Aktualności

Nowy portal UOKiK

25 grudnia wchodzi w życie ustawa o prawach konsumenta. Zmienią się reguły dotyczące sprzedaży przez Internet, na pokazach, prezentacjach, a także w sklepach tradycyjnych. Portal opisuje stan prawny od 25 grudnia, ze szczególnym uwzględnieniem praw konsumentów i obowiązków sprzedawców, za każdym razem przytaczając podstawę prawną. Przedsiębiorcy korzystając z prostych przykładów, mogą łatwo i szybko zapoznać się np. ze zmianami w procedurze reklamacyjnej, dowiedzieć się, czy wszystkie produkty są objęte rękojmią. Przykładowo: jeżeli towar się zepsuje, konsument będzie mógł dochodzić swoich praw w ramach tej ochrony, wybierając między: wymianą, naprawą, obniżeniem ceny i  – gdy wada jest istotna – odstąpieniem od umowy, czyli zwrotem pieniędzy. Jeżeli przedsiębiorca nie zgodzi się z tym wyborem, będzie mógł zaproponować inne rozwiązanie. Jednak, gdy rzecz ponownie się zepsuje lub sprzedawca nie wywiąże się ze swoich obowiązków i nie usunie wady, klient ma prawo żądać obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy i jego roszczenie musi być spełnione.

Ustawa o prawach konsumenta wdraża do polskiego porządku przepisy dyrektywy w sprawie praw konsumentów i reimplementuje dyrektywę 1999/44/WE w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych. Dzięki ujednoliceniu przepisów w całej UE przedsiębiorcom będzie łatwiej działać na rynkach zagranicznych.

Dodatkowo, najważniejsze zasady zawierania umów z konsumentami opisują najnowsze publikacje UOKiK – Przepisy konsumenckie dla przedsiębiorców oraz Vademecum konsumenta – a także ulotki: Zakupy przez InternetJak kupować?

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Nowy portal UOKiK

25 grudnia wchodzi w życie ustawa o prawach konsumenta. Zmienią się reguły dotyczące sprzedaży przez Internet, na pokazach, prezentacjach, a także w sklepach tradycyjnych. Portal opisuje stan prawny od 25 grudnia, ze szczególnym uwzględnieniem praw konsumentów i obowiązków sprzedawców, za każdym razem przytaczając podstawę prawną. Przedsiębiorcy korzystając z prostych przykładów, mogą łatwo i szybko zapoznać się np. ze zmianami w procedurze reklamacyjnej, dowiedzieć się, czy wszystkie produkty są objęte rękojmią. Przykładowo: jeżeli towar się zepsuje, konsument będzie mógł dochodzić swoich praw w ramach tej ochrony, wybierając między: wymianą, naprawą, obniżeniem ceny i  – gdy wada jest istotna – odstąpieniem od umowy, czyli zwrotem pieniędzy. Jeżeli przedsiębiorca nie zgodzi się z tym wyborem, będzie mógł zaproponować inne rozwiązanie. Jednak, gdy rzecz ponownie się zepsuje lub sprzedawca nie wywiąże się ze swoich obowiązków i nie usunie wady, klient ma prawo żądać obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy i jego roszczenie musi być spełnione.

Ustawa o prawach konsumenta wdraża do polskiego porządku przepisy dyrektywy w sprawie praw konsumentów i reimplementuje dyrektywę 1999/44/WE w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych. Dzięki ujednoliceniu przepisów w całej UE przedsiębiorcom będzie łatwiej działać na rynkach zagranicznych.

Dodatkowo, najważniejsze zasady zawierania umów z konsumentami opisują najnowsze publikacje UOKiK – Przepisy konsumenckie dla przedsiębiorców oraz Vademecum konsumenta – a także ulotki: Zakupy przez InternetJak kupować?

· 1 grudnia 2014 · 13:25