i doświadczenia Arbitra Bankowego, Komisji Etyki Reklamy, uczestnicy dyskutowali jak usprawnić obrót gospodarczy poprzez mechanizmy rozjemcze oraz gdzie tkwią źródła sukcesu oraz przyczyny porażek działań ADR na rzecz konsumentów.

Wskazywano m.in. na zalety samoregulacji biznesowej, łatwość rozwiązywania nawet najbardziej specyficznych problemów z dziedziny dobrych obyczajów czy obsługi klienta tj. spraw, praktycznie niemożliwych do dochodzenia przed sądem powszechnym czy organem administracji.

Dyskutowano również konkretne koncepcje rozwoju systemu pozasądowego rozwiązywania sporów w naszym kraju. Pojawiły się przy tym postulaty strategii działań organów państwowych w promowanie i organizowanie systemów pozasądowego rozstrzygania sporów. Podkreślano m.in. priorytet i skuteczność metody mediacyjnej przed postępowaniami rozstrzygającymi spory w drodze decyzji arbitralnej.

Dodatkowe materiały z konferencji:

Arbiter Bankowy 1.doc

Bankowy Arbitraz Konsumencki.pdf

Komisja Etyki Reklamy – Rada Reklamy.ppt

prezentacja.ppt

Rola ADR.ppt

workshop ADR 2008 – tezy.doc

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25