Aktualności

Oszustwa a COVID-19 (Komunikat KE)

Koronawirus: Komisja Europejska i krajowe organy ochrony konsumentów działają wspólnie w celu  zaprzestania oszustw i nieuczciwych praktyk. W miarę rozprzestrzeniania się nowego wirusa w całej UE nieuczciwi przedsiębiorcy reklamują i sprzedają produkty, takie jak maseczki ochronne czy środki dezynfekujące, które rzekomo zapobiegają infekcji lub ją leczą. 20 marca 2020 r. krajowe organy ochrony konsumentów (CPC), przy wsparciu Komisji Europejskiej, wydały wspólne stanowisko CPC COVID19 w sprawie najczęściej zgłaszanych oszustw i nieuczciwych praktyk. Celem jest uzyskanie wsparcia platform internetowych w lepszej identyfikacji nielegalnych praktyk, ich wyeliminowanie i zapobieganie ponownego pojawienia się podobnych. Porady dla konsumentów Konsumenci powinni zachować ostrożność jeśli sprzedawcy:
  • Używają języka lub zdjęć w swoich przekazach marketingowych, które wprost lub pośrednio sugerują, że produkt jest w stanie zapobiec lub wyleczyć zakażenie COVID-19.
  • Odwołują się do samozwańczych lekarzy, pracowników służby zdrowia, ekspertów lub innych nieoficjalnych źródeł, stwierdzających, że produkt jest w stanie zapobiec lub wyleczyć infekcję wywołaną nowym wirusem.
  • Odwołują się do nazwy lub logotypu organów rządowych, oficjalnych ekspertów lub instytucji międzynarodowych, które rzekomo potwierdzają działanie i właściwości lecznicze bez podawania źródła.
  • Używają takich wyrażeń jak: „dostępne tylko dziś”, „wyprzedają się szybko” lub podobnych.
  • Wykorzystują sformułowania typu: „najniższa cena na rynku”, „jedyny produkt, który może wyleczyć infekcje COVID-19” lub podobne.
  • Stosują ceny w znacznej mierze przewyższające rynkowe, ponieważ produkt rzekomo zapobiegł lub wyleczył z COVID-19.
Więcej: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/enforcement-consumer-protection/scams-related-covid-19_en   · 31 marca 2020 · 10:23