Aktualności

Odbyło się coroczne spotkanie centrów sieci ECC-Net z 29 krajów Europy

Coroczne spotkanie organizowane jest przez jedno z państw członkowskich UE, które sprawuje Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej w danym roku. Konferencja Sieci ECC-Net stanowi wydarzenie poprzedzające Europejski Dzień Konkurencji i Konsumentów.

Podczas tegorocznego spotkania w Poznaniu dyskutowano o propozycjach praktycznych rozwiązań, które pomogłyby w rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez konsumentów do Sieci ECC-Net. Wiele uwagi poświęcono pomysłom działań edukacyjnych, skierowanych do konsumentów w Europie, by zwiększyć wśród nich świadomość praw, jakie posiadają będąc obywatelami UE. Ważnym tematem było omówienie sposobów współpracy z innymi instytucjami ochrony konsumentów oraz partnerami z sektora biznesu. Poruszono także kwestię alternatywnych metod rozwiązywania sporów oraz stopnia ich wykorzystania w poszczególnych krajach UE.

sieć ECC-Net
fot. Tomasz Szostak

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Odbyło się coroczne spotkanie centrów sieci ECC-Net z 29 krajów Europy

Coroczne spotkanie organizowane jest przez jedno z państw członkowskich UE, które sprawuje Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej w danym roku. Konferencja Sieci ECC-Net stanowi wydarzenie poprzedzające Europejski Dzień Konkurencji i Konsumentów.

Podczas tegorocznego spotkania w Poznaniu dyskutowano o propozycjach praktycznych rozwiązań, które pomogłyby w rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez konsumentów do Sieci ECC-Net. Wiele uwagi poświęcono pomysłom działań edukacyjnych, skierowanych do konsumentów w Europie, by zwiększyć wśród nich świadomość praw, jakie posiadają będąc obywatelami UE. Ważnym tematem było omówienie sposobów współpracy z innymi instytucjami ochrony konsumentów oraz partnerami z sektora biznesu. Poruszono także kwestię alternatywnych metod rozwiązywania sporów oraz stopnia ich wykorzystania w poszczególnych krajach UE.

sieć ECC-Net
fot. Tomasz Szostak

· 1 grudnia 2014 · 13:25