Liczba osób podróżujących droga lotniczą stale wzrasta, dlatego problemy pasażerów stanowią największą grupę spraw adresowanych do sieci Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net) – tylko w 2015 roku przyjęto ponad 7 tys. skarg. Polskie centrum znajduje się w ścisłej czołówce.

W ciągu miesiąca w Europie odwoływanych jest około 5,5 tys. rejsów, opóźnienia dotykają natomiast około 107 tys. lotów (dane od 13.12 do 12.01.2016). I właśnie pasażerowie linii lotniczych najczęściej składają reklamacje (41% przypadków), w porównaniu do pasażerów pociągów (32%), czy autokarów (31%).

W raporcie ECC-Net Prawa Pasażerów Linii Lotniczych 2015 „Czy konsumenci otrzymują odszkodowania, do których są uprawnieni oraz za jaką cenę?”, zebrano informacje na podstawie otrzymanych skarg przez sieć 28 państw członkowskich UE, Norwegii oraz Islandii. Poniżej przedstawiamy podstawowe dane:

Zdaniem Komisji Europejskiej o rekompensatę od linii lotniczych ubiega się nadal zbyt mało pasażerów uprawnionych do odszkodowania. Przyczyny to:

Raport ECC-Net wskazuje, że trudności, jakie napotykają konsumenci  podczas ubiegania się o prawo do odszkodowania, łączą się z rozwojem prywatnych firm odszkodowawczych, udzielających pomocy konsumentom w zamian za część uzyskanej rekompensaty.

Europejskie Centrum Konsumenckie przypomina, aby przed podpisaniem umowy z taką firmą sprawdzić możliwości uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej (centra sieci ECC, organy ADR, krajowe organy wykonawcze – sieć NEB). Warto zwrócić uwagę na to, gdzie mieści się siedziba danego przedsiębiorcy, jakimi  drogami możemy się z nim skontaktować i czy firma współpracuje z prawnikami. Przed podpisaniem umowy koniecznie należy się upewnić, jaki jest koszt całkowity usługi, czy istnieją opłaty dodatkowe, jak długo zajmuje firmie interwencja. Pamiętajmy, że w przypadku zawarcia umowy przez internet w ciągu 14 dni można od niej odstąpić bez podawania przyczyny.

Prawa pasażerów linii lotniczych – zapoznaj się przed zimowymi wyjazdami

Prawa pasażerów linii lotniczych zostały zawarte w Rozporządzeniu 261/2004, które stosuje się do wszystkich lotów rozpoczynających się w UE, Norwegii oraz Islandii oraz do lotów z miejscem lądowania w UE lub Norwegii oraz Islandii, o ile przewoźnik zarejestrowany jest UE, Norwegii lub Islandii. Pasażerom lotów opóźnionych lub odwołanych przede wszystkim przysługuje prawo do opieki oraz informacji o statusie lotu.

W przypadku odwołania lotu pasażerowie mogą domagać się:

Wysokość odszkodowania waha się w granicach od 250 EUR do 600 EUR. Należy mieć na uwadze, iż przewoźnik zwolniony jest z wypłaty odszkodowania, jeżeli  odwołanie jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, będących poza kontrolą przewoźnika lotniczego, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków.

W przypadku opóźnienia lotu pasażerowie mogą domagać się:

W przypadku zagubienia lub zniszczenia bagażu przez linie lotniczą, pasażer ma prawo do odszkodowania w wysokości max. 1131 SDR (co stanowi kwotę ok. 6000 PLN). Obowiązek udowodnienia poniesionej szkody spoczywa na konsumencie.

Pasażerowie powinni złożyć pisemną skargę do przewodnika wyszczególniając treść swojego żądania, dodatkowo niezbędna jest dokumentacja poniesionych kosztów – dołączenie kopii paragonów, protokołu nieprawidłowości bagażowej, zdjęć. Gotowy formularze reklamacji w polskiej i angielskiej wersji językowej znajdują się na stronie: www.konsument.gov.pl. W celu sprawnego komunikowania z liniami lotniczymi zalecamy sprawdzenie na stronie danego przewoźnika, jakie formy kontaktu są preferowane w dziale obsługi klienta.

Przyszli pasażerowie mogą przetestować swoją wiedzę TUTAJ odpowiadając na 5 pytań.

W trosce o prawa pasażerów, sieć Europejskich Centów Konsumenckich przygotowała bezpłatną aplikację ECC-Net Travel, która podpowie jak postępować w sytuacji opóźnienia, odwołania lotu, czy problemów z bagażem. Aplikacja działa w trybie off-line (nie potrzebny jest dostęp do Internetu).

Źródła:

The Association of European Airlines http://www.aea.be/component/newsletter/newsletter/109.html?tmpl=newsletter

http://www.flightstats.com/

Special Eurobarometer 420, PASSENGER RIGHTS REPORT, December 2014. Page 56. This survey was carried out by TNS Opinion & Social network in the 28 Member States of the European Union between 13 and 22 September 2014. Some 28,050 respondents from different social and demographic groups were interviewed face-to-face at home in their mother tongue on behalf of the Directorate-General for Mobility and Transport. http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_420_en.pdfA.