Aktualności

Nowe normy dotyczące bezpieczeństwa produktów do pielęgnacji lub ochrony dzieci w UE

Dotychczas nie było unijnych norm bezpieczeństwa dotyczących urządzeń blokujących oraz artykułów do kąpieli dzieci. Dzięki pozytywnie zakończonemu głosowaniu będzie możliwe wprowadzenie nowych norm, które zapewnią, że urządzenia blokujące okna i drzwi balkonowe będą w pełni zabezpieczone przed dziećmi, a także przyczynią się do podniesienia ogólnych zasad bezpieczeństwa. Jeśli chodzi zaś o artykuły do kąpieli dzieci, takie jak krzesełka do kąpieli dla niemowląt, normy zagwarantują poprawę wymogów w zakresie stabilności i bezpieczeństwa oraz wprowadzą nowe jasne ostrzeżenia dla opiekunów.

Komentując konieczność wprowadzenia nowych norm, unijna komisarz ds. ochrony konsumentów Meglena Kunewa powiedziała: “Kwestie zapewnienia bezpieczeństwa dzieci pozostawiamy ich rodzicom lub opiekunom. My dbamy o to, by produkty, których chcą używać rodzice, były bezpieczne. Instrukcje użytkowania powinny być bardzo jasne; produkty muszą być naprawdę zabezpieczone przed dziećmi, jeżeli tak na nich wskazano, oraz muszą przejść wszystkie konieczne testy bezpieczeństwa. Artykuły te służą do pielęgnacji lub ochrony naszych najwrażliwszych konsumentów, dlatego też mówiąc o bezpieczeństwie istnieją szczególne powody do zachowania wyjątkowej czujności.”

Komisja Europejska we współpracy z państwami członkowskimi prowadzi obecnie aktualizację norm bezpieczeństwa dotyczących wielu produktów do pielęgnacji lub ochrony dzieci. Jest to zasadne w sytuacji, gdy takie normy nie istnieją w UE lub obowiązujące zasady nie obejmują wszystkich rodzajów ryzyka. Wnioski o ustanowienie dodatkowych norm dla produktów dziecięcych będą przedkładane w nadchodzących latach. Przykładowo będą one dotyczyć m.in. wysokich krzesełek dla dzieci, fotelików dziecięcych i materaców do łóżeczek.

Wspomniane wyżej urządzenia zabezpieczające są zaprojektowane w celu zmniejszenia liczby wypadków lub by im zapobiegać poprzez: (1) blokadę otwarcia okna lub drzwi balkonowych lub ograniczenie zakresu tego otwarcia do określonego położenia; oraz (2) zabezpieczenie blokady przed jej otwarciem przez dziecko poniżej 4 roku życia. Według Światowej Organizacji Zdrowia przypadkowe upadki z wysokości np. z okna lub z balkonu, stanowią główną przyczynę śmierci albo urazów głowy lub kośćca u dzieci poniżej 5 roku życia (European Report on Child Injury PreventionEuropejskiej sprawozdanie na temat zapobiegania urazom u dzieci, 2008 r.).

We Francji w regionie Ile de France odnotowano 67 takich wypadków od maja do września 2005 r. Natomiast w Danii i Szwecji każdego roku wydarza się między 20 a 80 takich przypadków. Dane za okres 1996-2003 wskazują, że w Grecji odnotowano rocznie 79 takich przypadków, w Holandii – 130, a w Zjednoczonym Królestwie – 25 (Komisja ds. bezpieczeństwa konsumentów; Francja, Avis relatif a la sécurité des fenetres et balcons – Opinia dotycząca bezpieczeństwa drzwi okiennych i balkonowych, 10/05). Austria, Dania i Norwegia zrealizowały w latach 2005-2007 wspólny projekt oceniający bezpieczeństwo urządzeń blokujących okna i drzwi balkonowe. Wyniki ujawniły, że mimo oznaczenia zabezpieczenia przed dziećmi blokady wielu modeli mogły zostać przez nie otwarte. Inne modele rozpadały się, łamały lub nie przechodziły testu zużycia. Żaden z modeli nie zawierał niektórych wymaganych podstawowych instrukcji.

Norma unijna wprowadzi nowe wymogi w zakresie testowania zabezpieczenia przed dziećmi, trwałości w przewidywanym okresie użytkowania, odporności na zużycie oraz narażenie na warunki pogodowe. Norma obejmie również wymóg dostarczenia jasnych instrukcji i informacji dla użytkowników.

Dotychczas nie istniały normy unijne dotyczące artykułów do kąpieli dzieci, takich jak krzesełka do kąpieli, akcesoria kąpielowe lub wanny. Ograniczona liczba krajowych przepisów istnieje np. we Francji. Na całym świecie istnieje szereg dowodów wskazujących na wypadki i urazy, które wydarzyły się we wczesnym dzieciństwie i były spowodowane produktami dziecięcymi. Biorąc pod uwagę powyższe kwestie i po zasięgnięciu opinii państw członkowskich, Komisja Europejska przeprowadziła badanie (lata 2007-2008) wskazujące produkty dziecięce, które stwarzają wyjątkowo poważne zagrożenie dla niemowląt i dzieci, oraz w odniesieniu do których nie ma norm bezpieczeństwa lub obowiązujące normy nie obejmują wszystkich rodzajów ryzyka. Wśród tych produktów znalazły się:

  1. krzesełka do kąpieli dla dzieci – produkty umożliwiające utrzymanie dziecka w pozycji siedzącej podczas kąpieli;
  2. akcesoria kąpielowe – często stosowane dla dzieci lub niemowląt, aby umożliwić trzymanie dziecka w pozycji leżącej podczas kąpieli;
  3. wanienki i stelaże do nich dla dzieci do 12 miesięcy.

 

Według badań Królewskiego Towarzystwa Zapobiegania Wypadkom (Royal Society for the Prevention of Accidents) w latach 1989-2003 w Zjednoczonym Królestwie utopiło się w wannie 78 dzieci. Głównymi powodami wypadków jest złudne poczucie bezpieczeństwa u dorosłych, którzy uznają, że wymienione produkty są bezpieczne, a zatem umożliwiają pozostawienie dziecka w wannie bez opieki. Badanie Komisji zwróciło również uwagę na wymogi stabilności. Wypadki miały także miejsce podczas obecności opiekuna – produkty rozpadały się, odczepiały od powierzchni lub były przypadkowo otwierane przez dziecko. Biorąc pod uwagę, że utonięcie może nastąpić w bardzo krótkim czasie czujność opiekuna jest najistotniejszym elementem.

Nowa norma unijna wprowadzi wzmocnione wymogi w zakresie stabilności i wytrzymałości, aby zminimalizować ryzyko wywrócenia się, w przypadku gdy dziecko pochyla się w jakimkolwiek kierunku lub stara się wstać albo popchnąć produkt. Obejmie ona również wymóg dostarczania jasnych i bardziej widocznych ostrzeżeń oraz instrukcji dla konsumentów na opakowaniu, produkcie oraz w miejscu sprzedaży.

 

Komisji Europejska przekaże wniosek Parlamentowi Europejskiemu na okres kontroli wynoszący jeden miesiąc, a następnie zostanie on skierowany do kolegium członków Komisji celem wydania formalnej decyzji. Potem CEN (Europejski Komitet Normalizacyjny) będzie uprawniony do rozpoczęcia prac nad nowymi normami dla produktów, które mogą trwać ponad dwa lata.

Informacje na temat wymienionego badania przeprowadzonego przez Komisję Europejską można znaleźć na stronie internetowej:
http://ec.europa.eu/consumers/safety/projects/ongoing-projects_en.htm#project_results

 

Źródło: materiały prasowe Komisji Europejskiej (www.europe.eu) – sekcja “Spraw konsumentów”

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Nowe normy dotyczące bezpieczeństwa produktów do pielęgnacji lub ochrony dzieci w UE

Dotychczas nie było unijnych norm bezpieczeństwa dotyczących urządzeń blokujących oraz artykułów do kąpieli dzieci. Dzięki pozytywnie zakończonemu głosowaniu będzie możliwe wprowadzenie nowych norm, które zapewnią, że urządzenia blokujące okna i drzwi balkonowe będą w pełni zabezpieczone przed dziećmi, a także przyczynią się do podniesienia ogólnych zasad bezpieczeństwa. Jeśli chodzi zaś o artykuły do kąpieli dzieci, takie jak krzesełka do kąpieli dla niemowląt, normy zagwarantują poprawę wymogów w zakresie stabilności i bezpieczeństwa oraz wprowadzą nowe jasne ostrzeżenia dla opiekunów.

Komentując konieczność wprowadzenia nowych norm, unijna komisarz ds. ochrony konsumentów Meglena Kunewa powiedziała: “Kwestie zapewnienia bezpieczeństwa dzieci pozostawiamy ich rodzicom lub opiekunom. My dbamy o to, by produkty, których chcą używać rodzice, były bezpieczne. Instrukcje użytkowania powinny być bardzo jasne; produkty muszą być naprawdę zabezpieczone przed dziećmi, jeżeli tak na nich wskazano, oraz muszą przejść wszystkie konieczne testy bezpieczeństwa. Artykuły te służą do pielęgnacji lub ochrony naszych najwrażliwszych konsumentów, dlatego też mówiąc o bezpieczeństwie istnieją szczególne powody do zachowania wyjątkowej czujności.”

Komisja Europejska we współpracy z państwami członkowskimi prowadzi obecnie aktualizację norm bezpieczeństwa dotyczących wielu produktów do pielęgnacji lub ochrony dzieci. Jest to zasadne w sytuacji, gdy takie normy nie istnieją w UE lub obowiązujące zasady nie obejmują wszystkich rodzajów ryzyka. Wnioski o ustanowienie dodatkowych norm dla produktów dziecięcych będą przedkładane w nadchodzących latach. Przykładowo będą one dotyczyć m.in. wysokich krzesełek dla dzieci, fotelików dziecięcych i materaców do łóżeczek.

Wspomniane wyżej urządzenia zabezpieczające są zaprojektowane w celu zmniejszenia liczby wypadków lub by im zapobiegać poprzez: (1) blokadę otwarcia okna lub drzwi balkonowych lub ograniczenie zakresu tego otwarcia do określonego położenia; oraz (2) zabezpieczenie blokady przed jej otwarciem przez dziecko poniżej 4 roku życia. Według Światowej Organizacji Zdrowia przypadkowe upadki z wysokości np. z okna lub z balkonu, stanowią główną przyczynę śmierci albo urazów głowy lub kośćca u dzieci poniżej 5 roku życia (European Report on Child Injury PreventionEuropejskiej sprawozdanie na temat zapobiegania urazom u dzieci, 2008 r.).

We Francji w regionie Ile de France odnotowano 67 takich wypadków od maja do września 2005 r. Natomiast w Danii i Szwecji każdego roku wydarza się między 20 a 80 takich przypadków. Dane za okres 1996-2003 wskazują, że w Grecji odnotowano rocznie 79 takich przypadków, w Holandii – 130, a w Zjednoczonym Królestwie – 25 (Komisja ds. bezpieczeństwa konsumentów; Francja, Avis relatif a la sécurité des fenetres et balcons – Opinia dotycząca bezpieczeństwa drzwi okiennych i balkonowych, 10/05). Austria, Dania i Norwegia zrealizowały w latach 2005-2007 wspólny projekt oceniający bezpieczeństwo urządzeń blokujących okna i drzwi balkonowe. Wyniki ujawniły, że mimo oznaczenia zabezpieczenia przed dziećmi blokady wielu modeli mogły zostać przez nie otwarte. Inne modele rozpadały się, łamały lub nie przechodziły testu zużycia. Żaden z modeli nie zawierał niektórych wymaganych podstawowych instrukcji.

Norma unijna wprowadzi nowe wymogi w zakresie testowania zabezpieczenia przed dziećmi, trwałości w przewidywanym okresie użytkowania, odporności na zużycie oraz narażenie na warunki pogodowe. Norma obejmie również wymóg dostarczenia jasnych instrukcji i informacji dla użytkowników.

Dotychczas nie istniały normy unijne dotyczące artykułów do kąpieli dzieci, takich jak krzesełka do kąpieli, akcesoria kąpielowe lub wanny. Ograniczona liczba krajowych przepisów istnieje np. we Francji. Na całym świecie istnieje szereg dowodów wskazujących na wypadki i urazy, które wydarzyły się we wczesnym dzieciństwie i były spowodowane produktami dziecięcymi. Biorąc pod uwagę powyższe kwestie i po zasięgnięciu opinii państw członkowskich, Komisja Europejska przeprowadziła badanie (lata 2007-2008) wskazujące produkty dziecięce, które stwarzają wyjątkowo poważne zagrożenie dla niemowląt i dzieci, oraz w odniesieniu do których nie ma norm bezpieczeństwa lub obowiązujące normy nie obejmują wszystkich rodzajów ryzyka. Wśród tych produktów znalazły się:

  1. krzesełka do kąpieli dla dzieci – produkty umożliwiające utrzymanie dziecka w pozycji siedzącej podczas kąpieli;
  2. akcesoria kąpielowe – często stosowane dla dzieci lub niemowląt, aby umożliwić trzymanie dziecka w pozycji leżącej podczas kąpieli;
  3. wanienki i stelaże do nich dla dzieci do 12 miesięcy.

 

Według badań Królewskiego Towarzystwa Zapobiegania Wypadkom (Royal Society for the Prevention of Accidents) w latach 1989-2003 w Zjednoczonym Królestwie utopiło się w wannie 78 dzieci. Głównymi powodami wypadków jest złudne poczucie bezpieczeństwa u dorosłych, którzy uznają, że wymienione produkty są bezpieczne, a zatem umożliwiają pozostawienie dziecka w wannie bez opieki. Badanie Komisji zwróciło również uwagę na wymogi stabilności. Wypadki miały także miejsce podczas obecności opiekuna – produkty rozpadały się, odczepiały od powierzchni lub były przypadkowo otwierane przez dziecko. Biorąc pod uwagę, że utonięcie może nastąpić w bardzo krótkim czasie czujność opiekuna jest najistotniejszym elementem.

Nowa norma unijna wprowadzi wzmocnione wymogi w zakresie stabilności i wytrzymałości, aby zminimalizować ryzyko wywrócenia się, w przypadku gdy dziecko pochyla się w jakimkolwiek kierunku lub stara się wstać albo popchnąć produkt. Obejmie ona również wymóg dostarczania jasnych i bardziej widocznych ostrzeżeń oraz instrukcji dla konsumentów na opakowaniu, produkcie oraz w miejscu sprzedaży.

 

Komisji Europejska przekaże wniosek Parlamentowi Europejskiemu na okres kontroli wynoszący jeden miesiąc, a następnie zostanie on skierowany do kolegium członków Komisji celem wydania formalnej decyzji. Potem CEN (Europejski Komitet Normalizacyjny) będzie uprawniony do rozpoczęcia prac nad nowymi normami dla produktów, które mogą trwać ponad dwa lata.

Informacje na temat wymienionego badania przeprowadzonego przez Komisję Europejską można znaleźć na stronie internetowej:
http://ec.europa.eu/consumers/safety/projects/ongoing-projects_en.htm#project_results

 

Źródło: materiały prasowe Komisji Europejskiej (www.europe.eu) – sekcja “Spraw konsumentów”

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25