Aktualności

Nowe prawa pasażerów: zwrot pieniędzy za spóźnienie autokaru

Wśród nich znalazły się m.in. zwrot ceny biletu i obowiązek zapewnienia pasażerom posiłków oraz napojów w sytuacji dużego opóźnienia. Przepisy wejdą w życie za ponad 2 lata. Do tego czasu w polubownym dochodzeniu roszczeń pomaga pasażerom sieć Europejskich Centrów Konsumenckich (www.konsument.gov.pl).

Nowe prawa przysługujące pasażerom w trakcie podróży na długich dystansach (tj. powyżej 250 km) obejmą między innymi:

• ochronę pasażerów w przypadku śmierci, obrażeń ciała lub strat w związku z wypadkiem drogowym (prawo krajowe nie może ustalać maksymalnego poziomu odszkodowania poniżej kwoty 220 000 euro na pasażera i 1200 euro na sztukę bagażu);

• ochronę natychmiastowych praktycznych potrzeb pasażerów w razie wypadku (z możliwością przyznania kwoty na nocleg nieprzekraczającej 80 euro za noc dla jednej osoby na okres maksymalnie dwóch nocy);

• bezpłatną konkretną pomoc dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej zarówno w terminalach, jak i na pokładzie pojazdów, a także, w przypadku gdy jest to niezbędne, darmowy przewóz osób towarzyszących;

• zagwarantowanie transportu alternatywnego lub zwrotu jego kosztów klientowi w przypadku odwołania usługi transportowej lub opóźnienia przekraczającego 120 minut w stosunku do planowanego czasu odjazdu;

• odpowiednią pomoc (w postaci przekąsek, posiłków lub napojów) w przypadku odwołania usługi transportowej lub opóźnienia przekraczającego 90 minut, jeżeli podróż miała trwać ponad trzy godziny;

• w szczególności zobowiązanie przewoźników do zapewnienia pasażerom w takich sytuacjach, jeżeli to konieczne, kwoty na nocleg nieprzekraczającej 80 euro za noc dla jednej osoby na okres dwóch nocy, z wyjątkiem sytuacji, w których występują ekstremalne warunki pogodowe lub poważne klęski żywiołowe;

zwrot 50% ceny biletu w przypadku opóźnienia przekraczającego 120 minut w stosunku do planowanego czasu odjazdu, odwołania podróży i jeżeli przewoźnik nie zaoferuje pasażerowi zwrotu kosztów lub transportu alternatywnego.

Ponadto pasażerom wszystkich rodzajów transportu przysługiwać będą poniższe prawa (niezależnie od tego, czy dystans podróży jest krótszy czy dłuższy niż 250 km):

zakaz dyskryminacji pasażerów – pośredniej lub bezpośredniej – na podstawie obywatelstwa;

• niedyskryminowanie osób niepełnosprawnych lub osób o ograniczonej zdolności ruchowej, a także rekompensata finansowa za utratę lub zniszczenie urządzeń umożliwiających im poruszanie się w przypadku wypadku;

• minimalne zasady informowania pasażerów przed rozpoczęciem podróży i w trakcie jej trwania, a także udzielania informacji ogólnych na temat ich praw w terminalach i online;

• wprowadzenie mechanizmów rozpatrywania skarg przez przewoźników, które byłyby dostępne dla wszystkich pasażerów;

• ustanawianie niezależnych organów krajowych w każdym państwie członkowskim, które egzekwowałyby stosowanie rozporządzenia, i które mogłyby, w razie potrzeby, nakładać kary.

Odpowiedzialny za transport wiceprzewodniczący Komisji, Siim Kallas, powiedział:

„Dzięki temu nowemu rozporządzeniu prawa pasażerów dotyczyć będą także transportu autobusowego i autokarowego. Pasażerom korzystającym z transportu drogowego przysługiwać będą te same podstawowe standardy jakości usług na obszarze całej Unii, niezależnie od środka transportu, którym podróżują. Dzięki przyjęciu rozporządzenia w sprawie praw pasażerów autobusów i autokarów unijny system ochrony pasażerów obejmować będzie obecnie wszystkie rodzaje transportu. Jestem bardzo zadowolony, że UE udało się ustanowić pierwszy na świecie zintegrowany obszar praw pasażera obejmujący wszystkie rodzaje transportu”.

Fragment komunikatu Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2011 r.
 

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Nowe prawa pasażerów: zwrot pieniędzy za spóźnienie autokaru

Wśród nich znalazły się m.in. zwrot ceny biletu i obowiązek zapewnienia pasażerom posiłków oraz napojów w sytuacji dużego opóźnienia. Przepisy wejdą w życie za ponad 2 lata. Do tego czasu w polubownym dochodzeniu roszczeń pomaga pasażerom sieć Europejskich Centrów Konsumenckich (www.konsument.gov.pl).

Nowe prawa przysługujące pasażerom w trakcie podróży na długich dystansach (tj. powyżej 250 km) obejmą między innymi:

• ochronę pasażerów w przypadku śmierci, obrażeń ciała lub strat w związku z wypadkiem drogowym (prawo krajowe nie może ustalać maksymalnego poziomu odszkodowania poniżej kwoty 220 000 euro na pasażera i 1200 euro na sztukę bagażu);

• ochronę natychmiastowych praktycznych potrzeb pasażerów w razie wypadku (z możliwością przyznania kwoty na nocleg nieprzekraczającej 80 euro za noc dla jednej osoby na okres maksymalnie dwóch nocy);

• bezpłatną konkretną pomoc dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej zarówno w terminalach, jak i na pokładzie pojazdów, a także, w przypadku gdy jest to niezbędne, darmowy przewóz osób towarzyszących;

• zagwarantowanie transportu alternatywnego lub zwrotu jego kosztów klientowi w przypadku odwołania usługi transportowej lub opóźnienia przekraczającego 120 minut w stosunku do planowanego czasu odjazdu;

• odpowiednią pomoc (w postaci przekąsek, posiłków lub napojów) w przypadku odwołania usługi transportowej lub opóźnienia przekraczającego 90 minut, jeżeli podróż miała trwać ponad trzy godziny;

• w szczególności zobowiązanie przewoźników do zapewnienia pasażerom w takich sytuacjach, jeżeli to konieczne, kwoty na nocleg nieprzekraczającej 80 euro za noc dla jednej osoby na okres dwóch nocy, z wyjątkiem sytuacji, w których występują ekstremalne warunki pogodowe lub poważne klęski żywiołowe;

zwrot 50% ceny biletu w przypadku opóźnienia przekraczającego 120 minut w stosunku do planowanego czasu odjazdu, odwołania podróży i jeżeli przewoźnik nie zaoferuje pasażerowi zwrotu kosztów lub transportu alternatywnego.

Ponadto pasażerom wszystkich rodzajów transportu przysługiwać będą poniższe prawa (niezależnie od tego, czy dystans podróży jest krótszy czy dłuższy niż 250 km):

zakaz dyskryminacji pasażerów – pośredniej lub bezpośredniej – na podstawie obywatelstwa;

• niedyskryminowanie osób niepełnosprawnych lub osób o ograniczonej zdolności ruchowej, a także rekompensata finansowa za utratę lub zniszczenie urządzeń umożliwiających im poruszanie się w przypadku wypadku;

• minimalne zasady informowania pasażerów przed rozpoczęciem podróży i w trakcie jej trwania, a także udzielania informacji ogólnych na temat ich praw w terminalach i online;

• wprowadzenie mechanizmów rozpatrywania skarg przez przewoźników, które byłyby dostępne dla wszystkich pasażerów;

• ustanawianie niezależnych organów krajowych w każdym państwie członkowskim, które egzekwowałyby stosowanie rozporządzenia, i które mogłyby, w razie potrzeby, nakładać kary.

Odpowiedzialny za transport wiceprzewodniczący Komisji, Siim Kallas, powiedział:

„Dzięki temu nowemu rozporządzeniu prawa pasażerów dotyczyć będą także transportu autobusowego i autokarowego. Pasażerom korzystającym z transportu drogowego przysługiwać będą te same podstawowe standardy jakości usług na obszarze całej Unii, niezależnie od środka transportu, którym podróżują. Dzięki przyjęciu rozporządzenia w sprawie praw pasażerów autobusów i autokarów unijny system ochrony pasażerów obejmować będzie obecnie wszystkie rodzaje transportu. Jestem bardzo zadowolony, że UE udało się ustanowić pierwszy na świecie zintegrowany obszar praw pasażera obejmujący wszystkie rodzaje transportu”.

Fragment komunikatu Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2011 r.
 

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25