Aktualności

Pomagamy na europejskim poziomie już 10 lat!

Zarówno przedmiot jak i sposób rozwiązywania problemów konsumenckich przez ECK są unikalne. Centrum zajmuje się sprawami o niezwykle zróżnicowanej tematyce, wspólnym ich mianownikiem są zakupy za granicą. Obsługa tego rodzaju spraw jest często dużym wyzwaniem. Mamy do czynienia nie tylko ze  zderzeniem różnych porządków prawnych, ale i kultur komunikacji. Dlatego też tzw. „case-handlerzy”, czyli eksperci obsługujący konsumentów, do każdej sprawy podchodzą indywidualnie. Szukają niestandardowych rozwiązań, na co pozwala im przyjęty, odformalizowany sposób postępowania. ECK działa w strukturach administracji publicznej, ale jednocześnie stosuje uproszczone procedury prowadzenia spraw, co ma wpływ na tempo ich prowadzenia. Wykorzystuje też elektroniczne formy komunikacji, w kontaktach z konsumentami (internetowy formularz skargi i satysfakcji) i wewnątrz sieci tzw. IT-tool.

Obchody 10-lecia istnienia sieci ECC-Net w Polsce, to przede wszystkim okazja do podsumowania i wyeksponowania dotychczasowych osiągnięć:

Na przestrzeni 10 lat polskie centrum:

 • obsłużyło ponad 21300 spraw
 • ponad 50% z nich dotyczyło transportu
 • najwięcej skarg i zapytań dotyczy problemów z niemieckimi i brytyjskimi przedsiębiorcami
 • przeprowadziło prawie 2500 telefonicznych dyżurów konsumenckich
 • zostało autorem lub współautorem 32 eksperckich raportów
 • zorganizowało 65 bezpłatnych wykładów dla konsumentów
 • udzieliło 301 wypowiedzi w TV 358 w radiu
 • miało 1422 publikacji w prasie i 1651 w Internecie
 • przygotowało 115 wydań newslettera
 • wysłało 156 informacji prasowych.

Na przestrzeni 10 lat sieć ECC-Net:

 • konsumenci zwrócili się do sieci z zapytaniem
  650 000 razy
 • ponadto ECC-Net odnotowała około 300 000 skarg
 • wśród nich pierwsze miejsce zajmuje lotniczy transport pasażerski
 • obecnie sieć składa się z 30 centrów, w których pracuje 140 doradców konsumentów udzielających porad w 24 językach
· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Pomagamy na europejskim poziomie już 10 lat!

Zarówno przedmiot jak i sposób rozwiązywania problemów konsumenckich przez ECK są unikalne. Centrum zajmuje się sprawami o niezwykle zróżnicowanej tematyce, wspólnym ich mianownikiem są zakupy za granicą. Obsługa tego rodzaju spraw jest często dużym wyzwaniem. Mamy do czynienia nie tylko ze  zderzeniem różnych porządków prawnych, ale i kultur komunikacji. Dlatego też tzw. „case-handlerzy”, czyli eksperci obsługujący konsumentów, do każdej sprawy podchodzą indywidualnie. Szukają niestandardowych rozwiązań, na co pozwala im przyjęty, odformalizowany sposób postępowania. ECK działa w strukturach administracji publicznej, ale jednocześnie stosuje uproszczone procedury prowadzenia spraw, co ma wpływ na tempo ich prowadzenia. Wykorzystuje też elektroniczne formy komunikacji, w kontaktach z konsumentami (internetowy formularz skargi i satysfakcji) i wewnątrz sieci tzw. IT-tool.

Obchody 10-lecia istnienia sieci ECC-Net w Polsce, to przede wszystkim okazja do podsumowania i wyeksponowania dotychczasowych osiągnięć:

Na przestrzeni 10 lat polskie centrum:

 • obsłużyło ponad 21300 spraw
 • ponad 50% z nich dotyczyło transportu
 • najwięcej skarg i zapytań dotyczy problemów z niemieckimi i brytyjskimi przedsiębiorcami
 • przeprowadziło prawie 2500 telefonicznych dyżurów konsumenckich
 • zostało autorem lub współautorem 32 eksperckich raportów
 • zorganizowało 65 bezpłatnych wykładów dla konsumentów
 • udzieliło 301 wypowiedzi w TV 358 w radiu
 • miało 1422 publikacji w prasie i 1651 w Internecie
 • przygotowało 115 wydań newslettera
 • wysłało 156 informacji prasowych.

Na przestrzeni 10 lat sieć ECC-Net:

 • konsumenci zwrócili się do sieci z zapytaniem
  650 000 razy
 • ponadto ECC-Net odnotowała około 300 000 skarg
 • wśród nich pierwsze miejsce zajmuje lotniczy transport pasażerski
 • obecnie sieć składa się z 30 centrów, w których pracuje 140 doradców konsumentów udzielających porad w 24 językach
· 1 grudnia 2014 · 13:25