Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-561/20

Trzej pasażerowie lotniczy dokonali, za pośrednictwem biura podróży, jednej rezerwacji lot z Brukseli (Belgia) do San José (Stany Zjednoczone) z międzylądowaniem w Newark (Stany Zjednoczone).

Do opóźnienia o 223 minuty doszło na locie z  Newark do San José – lot ten był operowany przez linię lotniczą zarejestrowaną w Stanach Zjednoczonych. 

Przewoźnik odmówił wypłaty odszkodowania – twierdząc, że w danym przypadku Rozporządzenie 261 z 2004 r. nie ma zastosowania, ponieważ lot odbywał się w kraju trzecim, ponadto operowany był  przez linię lotniczą, zarejestrowaną również w kraju trzecim. 

Komunikat prasowy TSUE: W ogłoszonym wyroku, Trybunał Sprawiedliwości przypomniał na wstępie, że lot obejmujący kilka segmentów i będący przedmiotem jednej rezerwacji stanowi – do celów prawa pasażerów do odszkodowania przewidzianego w prawie Unii – jedną całość. W związku z tym możliwość stosowania rozporządzenia w sprawie praw pasażerów lotniczych należy oceniać w świetle pierwszego miejsca odlotu i miejsca docelowego.

Ponadto Trybunał stwierdził, że przewoźnik lotniczy spoza Unii (United Airlines), który nie zawarł umowy przewozu z pasażerami, lecz który zrealizował lot, może być zobowiązany do zapłaty odszkodowania na rzecz pasażerów. Przewoźnik, który w ramach swojej działalności w zakresie transportu pasażerskiego podejmuje decyzję o przeprowadzeniu konkretnego lotu włącznie z ustaleniem jego trasy jest bowiem obsługującym przewoźnikiem lotniczym. Należy zatem uznać, że przewoźnik ten działa w imieniu przewoźnika umownego (Lufthansa). Trybunał podkreślił jednak, że obsługujący przewoźnik lotniczy (United Airlines), który jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania na rzecz pasażera, zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania od każdej osoby, w tym od osób trzecich, zgodnie z mającym zastosowanie prawem krajowym.

Link do wyroku: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0561 

Komunikat prasowy: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-04/cp220059pl.pdf 

Skip to content