Aktualności

Odwołanie lotu: polski konsument/włoski przewoźnik lotniczy

Polski konsument złożył skargę do Europejskiego Centrum Konsumenckiego, ponieważ przez kilka miesięcy nie mógł uzyskać zwrotu pieniędzy za odwołany lot oraz poniesione koszty zakwaterowania i wyżywienia.

Konsument był zmuszony pozostać w Rzymie przez tydzień, bo wszystkie loty zostały odwołane z powodu zamknięcia przestrzeni powietrznej po wybuchu wulkanu na Islandii.

Konsument złożył skargę pisemną na adres przewoźnika zamieszczony na jego stronie internetowej, załączając rachunki za poniesione wydatki. Przewoźnik przez kilka miesięcy nie rozpatrzył skargi.

Dziękiu interwencji Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich konsument otrzymał zwrot kosztów w wysokości 874,75 EUR.

Zobacz też:

Jakie odszodowanie można uzyskać za spóźnienie lub odwołanie lotu?

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Odwołanie lotu: polski konsument/włoski przewoźnik lotniczy

Polski konsument złożył skargę do Europejskiego Centrum Konsumenckiego, ponieważ przez kilka miesięcy nie mógł uzyskać zwrotu pieniędzy za odwołany lot oraz poniesione koszty zakwaterowania i wyżywienia.

Konsument był zmuszony pozostać w Rzymie przez tydzień, bo wszystkie loty zostały odwołane z powodu zamknięcia przestrzeni powietrznej po wybuchu wulkanu na Islandii.

Konsument złożył skargę pisemną na adres przewoźnika zamieszczony na jego stronie internetowej, załączając rachunki za poniesione wydatki. Przewoźnik przez kilka miesięcy nie rozpatrzył skargi.

Dziękiu interwencji Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich konsument otrzymał zwrot kosztów w wysokości 874,75 EUR.

Zobacz też:

Jakie odszodowanie można uzyskać za spóźnienie lub odwołanie lotu?

· 1 grudnia 2014 · 13:25