Aktualności

Oznakowania na opakowaniach produktów ochrony przeciwsłonecznej w UE

Przebywanie na słońcu, nawet w godzinach mniejszego nasłonecznienia, może wiązać się z poważnym ryzykiem, jakim jest rak skóry. Komisja Europejska podkreśla, że wiele powodów przemawia za tym, by kosmetyczne produkty ochrony przeciwsłonecznej były tylko jednym ze środków ochrony przed promieniowaniem słonecznym UV.

Komisarz ds. konsumentów Meglena Kunewa powiedziała: “Chcemy jasno poinformować konsumentów w tegorocznym okresie wakacyjnym: bądźcie w pełni świadomi, że filtr przeciwsłoneczny jest tylko jednym z szeregu środków potrzebnych dla skutecznej ochrony przed słońcem, i zwracajcie uwagę na nowe oznaczenia oraz dokonujcie świadomego wyboru produktów ochrony przeciwsłonecznej, z których Wy i Wasze rodziny będziecie korzystać tego lata”.

Komisarz ds. zdrowia Androulla Vassiliou dodała: “Wszyscy, starsi i młodsi, potrzebują odpowiedniej informacji o dostępnych środkach ochrony przed promieniowaniem UV przy korzystaniu ze słońca. To dlatego Komisja Europejska w ramach programu w dziedzinie zdrowia monitoruje narażenie na promieniowanie ultrafioletowe w Unii Europejskiej oraz jego wpływ na częstotliwość występowania raka skóry, jak również opracowywanie odpowiednich strategii zapobiegawczych i ograniczających ryzyko”.

We wrześniu 2006 roku przyjęte zostało zalecenie Komisji dotyczące skuteczności produktów ochrony przeciwsłonecznej, w wyniku którego wprowadzone zostały:

 • zakaz stosowania wprowadzających w błąd oznaczeń typu “blokada przeciwsłoneczna” (ang. sunblocker) lub “całkowita ochrona” – mimo że na produktach zawierających filtry przeciwsłoneczne często pojawiają się takie informacje, nie ma produktu, który zapewniałby pełną ochronę przed promieniowaniem UV;
 • oprócz oznaczeń SPF – znormalizowane opisy słowne“niska” (6, 10), “średnia”(15, 20, 25), “wysoka” (30, 50) i “bardzo wysoka” (50+) ochrona – dzięki którym klient może dobrać odpowiedni produkt ochrony przeciwsłonecznej;
 • lepsze oznakowanie odnoszące się do ochrony przed promieniowaniem UV-A – promieniowanie UV-B jest przyczyną oparzeń słonecznych, natomiast promieniowanie UV-A powoduje przedwczesne starzenie się skóry i ma niekorzystny wpływ na układ odpornościowy organizmu; współczynnik ochrony przeciwsłonecznej, zwany SPF (ang. sun protection factor ), odnosi się tylko do poziomu ochrony przed oparzeniem słonecznym (promieniowanie UV-B), a nie do podobnych skutków promieniowania UV-A;
 • znormalizowane oznaczenia, w tym nowe logo / naklejka informująca o ochronie przed promieniowaniem UV-A

Europejskie stowarzyszenie producentów reprezentujące interesy branży kosmetycznej, toaletowej i perfumeryjnej – Colipa, po raz drugi przeprowadziło ankietę wśród swych członków w celu zbadania sytuacji na rynku UE w roku 2009 pod kątem zgodności produktów ochrony przeciwsłonecznej z zaleceniem UE. W przypadku wymaganego poziomu ochrony przed UVA uzyskiwany dzięki produktom ochrony przeciwsłonecznej (minimalny stosunek 1:3 między ochroną przed UVA a ochroną przed UVB), 96% produktów jest zgodnych z zaleceniem UE. Nowe znormalizowane logo UVA wprowadzone przez Colipa posiada 95% produktów ochrony przeciwsłonecznej. Dzięki temu konsumenci mogą łatwo rozpoznać produkty zapewniające odpowiednia ochronę przed UVA.

Podczas tegorocznego sezonu letniego konsumenci powinni szukać produktów z lepszym oznakowaniem. Równocześnie zaleca się, aby konsumenci stosowali produkty ochrony przeciwsłonecznej jako jednego z wielu środków ochrony przed słońcem. Należy także pamiętać o:

 • ograniczeniu przebywania na słońcu w godzinach najsilniejszego promieniowania (11:00-15:00);
 • zabezpieczaniu skórę odpowiednim ubraniem, używać nakryć głowy i okularów słonecznych;
 • używaniu produktów chroniących zarówno przed promieniowaniem UVB, jak i UVA;
 • zapobieganiu narażeniu niemowląt i małych dzieci na bezpośrednie działanie promieni słonecznych;
 • używaniu produktów ochrony przeciwsłonecznej w odpowiedniej ilości – prawidłowe stosowanie produktu jest tak samo ważne, jak jego wybór (2mg/cm2 skóry); do ochrony ciała osoby dorosłej potrzeba zatem około 36 gramów (ok. 6 łyżeczek) kremu przeciwsłonecznego; tę samą ilość nałożyć powtórnie po wyjściu z wody lub wytarciu się ręcznikiem.

 

Więcej informacji na temat letniej ochrony skóry przed słońcem:
http://ec.europa.eu/consumers/citizen/my_holidays/sunscreens_pl.htm

 

Źródło: zdjęcie i informacja – materiały Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów Komisji Europejskiej – Sprawy konsumentów

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności

Oznakowania na opakowaniach produktów ochrony przeciwsłonecznej w UE

Przebywanie na słońcu, nawet w godzinach mniejszego nasłonecznienia, może wiązać się z poważnym ryzykiem, jakim jest rak skóry. Komisja Europejska podkreśla, że wiele powodów przemawia za tym, by kosmetyczne produkty ochrony przeciwsłonecznej były tylko jednym ze środków ochrony przed promieniowaniem słonecznym UV.

Komisarz ds. konsumentów Meglena Kunewa powiedziała: “Chcemy jasno poinformować konsumentów w tegorocznym okresie wakacyjnym: bądźcie w pełni świadomi, że filtr przeciwsłoneczny jest tylko jednym z szeregu środków potrzebnych dla skutecznej ochrony przed słońcem, i zwracajcie uwagę na nowe oznaczenia oraz dokonujcie świadomego wyboru produktów ochrony przeciwsłonecznej, z których Wy i Wasze rodziny będziecie korzystać tego lata”.

Komisarz ds. zdrowia Androulla Vassiliou dodała: “Wszyscy, starsi i młodsi, potrzebują odpowiedniej informacji o dostępnych środkach ochrony przed promieniowaniem UV przy korzystaniu ze słońca. To dlatego Komisja Europejska w ramach programu w dziedzinie zdrowia monitoruje narażenie na promieniowanie ultrafioletowe w Unii Europejskiej oraz jego wpływ na częstotliwość występowania raka skóry, jak również opracowywanie odpowiednich strategii zapobiegawczych i ograniczających ryzyko”.

We wrześniu 2006 roku przyjęte zostało zalecenie Komisji dotyczące skuteczności produktów ochrony przeciwsłonecznej, w wyniku którego wprowadzone zostały:

 • zakaz stosowania wprowadzających w błąd oznaczeń typu “blokada przeciwsłoneczna” (ang. sunblocker) lub “całkowita ochrona” – mimo że na produktach zawierających filtry przeciwsłoneczne często pojawiają się takie informacje, nie ma produktu, który zapewniałby pełną ochronę przed promieniowaniem UV;
 • oprócz oznaczeń SPF – znormalizowane opisy słowne“niska” (6, 10), “średnia”(15, 20, 25), “wysoka” (30, 50) i “bardzo wysoka” (50+) ochrona – dzięki którym klient może dobrać odpowiedni produkt ochrony przeciwsłonecznej;
 • lepsze oznakowanie odnoszące się do ochrony przed promieniowaniem UV-A – promieniowanie UV-B jest przyczyną oparzeń słonecznych, natomiast promieniowanie UV-A powoduje przedwczesne starzenie się skóry i ma niekorzystny wpływ na układ odpornościowy organizmu; współczynnik ochrony przeciwsłonecznej, zwany SPF (ang. sun protection factor ), odnosi się tylko do poziomu ochrony przed oparzeniem słonecznym (promieniowanie UV-B), a nie do podobnych skutków promieniowania UV-A;
 • znormalizowane oznaczenia, w tym nowe logo / naklejka informująca o ochronie przed promieniowaniem UV-A

Europejskie stowarzyszenie producentów reprezentujące interesy branży kosmetycznej, toaletowej i perfumeryjnej – Colipa, po raz drugi przeprowadziło ankietę wśród swych członków w celu zbadania sytuacji na rynku UE w roku 2009 pod kątem zgodności produktów ochrony przeciwsłonecznej z zaleceniem UE. W przypadku wymaganego poziomu ochrony przed UVA uzyskiwany dzięki produktom ochrony przeciwsłonecznej (minimalny stosunek 1:3 między ochroną przed UVA a ochroną przed UVB), 96% produktów jest zgodnych z zaleceniem UE. Nowe znormalizowane logo UVA wprowadzone przez Colipa posiada 95% produktów ochrony przeciwsłonecznej. Dzięki temu konsumenci mogą łatwo rozpoznać produkty zapewniające odpowiednia ochronę przed UVA.

Podczas tegorocznego sezonu letniego konsumenci powinni szukać produktów z lepszym oznakowaniem. Równocześnie zaleca się, aby konsumenci stosowali produkty ochrony przeciwsłonecznej jako jednego z wielu środków ochrony przed słońcem. Należy także pamiętać o:

 • ograniczeniu przebywania na słońcu w godzinach najsilniejszego promieniowania (11:00-15:00);
 • zabezpieczaniu skórę odpowiednim ubraniem, używać nakryć głowy i okularów słonecznych;
 • używaniu produktów chroniących zarówno przed promieniowaniem UVB, jak i UVA;
 • zapobieganiu narażeniu niemowląt i małych dzieci na bezpośrednie działanie promieni słonecznych;
 • używaniu produktów ochrony przeciwsłonecznej w odpowiedniej ilości – prawidłowe stosowanie produktu jest tak samo ważne, jak jego wybór (2mg/cm2 skóry); do ochrony ciała osoby dorosłej potrzeba zatem około 36 gramów (ok. 6 łyżeczek) kremu przeciwsłonecznego; tę samą ilość nałożyć powtórnie po wyjściu z wody lub wytarciu się ręcznikiem.

 

Więcej informacji na temat letniej ochrony skóry przed słońcem:
http://ec.europa.eu/consumers/citizen/my_holidays/sunscreens_pl.htm

 

Źródło: zdjęcie i informacja – materiały Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów Komisji Europejskiej – Sprawy konsumentów

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25