Aktualności

Obywatelskie Forum Energetyczne: konsumenci, przedsiębiorcy oraz regulatorzy przyjmują zalecenia dotyczące rachunków, postępowania ze skargami oraz inteligentnego pomiaru.

Podczas Forum głos zabrali również unijna komisarz ds. ochrony konsumentów Meglena Kunewa oraz komisarz ds. energetyki Andris Pieblags.

“Chcemy, by rachunki za usługi komunalne stanowiły dla konsumentów pożyteczną lekturę. Obecnie zbyt wielu konsumentów europejskich uważa rachunki za nieczytelne i niezrozumiałe. Zbyt wielu z nich nie jest w stanie zmienić dostawcę energii – nadmiar niezrozumiałych informacji na rachunkach powoduje, że taka zmiana jest wyzwaniem ponad ich siły” stwierdziła Komisarz UE Meglena Kuneva.

“Otwarcie rynków detalicznych zmusza przedsiębiorstwa do walki o klientów poprzez oferowanie atrakcyjnych cen oraz dobrych, godnych zaufania usług. By móc aktywnie uczestniczyć w rynku energetycznym konsument musi być odpowiednio poinformowany na temat swoich praw. Jednak sama informacja nie wystarczy, by zapewnić aktywne zaangażowanie konsumentów na tym rynku. Konkurencja musi również polegać na zwiększaniu efektywności procesów oraz wprowadzaniu nowoczesnych technologii, co zostało zarysowane w Trzecim Pakiecie Energetycznym” powiedział Komisarz UE ds. Energetyki Andris Piebalgs.

Czemu rachunki za prąd mają znaczenie?
Przyjęcie Trzeciego Pakietu Legislacyjnego o Wewnętrznym Rynku Energetycznym jest zasadniczym krokiem w kierunku pełnej integracji europejskiego rynku energetycznego, zapewniającego konkretne korzyści konsumentom. Oprócz wprowadzenia ściśle określonych terminów dotyczących zmiany dostawcy i otrzymania ostatniego rachunku, pakiet ułatwia aktywny udział konsumentów w rynku detalicznym poprzez wprowadzenie tzw. “Inteligentnego Pomiaru”. Nowoczesne technologie pozwolą zwalczyć liczne problemy rachunkowe poprzez wprowadzenie dokładnej, bieżącej informacji dla konsumenta.
Rachunki za prąd i gaz mogą i powinny być prostym i przejrzystym źródłem informacji dla konsumenta oraz głównym narzędziem umożliwiającym zarządzanie zużyciem energii, zrozumienie jej rzeczywistych kosztów oraz porównanie tych kosztów z innymi ofertami dostępnymi na zliberalizowanym rynku energetycznym. Mimo to, wielu europejskich konsumentów uważa swoje rachunku za niezrozumiałe. W szczególności informacja dotycząca ceny jest często niejasna, co sprawia, że porównanie ofert jest bardzo trudne. Jest to być może jeden z głównych powodów, dla których konsumenci wahają się ze zmianą dostawcy. Mniej niż trzech z pięciu (58%) konsumentów jest usatysfakcjonowana usługami oferowanymi przez ich dostawcę energii, jednak zaledwie 8% zdecydowała się na jego zmianę w przeciągu ostatnich dwóch lat. Mniej niż połowa (45%) stwierdziła, że porównanie ofert dostarczycieli energii jest łatwe (więcej danych na ten temat również w języku polskim: IP/09/202).

Zalecenia o dobrych praktykach rachunkowych
W 2008 roku I Obywatelskie Forum Energetyczne wniosło prośbę do Komisji Europejskiej o utworzenie grupy roboczej zajmującej się wypracowaniem zaleceń dotyczących rachunków.
Zalecenia zostały przyjęte na II Obywatelskim Forum Energetycznym, które odbyło się w dniach 29-30 września 2009. Zalecenia wzorowane są na dobrych praktykach stosowanych już w niektórych państwach UE, w szczególności Austrii, Włoszech, Norwegii, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii. Zalecenia zawierają szczegółową listę elementów, jakie mają wchodzić w skład rachunków.

Elementy rachunków kluczowe dla możliwości porównania ofert mają znaleźć się w wyróżniającej się na rachunku “Tabeli Porównawczej“. Te elementy to:

  • czas trwania kontraktu oraz terminy wypowiedzenia konieczne do zmiany dostawcy;
  • kod zmiany dostawcy (wymagany do dokonania zmiany dostawcy);
  • czytelna informacja dotycząca podstawowej ceny za jednostkę energii (kilowatogodzinę/kWh), przed opodatkowaniem i bez dodatkowych opłat, pozwalająca na porównanie ofert dostawców;
  • wykaz składników ceny całkowitej (włączając w to konsumpcję, koszty sieci przesyłowej oraz opłaty dystrybucyjne, podatki oraz inne elementy cenowe).

Więcej informacji na temat elementów rachunków MEMO/09/429 (w języku angielskim). Komisja Europejska opracowała ponadto wzory graficzne rachunków, oparte na powyższej rekomendacji – przykłady wzorów rachunków opartych na zaleceniu można znaleźć pod tym linkiem (materiały dostępne w języku angielskim).

Kolejne kroki dotyczące rachunków za energię
Zalecenie zawiera trzy propozycje wprowadzenia rekomendacji dobrych praktyk na rynku energetycznym: (1) wprowadzenie dobrowolnych kodeksów dobrych praktyk, do których działający na rynku przedstawiciele mogliby przystępować dobrowolnie, (2) wprowadzenie obowiązkowych wzorców rachunków przez państwowe urzędy regulacyjne oraz (3) wprowadzenie ustawodawstwa na poziomie poszczególnych krajów określającego minimalne standardy dotyczące rachunków.
Europejskie Forum Energetyczne będzie monitorowało postępy we wprowadzaniu dobrych praktyk w Europie.
Z uwagi na fakt, że detaliczny rynek energetyczny jest uznawany za jeden z problematycznych rynków w tzw. Consumer Markets Scoreboard (Tabeli Rynków Konsumenckich), Komisja Europejska rozpoczęła głęboką analizę tego a jej rezultaty przedstawi na Forum w 2010 roku.

Europejskie Forum Energetyczne
Europejskie Forum Energetyczne, które zrzesza organizacje konsumenckie, przedsiębiorców oraz państwowe urzędy regulacyjne, zostało powołane w 2008 roku (zobacz IP/08/1594) w celu uporania się z praktycznymi problemami związanymi z energetyką, mającymi znaczenie dla konsumentów, jak możliwość zmiany dostawcy, przyjazne konsumentom praktyki rachunkowe oraz postępowanie ze skargami. Forum stawia sobie za zadanie pomoc konsumentom w egzekwowaniu ich praw obowiązujących na terenie Wspólnoty oraz zapewnienie im jasnej, bezpośredniej informacji dotyczącej dostępnych możliwości związanych z zakupem energii elektrycznej oraz gazu. Obok zapewniania praktycznej pomocy dzisiejszemu konsumentowi, Forum zajmuje się również prognozowaniem przyszłych zmian na rynkach energetycznych. Tegoroczne nowoczesne technologie, takie jak “inteligentny pomiar” były szczegółowo konsultowane. Nowoczesne technologie ułatwią konsumentom udział w rynku, dokładność rachunków oraz możliwość zmiany dostawców.

Źródło: materiał prasowy Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów – Sprawy konsumenckie.

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Obywatelskie Forum Energetyczne: konsumenci, przedsiębiorcy oraz regulatorzy przyjmują zalecenia dotyczące rachunków, postępowania ze skargami oraz inteligentnego pomiaru.

Podczas Forum głos zabrali również unijna komisarz ds. ochrony konsumentów Meglena Kunewa oraz komisarz ds. energetyki Andris Pieblags.

“Chcemy, by rachunki za usługi komunalne stanowiły dla konsumentów pożyteczną lekturę. Obecnie zbyt wielu konsumentów europejskich uważa rachunki za nieczytelne i niezrozumiałe. Zbyt wielu z nich nie jest w stanie zmienić dostawcę energii – nadmiar niezrozumiałych informacji na rachunkach powoduje, że taka zmiana jest wyzwaniem ponad ich siły” stwierdziła Komisarz UE Meglena Kuneva.

“Otwarcie rynków detalicznych zmusza przedsiębiorstwa do walki o klientów poprzez oferowanie atrakcyjnych cen oraz dobrych, godnych zaufania usług. By móc aktywnie uczestniczyć w rynku energetycznym konsument musi być odpowiednio poinformowany na temat swoich praw. Jednak sama informacja nie wystarczy, by zapewnić aktywne zaangażowanie konsumentów na tym rynku. Konkurencja musi również polegać na zwiększaniu efektywności procesów oraz wprowadzaniu nowoczesnych technologii, co zostało zarysowane w Trzecim Pakiecie Energetycznym” powiedział Komisarz UE ds. Energetyki Andris Piebalgs.

Czemu rachunki za prąd mają znaczenie?
Przyjęcie Trzeciego Pakietu Legislacyjnego o Wewnętrznym Rynku Energetycznym jest zasadniczym krokiem w kierunku pełnej integracji europejskiego rynku energetycznego, zapewniającego konkretne korzyści konsumentom. Oprócz wprowadzenia ściśle określonych terminów dotyczących zmiany dostawcy i otrzymania ostatniego rachunku, pakiet ułatwia aktywny udział konsumentów w rynku detalicznym poprzez wprowadzenie tzw. “Inteligentnego Pomiaru”. Nowoczesne technologie pozwolą zwalczyć liczne problemy rachunkowe poprzez wprowadzenie dokładnej, bieżącej informacji dla konsumenta.
Rachunki za prąd i gaz mogą i powinny być prostym i przejrzystym źródłem informacji dla konsumenta oraz głównym narzędziem umożliwiającym zarządzanie zużyciem energii, zrozumienie jej rzeczywistych kosztów oraz porównanie tych kosztów z innymi ofertami dostępnymi na zliberalizowanym rynku energetycznym. Mimo to, wielu europejskich konsumentów uważa swoje rachunku za niezrozumiałe. W szczególności informacja dotycząca ceny jest często niejasna, co sprawia, że porównanie ofert jest bardzo trudne. Jest to być może jeden z głównych powodów, dla których konsumenci wahają się ze zmianą dostawcy. Mniej niż trzech z pięciu (58%) konsumentów jest usatysfakcjonowana usługami oferowanymi przez ich dostawcę energii, jednak zaledwie 8% zdecydowała się na jego zmianę w przeciągu ostatnich dwóch lat. Mniej niż połowa (45%) stwierdziła, że porównanie ofert dostarczycieli energii jest łatwe (więcej danych na ten temat również w języku polskim: IP/09/202).

Zalecenia o dobrych praktykach rachunkowych
W 2008 roku I Obywatelskie Forum Energetyczne wniosło prośbę do Komisji Europejskiej o utworzenie grupy roboczej zajmującej się wypracowaniem zaleceń dotyczących rachunków.
Zalecenia zostały przyjęte na II Obywatelskim Forum Energetycznym, które odbyło się w dniach 29-30 września 2009. Zalecenia wzorowane są na dobrych praktykach stosowanych już w niektórych państwach UE, w szczególności Austrii, Włoszech, Norwegii, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii. Zalecenia zawierają szczegółową listę elementów, jakie mają wchodzić w skład rachunków.

Elementy rachunków kluczowe dla możliwości porównania ofert mają znaleźć się w wyróżniającej się na rachunku “Tabeli Porównawczej“. Te elementy to:

  • czas trwania kontraktu oraz terminy wypowiedzenia konieczne do zmiany dostawcy;
  • kod zmiany dostawcy (wymagany do dokonania zmiany dostawcy);
  • czytelna informacja dotycząca podstawowej ceny za jednostkę energii (kilowatogodzinę/kWh), przed opodatkowaniem i bez dodatkowych opłat, pozwalająca na porównanie ofert dostawców;
  • wykaz składników ceny całkowitej (włączając w to konsumpcję, koszty sieci przesyłowej oraz opłaty dystrybucyjne, podatki oraz inne elementy cenowe).

Więcej informacji na temat elementów rachunków MEMO/09/429 (w języku angielskim). Komisja Europejska opracowała ponadto wzory graficzne rachunków, oparte na powyższej rekomendacji – przykłady wzorów rachunków opartych na zaleceniu można znaleźć pod tym linkiem (materiały dostępne w języku angielskim).

Kolejne kroki dotyczące rachunków za energię
Zalecenie zawiera trzy propozycje wprowadzenia rekomendacji dobrych praktyk na rynku energetycznym: (1) wprowadzenie dobrowolnych kodeksów dobrych praktyk, do których działający na rynku przedstawiciele mogliby przystępować dobrowolnie, (2) wprowadzenie obowiązkowych wzorców rachunków przez państwowe urzędy regulacyjne oraz (3) wprowadzenie ustawodawstwa na poziomie poszczególnych krajów określającego minimalne standardy dotyczące rachunków.
Europejskie Forum Energetyczne będzie monitorowało postępy we wprowadzaniu dobrych praktyk w Europie.
Z uwagi na fakt, że detaliczny rynek energetyczny jest uznawany za jeden z problematycznych rynków w tzw. Consumer Markets Scoreboard (Tabeli Rynków Konsumenckich), Komisja Europejska rozpoczęła głęboką analizę tego a jej rezultaty przedstawi na Forum w 2010 roku.

Europejskie Forum Energetyczne
Europejskie Forum Energetyczne, które zrzesza organizacje konsumenckie, przedsiębiorców oraz państwowe urzędy regulacyjne, zostało powołane w 2008 roku (zobacz IP/08/1594) w celu uporania się z praktycznymi problemami związanymi z energetyką, mającymi znaczenie dla konsumentów, jak możliwość zmiany dostawcy, przyjazne konsumentom praktyki rachunkowe oraz postępowanie ze skargami. Forum stawia sobie za zadanie pomoc konsumentom w egzekwowaniu ich praw obowiązujących na terenie Wspólnoty oraz zapewnienie im jasnej, bezpośredniej informacji dotyczącej dostępnych możliwości związanych z zakupem energii elektrycznej oraz gazu. Obok zapewniania praktycznej pomocy dzisiejszemu konsumentowi, Forum zajmuje się również prognozowaniem przyszłych zmian na rynkach energetycznych. Tegoroczne nowoczesne technologie, takie jak “inteligentny pomiar” były szczegółowo konsultowane. Nowoczesne technologie ułatwią konsumentom udział w rynku, dokładność rachunków oraz możliwość zmiany dostawców.

Źródło: materiał prasowy Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów – Sprawy konsumenckie.

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25