Aktualności

Powiadomienia o niebezpiecznych produktach – nowa “Aplikacja dla Biznesu”

Nazwa nowego systemu – GPSD Business Application – jest ściśle związana z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/95/WE z 3 grudnia 2001 roku w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (General Product Safety Directive), która zobowiązuje producentów i dystrybutorów do powiadamiania krajów członkowskich UE o niebezpiecznych produktach wykrytych na poszczególnych rynkach. Dotychczas takie powiadomienia musiał być wysyłane do każdego kraju z osobna. Nowa aplikacja pozwala szybko i sprawnie wysłać informacje do wszystkich krajów jednocześnie, co jest szczególnie ważne dla konsumentów, których może dotyczyć potencjalne ryzyko związane z danym niebezpiecznym produktem.

Podczas prezentacji nowego systemu, Meglena Kunewa, komisarz ds. ochrony konsumentów, powiedziała: “Wdrożenie Aplikacji dla Biznesu umożliwi jeszcze szybsze niż dotychczas upublicznienie informacji na temat wszelkich niebezpiecznych produktów wykrytych na rynku. Ponadto, system pozwoli przedsiębiorcom wypełnić obowiązki wobec konsumentów w szybszy i łatwiejszy sposób, a tym samym oszczędzić czas i koszty, co nie pozostaje bez znaczenia w okresie kryzysu ekonomicznego”.

 

Jak działa nowa aplikacja?

“GPSD Business Application” jest bezpiecznym systemem internetowym, który działa od maja 2009 roku. Jest dostępny dla firm poprzez internetową stronę Komisji https://webgate.ec.europa.eu/gpsd-ba/, gdzie mogą one pobrać specjalny formularz powiadomienia (obecnie formularz jest dostępny w języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim i włoskim). Po wypełnieniu formularza powiadomienie zostaje złożone do bazy danych systemu, gdzie jest dostępne dla władz państwowych krajów członkowskich. Dostęp do bazy danych jest ograniczony i mają go to władze państwowe i ani przedsiębiorcy ani konsumenci nie mają takiego dostępu.

Doroczny raport systemu RAPEX (system szybkiego powiadamiania o produktach niebezpiecznych) za rok 2008 pokazał, że wśród 1866 powiadomień, jakie wpłynęły do unijnego systemu w zeszłym roku 48% stanowiły informacje z sektora prywatnego. Głównym celem uruchomienia “GPSD Business Application” jest uproszczenie i przyspieszenie procesu powiadamiania władz przez biznes o produktach niebezpiecznych, by w rezultacie umożliwić jak najszybsze podjęcie koniecznych kroków w obronie bezpieczeństwa konsumentów. W przyszłości, system może rozwinąć się w kierunku europejskiej bazy danych dotyczących najistotniejszych procesów wycofywania z rynku niebezpiecznych produktów przeprowadzonych przez producentów i dystrybutorów w UE. Pozwoli to właściwym władzom krajowym lepiej monitorować bezpieczeństwo produktów na rynku unijnym.

Więcej informacji na temat “GPSD Business Application” (w tym instrukcja wyjaśniająca jak przygotować powiadomienie) oraz odnośnie obowiązku powiadamiania przez producentów i dystrybutorów o niebezpiecznych produktach na stronie Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów pod adresem (informacje w języku angielskim):
http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/guidelines_business_en.htm

 

Źródło: materiał prasowy Komisji Europejskiej – Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Powiadomienia o niebezpiecznych produktach – nowa “Aplikacja dla Biznesu”

Nazwa nowego systemu – GPSD Business Application – jest ściśle związana z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/95/WE z 3 grudnia 2001 roku w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (General Product Safety Directive), która zobowiązuje producentów i dystrybutorów do powiadamiania krajów członkowskich UE o niebezpiecznych produktach wykrytych na poszczególnych rynkach. Dotychczas takie powiadomienia musiał być wysyłane do każdego kraju z osobna. Nowa aplikacja pozwala szybko i sprawnie wysłać informacje do wszystkich krajów jednocześnie, co jest szczególnie ważne dla konsumentów, których może dotyczyć potencjalne ryzyko związane z danym niebezpiecznym produktem.

Podczas prezentacji nowego systemu, Meglena Kunewa, komisarz ds. ochrony konsumentów, powiedziała: “Wdrożenie Aplikacji dla Biznesu umożliwi jeszcze szybsze niż dotychczas upublicznienie informacji na temat wszelkich niebezpiecznych produktów wykrytych na rynku. Ponadto, system pozwoli przedsiębiorcom wypełnić obowiązki wobec konsumentów w szybszy i łatwiejszy sposób, a tym samym oszczędzić czas i koszty, co nie pozostaje bez znaczenia w okresie kryzysu ekonomicznego”.

 

Jak działa nowa aplikacja?

“GPSD Business Application” jest bezpiecznym systemem internetowym, który działa od maja 2009 roku. Jest dostępny dla firm poprzez internetową stronę Komisji https://webgate.ec.europa.eu/gpsd-ba/, gdzie mogą one pobrać specjalny formularz powiadomienia (obecnie formularz jest dostępny w języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim i włoskim). Po wypełnieniu formularza powiadomienie zostaje złożone do bazy danych systemu, gdzie jest dostępne dla władz państwowych krajów członkowskich. Dostęp do bazy danych jest ograniczony i mają go to władze państwowe i ani przedsiębiorcy ani konsumenci nie mają takiego dostępu.

Doroczny raport systemu RAPEX (system szybkiego powiadamiania o produktach niebezpiecznych) za rok 2008 pokazał, że wśród 1866 powiadomień, jakie wpłynęły do unijnego systemu w zeszłym roku 48% stanowiły informacje z sektora prywatnego. Głównym celem uruchomienia “GPSD Business Application” jest uproszczenie i przyspieszenie procesu powiadamiania władz przez biznes o produktach niebezpiecznych, by w rezultacie umożliwić jak najszybsze podjęcie koniecznych kroków w obronie bezpieczeństwa konsumentów. W przyszłości, system może rozwinąć się w kierunku europejskiej bazy danych dotyczących najistotniejszych procesów wycofywania z rynku niebezpiecznych produktów przeprowadzonych przez producentów i dystrybutorów w UE. Pozwoli to właściwym władzom krajowym lepiej monitorować bezpieczeństwo produktów na rynku unijnym.

Więcej informacji na temat “GPSD Business Application” (w tym instrukcja wyjaśniająca jak przygotować powiadomienie) oraz odnośnie obowiązku powiadamiania przez producentów i dystrybutorów o niebezpiecznych produktach na stronie Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów pod adresem (informacje w języku angielskim):
http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/guidelines_business_en.htm

 

Źródło: materiał prasowy Komisji Europejskiej – Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25