Aktualności

ODR szansą na dalszy rozwój e-handlu w UE

Pierwszym krokiem ma być wprowadzenie mechanizmu ODR – internetowego systemu rozstrzygania sporów.

Neven Mimica, europejski komisarz ds. ochrony konsumentów, przyjął Tablicę wyników dla rynków konsumenckich z zadowoleniem i stwierdził: “Odnotowano postępy w szczególności jeśli chodzi o rozpowszechnienie handlu elektronicznego, ale konieczne są usprawnienia w innych obszarach. Tablica wyników dla rynków konsumenckich pokazuje, gdzie powinniśmy skupić nasze wysiłki. Jest to nasze okno na rynek. Jej wyniki zostaną uwzględnione w moich przyszłych działaniach, takich jak ustanowienie platformy internetowego rozstrzygania sporów lub lepsze egzekwowanie przepisów służących do zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych.

W powyższym kontekście warto przytoczyć wyniki Raportu eHandel Polska 2012, zgodnie z którymi tylko 33% polskich sklepów internetowych prowadzi sprzedaż na rynki państw europejskich.

Tablica wyników KE

Rozporządzenie w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich

Raport eHandel 2012:

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

ODR szansą na dalszy rozwój e-handlu w UE

Pierwszym krokiem ma być wprowadzenie mechanizmu ODR – internetowego systemu rozstrzygania sporów.

Neven Mimica, europejski komisarz ds. ochrony konsumentów, przyjął Tablicę wyników dla rynków konsumenckich z zadowoleniem i stwierdził: “Odnotowano postępy w szczególności jeśli chodzi o rozpowszechnienie handlu elektronicznego, ale konieczne są usprawnienia w innych obszarach. Tablica wyników dla rynków konsumenckich pokazuje, gdzie powinniśmy skupić nasze wysiłki. Jest to nasze okno na rynek. Jej wyniki zostaną uwzględnione w moich przyszłych działaniach, takich jak ustanowienie platformy internetowego rozstrzygania sporów lub lepsze egzekwowanie przepisów służących do zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych.

W powyższym kontekście warto przytoczyć wyniki Raportu eHandel Polska 2012, zgodnie z którymi tylko 33% polskich sklepów internetowych prowadzi sprzedaż na rynki państw europejskich.

Tablica wyników KE

Rozporządzenie w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich

Raport eHandel 2012:

· 1 grudnia 2014 · 13:25