Aktualności

Oświadczenie KE przed Dniem Ochrony Danych Osobowych

W tym roku Dzień Ochrony Danych przypada osiem miesięcy po wejściu w życie w dniu 25 maja 2018 r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Jesteśmy dumni, że nasze przepisy o ochronie danych są najbardziej rygorystyczne i najbardziej nowoczesne na świecie i stają się światowym standardem.

Sprawa Facebook/Cambridge Analytica i niedawne naruszenia ochrony danych pokazały, że nasze podejście jest prawidłowe. Stawką jest nie tylko ochrona prywatności, ale także ochrona naszych demokracji i zapewnienie trwałości naszych gospodarek opartych na danych.

Jednym z głównych celów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych jest wzmocnienie pozycji obywateli i zapewnienie im większej kontroli nad jednym z najcenniejszych zasobów w nowoczesnej gospodarce – ich danymi. Cel ten można osiągnąć tylko wówczas, gdy ludzie będą w pełni świadomi swoich praw i konsekwencji swoich decyzji.

Dostrzegamy już pozytywne skutki nowych przepisów. Obywatele coraz częściej są świadomi znaczenia ochrony danych i przysługujących im praw. I korzystają z tych praw, co widoczne jest w codziennej pracy krajowych organów ochrony danych: do tej pory wpłynęło do nich ponad 95 tys. skarg od obywateli.

Ze swojej strony organy ochrony danych egzekwują nowe przepisy i lepiej koordynują swoje działania w ramach Europejskiej Rady Ochrony Danych. Stanowią one punkt odniesienia, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw i obywateli, wyjaśniając im ich prawa i obowiązki.

Na zaawansowanym etapie jest też praktyczne wdrażanie przepisów przez państwa członkowskie. Liczymy jednak na to, że pozostałe pięć państw członkowskich dostosuje swoje ramy prawne do nowych ogólnounijnych przepisów tak szybko, jak to możliwe. Komisja w dalszym ciągu monitoruje ten proces, aby zaradzić potencjalnym niedociągnięciom i aby pomóc rozszerzyć zakres przepisów dotyczących ochrony danych na całą UE tak szybko, jak to możliwe.

Na szczeblu międzynarodowym istnieje wyraźne dążenie w kierunku nowoczesnego systemu ochrony danych. Ułatwia on wymianę danych i wspiera handel. Najlepszym tego przykładem jest niedawne przyjęcie ustaleń dotyczących odpowiedniego stopnia ochrony z Japonią. W ten sposób stworzyliśmy największy na świecie obszar wolnych i bezpiecznych przepływów danych. Europa zapewnia obecnie rygorystyczne przepisy dotyczące ochrony prywatności nie tylko na swoim terytorium – przoduje również w skali światowej.

Kontekst

W 2006 r. Rada Europy ustanowiła dzień 28 stycznia corocznym Dniem Ochrony Danych.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r. (zob. oświadczenie). W styczniu 2018 r. Komisja opublikowała wytyczne mające ułatwić bezpośrednie i sprawne stosowanie od 25 maja na całym terytorium UE nowych przepisów dotyczących ochrony danych. Komisja uruchomiła również nowe internetowe narzędzie informowania organizacji i obywateli o nowych przepisach.

W styczniu 2017 r. Komisja przyjęła komunikat w sprawie przepływu i ochrony danych, w którym określiła strategię UE w dziedzinie międzynarodowego przepływu i ochrony danych. Przyjęcie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w odniesieniu do Japonii w dniu 23 stycznia 2019 r. jest pierwszym konkretnym skutkiem tej strategii. Umożliwi ona swobodny przepływ danych osobowych między dwoma gospodarkami w oparciu o solidne gwarancje ochrony. Komisja prowadzi również negocjacje w sprawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony z Koreą Południową. 

Komisja rozpocznie kampanię informacyjną, aby pomóc obywatelom i przedsiębiorstwom, zwłaszcza małym i średnim, lepiej zrozumieć ich nowe prawa i obowiązki, a także zorganizuje w czerwcu wydarzenie z udziałem władz, przedsiębiorstw i innych osób, podsumowujące rok od wejścia w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

Więcej informacji

Infografika – ogólne rozporządzenie o ochronie danych w liczbach

Zestawienie informacji ukazujące fakty

Narzędzie internetowe

Wytyczne Komisji

Siedem kroków, jakie mogą podjąć przedsiębiorstwa, aby przygotować się na wejście w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

Zaproszenie do składania wniosków w sprawie organów ochrony danych

Wytyczne Komisji dotyczące stosowania unijnych przepisów o ochronie danych osobowych w kontekście wyborczym

· 25 stycznia 2019 · 15:12