Aktualności

Nowy rzecznik praw pacjenta w Polsce

Do zadań Rzecznika Praw Pacjenta należy m.in.:

  • rozpatrywanie skarg pacjentów
  • wszczynanie postępowań w sprawach praktyk naruszających prawa pacjentów
  • kontrola strajków w szpitalach pod kątem bezpieczeństwa pacjentów
  • opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów projektów aktów prawnych dotyczących ochrony praw pacjenta
  • przygotowywanie publikacji oraz programów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o ochronie praw pacjenta.

Jednym z pierwszych działań zapowiedzianych przez nową rzecznik będzie przygotowanie karty praw kobiety rodzącej oraz doprowadzenie do ratyfikowania przez Polskę międzynarodowej karty praw dziecka hospitalizowanego.

Utworzenie urzędu Rzecznika Praw Pacjenta określa ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta, którą w październiku zeszłego roku uchwalił Sejm. Zgodnie z ustawą, rzecznika na pięcioletnią kadencję powołuje premier. Przed powołaniem na nowe stanowisko Krystyna Barbara Kozłowska kierowała Biurem Praw Pacjenta przy Ministerstwie Zdrowia.

Kontakt z Rzecznikiem Praw Pacjenta:
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
Ul. Długa 38/40
00-238 Warszawa
numer infolinii: 0800 190 590 (PN.-pt. 9:00 – 21:00)
lub 22 831 42 81 wew. 364
e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl
www.bpp.gov.pl

Źródło: PAP, Gazeta Wyborcza, Dziennik Gazeta Prawna

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Nowy rzecznik praw pacjenta w Polsce

Do zadań Rzecznika Praw Pacjenta należy m.in.:

  • rozpatrywanie skarg pacjentów
  • wszczynanie postępowań w sprawach praktyk naruszających prawa pacjentów
  • kontrola strajków w szpitalach pod kątem bezpieczeństwa pacjentów
  • opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów projektów aktów prawnych dotyczących ochrony praw pacjenta
  • przygotowywanie publikacji oraz programów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o ochronie praw pacjenta.

Jednym z pierwszych działań zapowiedzianych przez nową rzecznik będzie przygotowanie karty praw kobiety rodzącej oraz doprowadzenie do ratyfikowania przez Polskę międzynarodowej karty praw dziecka hospitalizowanego.

Utworzenie urzędu Rzecznika Praw Pacjenta określa ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta, którą w październiku zeszłego roku uchwalił Sejm. Zgodnie z ustawą, rzecznika na pięcioletnią kadencję powołuje premier. Przed powołaniem na nowe stanowisko Krystyna Barbara Kozłowska kierowała Biurem Praw Pacjenta przy Ministerstwie Zdrowia.

Kontakt z Rzecznikiem Praw Pacjenta:
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
Ul. Długa 38/40
00-238 Warszawa
numer infolinii: 0800 190 590 (PN.-pt. 9:00 – 21:00)
lub 22 831 42 81 wew. 364
e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl
www.bpp.gov.pl

Źródło: PAP, Gazeta Wyborcza, Dziennik Gazeta Prawna

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25