Aktualności

Nowy prezes UOKiK

Adam Jasser jest siódmym szefem polskiego organu odpowiedzialnego za ochronę konkurencji i konsumentów.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest centralnym organem administracji państwowej. Odpowiada bezpośrednio przed Prezesem Rady Ministrów. Powoływany jest przez niego spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru.

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Nowy prezes UOKiK

Adam Jasser jest siódmym szefem polskiego organu odpowiedzialnego za ochronę konkurencji i konsumentów.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest centralnym organem administracji państwowej. Odpowiada bezpośrednio przed Prezesem Rady Ministrów. Powoływany jest przez niego spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru.

· 1 grudnia 2014 · 13:25