Aktualności

Nowa strona Sieci ECC

Od 16 grudnia 2021 r. europejscy konsumenci mogą korzystać z nowej wspólnej strony internetowej Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net) – eccnet.eu (dostępna w języku angielskim).

Strona internetowa ECK Polska działającego przy UOKiK – konsument.gov.pl w dalszym ciągu zapewnia informacje w języku polskim i angielskim. 

Zespół składający się z ECK Holandia, Irlandia, Szwecja, Włochy, Cypr i Niemcy pracował wspólnie nad stworzeniem przejrzystego i kompleksowego źródła informacji na wszystkie istotne zagadnienia konsumencie. Strona stanowi kompletny i praktyczny przewodnik po prawach konsumenta w Unii Europejskiej.

Na stronie znajdują się praktyczne wskazówki, jak korzystać z praw konsumenta i gdzie zwrócić się o pomoc, gdy coś pójdzie nie tak. Strona zawiera również dane kontaktowe do wszystkich Europejskich Centrów Konsumenckich z UE oraz Norwegii i Islandii. Jest dostępna pod adresem: eccnet.eu.

Natomiast dane kontaktowe lokalnych Europejskich Centrów Konsumenckich można znaleźć pod linkiem: eccnet.eu/contact-your-local-ecc.

Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net) oferuje europejskim konsumentom bezpłatne porady dotyczące ich praw w zakresie zakupów i podróży w innym kraju Unii Europejskiej lub państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

ECC-Net pomaga konsumentom, próbując znaleźć polubowne rozwiązanie transgranicznego sporu z przedsiębiorcą. W razie potrzeby centra kontaktują się bezpośrednio z firmą i zapewniając fachową pomoc konsumentom w ich języku.

 

· 16 grudnia 2021 · 14:47