Aktualności

Nowa dyrektywa o prawach konsumentów przyjęta

Rządy państw członkowskich będą miały dwa lata na wprowadzenie w życie tych przepisów na poziomie ogólnokrajowym od momentu publikacji Dyrektywy w Dzienniku Urzędowym UE. Dzisiejsza przyjęcie Dyrektywy zostało poprzedzone ogromną liczbą głosów opowiadających się za wycofaniem przepisów w Parlamencie Europejskim 23 czerwca 2011 r. (MEMO/11/450). Komisja Europejska przedstawiła wniosek w październiku 2008 r. zaś ostateczne porozumienie między Parlamentem a Radą zostało zawarte w czerwcu tego roku, dzięki mediacji Komisarza Sprawiedliwości- Viviane Reding.

10 korzyści dla konsumentów wynikających z nowej dyrektywy:

1. Projekt wyeliminuje ukryte opłaty i koszty w Internecie

Konsumenci będą chronieni przed „pułapką kosztów” w Internecie. Taka sytuacja ma miejsce, jeżeli oszuści chcą podstępem zmusić użytkowników do zapłaty za „darmowe” usługi, takie jak horoskopy czy przepisy. Od teraz wszyscy konsumenci będą musieli wyraźnie potwierdzić, że rozumieją, że będą musieli zapłacić za usługę.

2. Podwyższony poziom przejrzystości cen

Przedsiębiorcy będą zobligowani do ujawniania całkowitych kosztów za produkt lub usługę, a także wszystkich dodatkowych kosztów. Osoby kupujące online nie będą musiały pokrywać kosztów, o których nie zostały właściwie poinformowane przed dokonaniem zamówienia.

3. Blokowanie z góry wypełnionych zamówień podczas kupowania online

Podczas zakupów online- na przykład biletu lotniczego- konsumentowi mogą być zaoferowane dodatkowe usługi, takie jak ubezpieczenie podróży czy wynajem samochodu. Czasami podczas internetowych zamówień te usługi z góry oznaczane są jako pożądane przez klienta. Konsumenci są obecnie zmuszeni do korygowania tych zamówień, jeżeli nie życzą sobie dodatkowych usług. W związku z nową dyrektywą ta praktyka będzie zabroniona na obszarze Unii Europejskiej

4. 14 dni na się zwrot towaru bez podania przyczyny

Okres, w którym konsument może wycofać się z zakupu został wydłużony do 14 dni kalendarzowych (na dzień dzisiejszy według prawa Unii Europejskiej obowiązuje okres siedmiu dni). Oznacza to, że konsumenci mogą zwrócić towar, niezależnie od przyczyny.

– dodatkowa ochrona związana z brakiem informacji. Jeżeli sprzedawca wyraźnie nie poinformuje klienta o prawie zwrotu, okres zwrotu będzie przedłużony do roku.
– konsumenci będą też mogli skorzystać z prawa do zwrotu w przypadku nieproszonych wizyt, np. w przypadku sprzedawcy, który wywiera presję na kliencie, aby ten zgodził się na wizytę. Dodatkowo, nie będzie już potrzeby rozróżniania wizyt na nieproszone i te, na które konsument się zgodził.
– prawo do odstąpienia od umowy zostało wydłużone w przypadku aukcji online (na portalach typu eBay), jednak towary mogą być zwrócone jedynie, jeżeli zostały zakupione od profesjonalnego sprzedawcy.
– okres, w którym odstąpienie od umowy będzie możliwe, będzie się rozpoczynał od momentu, w którym klient otrzyma zamówiony towar, obecną przeciwnie do obecnej sytuacji, czyli od moment zakończenia umowy. Przepisy będą się odnosić do zakupów robionych przez Internet, telefon lub pocztą, a także tych robionych poza sklepami, na przykład w domu klienta, na ulicy, na przyjęciu firmy Tupperware podczas wycieczki organizowanej przez przedsiębiorcę.

5. Lepsze warunki zwrotu pieniędzy

Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za produkt w okresie 14 dni od odstąpienia od umowy przez konsumenta. Zwrot ten powinien zawierać koszty przesyłki. Przedsiębiorca ponieść odpowiada za ryzyko zniszczenia towaru podczas transportu, do czasu, kiedy zostanie on dostarczony do klienta.

6. Wprowadzenie modelu formularza dotyczącego zwrotu towaru na terenie całej Unii Europejskiej

Konsumenci będą mieli zapewniony dostęp do wzoru formularza zwrotu, z którego będą mogli (ale nie musieli) skorzystać, jeżeli po zakupie zmienią zdanie i będą chcieli odstąpić od umowy zawartej na odległość lub w domu. Ułatwi i usprawni to proces wycofywania się z umowy.

7. Wyeliminowanie dodatkowych opłat za używanie kart kredytowych, a także za dzwonienie na infolinie

Przedsiębiorcy nie będą już mogli żądać dodatkowych opłat za płatność przy pomocy karty kredytowej (bądź wpłaty inny sposób płatności) przekraczających rzeczywiste koszty, jakie pokrywa sprzedawca oferujące tę metodę płatności. Przedsiębiorcy oferujący kontakt z konsumentami poprzez infolinie, nie będą mogli obciążać klientów kosztami większymi niż te, za normalną rozmowę telefoniczną.

8. Bardziej zrozumiałe informacje dotyczące tego, kto płaci za zwrot towaru

Jeśli sprzedawca chce, aby to konsument poniósł koszt zwrotu produktu, w przypadku wycofania się z umowy, musi o tym wyraźnie poinformować konsumenta przed dokonaniem zakupu. Jeżeli tego nie zrobi, będzie zmuszony do pokrycia zwrotu zwrotu kosztów. Sprzedawca musi przed dokonaniem transakcji przedstawić przynajmniej oszacowaną maksymalną cenę zwrotu nieporęcznych towarów (np. kanapa) zakupionych przez Internet lub pocztą, tak aby konsument mógł podjąć świadomą decyzję o tym, z kim przeprowadzić transakcję.

9. Większa ochrona konsumenta w zakresie produktów cyfrowych

Informacje dotyczące produktów cyfrowych będą musiały być bardziej szczegółowe, a także zawierać dane o kompatybilności produktu ze sprzętem i oprogramowaniem, a także zgłoszenie wszystkich technicznych posunięć związanych z ochroną danych, na przykład ograniczenie praw konsumenta do robienia kopii zawartości.
Konsumenci mają prawo do odstąpienia od umowy kupna produktów cyfrowych, takich jak muzyka czy filmy, jednak tylko do momentu, kiedy nastąpi rzeczywisty proces pobierania danych.

10. Powszechne przepisy dla firm uproszczą im sprzedaż na terenie całej Europy:

Przepisy te zawierają:

– zestaw podstawowych zasad obowiązujących podczas sprzedaży na odległość (transakcje zawierane przez telefon, Internet, pocztą) i tych przeprowadzanych poza siedzibą firmy (w domu klienta, na ulicy) na terenie Unii Europejskiej. Zestaw ten zapewnienia wszystkim równe szanse i redukuje koszty transakcji dla przedsiębiorców oferujących sprzedaż transgraniczną, szczególnie przy tych przeprowadzanych przez Internet.
– standardowe formularze ułatwią życie przedsiębiorcom: formularze podporządkowane wymaganym informacjom do prawa zwrotu.
– szczególne przepisy będą się odnosiły do małych przedsiębiorców i specjalistów, takich jak hydraulik. Nie będzie możliwości odstąpienia od umowy w przypadku pilnych napraw i prac konserwacyjnych. Państwa członkowskie mogą też zadecydować o zwolnieniu przedsiębiorców, którzy byli proszeni o przeprowadzenie naprawy lub prac konserwacyjnych w domu klienta o wartości poniżej 200 € , od wymogu przedstawienia szczegółowych informacji.

Więcej informacji można znaleźć na witrynach internetowych:

– Komisji Europejskiej- Dyrektywa dotycząca praw konsumenta: http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/rights-contracts/directive/index_en.htm
– Viviane Reding, Komisarz Sprawiedliwości Unii Europejskiej: http://ec.europa.eu/reding

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Nowa dyrektywa o prawach konsumentów przyjęta

Rządy państw członkowskich będą miały dwa lata na wprowadzenie w życie tych przepisów na poziomie ogólnokrajowym od momentu publikacji Dyrektywy w Dzienniku Urzędowym UE. Dzisiejsza przyjęcie Dyrektywy zostało poprzedzone ogromną liczbą głosów opowiadających się za wycofaniem przepisów w Parlamencie Europejskim 23 czerwca 2011 r. (MEMO/11/450). Komisja Europejska przedstawiła wniosek w październiku 2008 r. zaś ostateczne porozumienie między Parlamentem a Radą zostało zawarte w czerwcu tego roku, dzięki mediacji Komisarza Sprawiedliwości- Viviane Reding.

10 korzyści dla konsumentów wynikających z nowej dyrektywy:

1. Projekt wyeliminuje ukryte opłaty i koszty w Internecie

Konsumenci będą chronieni przed „pułapką kosztów” w Internecie. Taka sytuacja ma miejsce, jeżeli oszuści chcą podstępem zmusić użytkowników do zapłaty za „darmowe” usługi, takie jak horoskopy czy przepisy. Od teraz wszyscy konsumenci będą musieli wyraźnie potwierdzić, że rozumieją, że będą musieli zapłacić za usługę.

2. Podwyższony poziom przejrzystości cen

Przedsiębiorcy będą zobligowani do ujawniania całkowitych kosztów za produkt lub usługę, a także wszystkich dodatkowych kosztów. Osoby kupujące online nie będą musiały pokrywać kosztów, o których nie zostały właściwie poinformowane przed dokonaniem zamówienia.

3. Blokowanie z góry wypełnionych zamówień podczas kupowania online

Podczas zakupów online- na przykład biletu lotniczego- konsumentowi mogą być zaoferowane dodatkowe usługi, takie jak ubezpieczenie podróży czy wynajem samochodu. Czasami podczas internetowych zamówień te usługi z góry oznaczane są jako pożądane przez klienta. Konsumenci są obecnie zmuszeni do korygowania tych zamówień, jeżeli nie życzą sobie dodatkowych usług. W związku z nową dyrektywą ta praktyka będzie zabroniona na obszarze Unii Europejskiej

4. 14 dni na się zwrot towaru bez podania przyczyny

Okres, w którym konsument może wycofać się z zakupu został wydłużony do 14 dni kalendarzowych (na dzień dzisiejszy według prawa Unii Europejskiej obowiązuje okres siedmiu dni). Oznacza to, że konsumenci mogą zwrócić towar, niezależnie od przyczyny.

– dodatkowa ochrona związana z brakiem informacji. Jeżeli sprzedawca wyraźnie nie poinformuje klienta o prawie zwrotu, okres zwrotu będzie przedłużony do roku.
– konsumenci będą też mogli skorzystać z prawa do zwrotu w przypadku nieproszonych wizyt, np. w przypadku sprzedawcy, który wywiera presję na kliencie, aby ten zgodził się na wizytę. Dodatkowo, nie będzie już potrzeby rozróżniania wizyt na nieproszone i te, na które konsument się zgodził.
– prawo do odstąpienia od umowy zostało wydłużone w przypadku aukcji online (na portalach typu eBay), jednak towary mogą być zwrócone jedynie, jeżeli zostały zakupione od profesjonalnego sprzedawcy.
– okres, w którym odstąpienie od umowy będzie możliwe, będzie się rozpoczynał od momentu, w którym klient otrzyma zamówiony towar, obecną przeciwnie do obecnej sytuacji, czyli od moment zakończenia umowy. Przepisy będą się odnosić do zakupów robionych przez Internet, telefon lub pocztą, a także tych robionych poza sklepami, na przykład w domu klienta, na ulicy, na przyjęciu firmy Tupperware podczas wycieczki organizowanej przez przedsiębiorcę.

5. Lepsze warunki zwrotu pieniędzy

Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za produkt w okresie 14 dni od odstąpienia od umowy przez konsumenta. Zwrot ten powinien zawierać koszty przesyłki. Przedsiębiorca ponieść odpowiada za ryzyko zniszczenia towaru podczas transportu, do czasu, kiedy zostanie on dostarczony do klienta.

6. Wprowadzenie modelu formularza dotyczącego zwrotu towaru na terenie całej Unii Europejskiej

Konsumenci będą mieli zapewniony dostęp do wzoru formularza zwrotu, z którego będą mogli (ale nie musieli) skorzystać, jeżeli po zakupie zmienią zdanie i będą chcieli odstąpić od umowy zawartej na odległość lub w domu. Ułatwi i usprawni to proces wycofywania się z umowy.

7. Wyeliminowanie dodatkowych opłat za używanie kart kredytowych, a także za dzwonienie na infolinie

Przedsiębiorcy nie będą już mogli żądać dodatkowych opłat za płatność przy pomocy karty kredytowej (bądź wpłaty inny sposób płatności) przekraczających rzeczywiste koszty, jakie pokrywa sprzedawca oferujące tę metodę płatności. Przedsiębiorcy oferujący kontakt z konsumentami poprzez infolinie, nie będą mogli obciążać klientów kosztami większymi niż te, za normalną rozmowę telefoniczną.

8. Bardziej zrozumiałe informacje dotyczące tego, kto płaci za zwrot towaru

Jeśli sprzedawca chce, aby to konsument poniósł koszt zwrotu produktu, w przypadku wycofania się z umowy, musi o tym wyraźnie poinformować konsumenta przed dokonaniem zakupu. Jeżeli tego nie zrobi, będzie zmuszony do pokrycia zwrotu zwrotu kosztów. Sprzedawca musi przed dokonaniem transakcji przedstawić przynajmniej oszacowaną maksymalną cenę zwrotu nieporęcznych towarów (np. kanapa) zakupionych przez Internet lub pocztą, tak aby konsument mógł podjąć świadomą decyzję o tym, z kim przeprowadzić transakcję.

9. Większa ochrona konsumenta w zakresie produktów cyfrowych

Informacje dotyczące produktów cyfrowych będą musiały być bardziej szczegółowe, a także zawierać dane o kompatybilności produktu ze sprzętem i oprogramowaniem, a także zgłoszenie wszystkich technicznych posunięć związanych z ochroną danych, na przykład ograniczenie praw konsumenta do robienia kopii zawartości.
Konsumenci mają prawo do odstąpienia od umowy kupna produktów cyfrowych, takich jak muzyka czy filmy, jednak tylko do momentu, kiedy nastąpi rzeczywisty proces pobierania danych.

10. Powszechne przepisy dla firm uproszczą im sprzedaż na terenie całej Europy:

Przepisy te zawierają:

– zestaw podstawowych zasad obowiązujących podczas sprzedaży na odległość (transakcje zawierane przez telefon, Internet, pocztą) i tych przeprowadzanych poza siedzibą firmy (w domu klienta, na ulicy) na terenie Unii Europejskiej. Zestaw ten zapewnienia wszystkim równe szanse i redukuje koszty transakcji dla przedsiębiorców oferujących sprzedaż transgraniczną, szczególnie przy tych przeprowadzanych przez Internet.
– standardowe formularze ułatwią życie przedsiębiorcom: formularze podporządkowane wymaganym informacjom do prawa zwrotu.
– szczególne przepisy będą się odnosiły do małych przedsiębiorców i specjalistów, takich jak hydraulik. Nie będzie możliwości odstąpienia od umowy w przypadku pilnych napraw i prac konserwacyjnych. Państwa członkowskie mogą też zadecydować o zwolnieniu przedsiębiorców, którzy byli proszeni o przeprowadzenie naprawy lub prac konserwacyjnych w domu klienta o wartości poniżej 200 € , od wymogu przedstawienia szczegółowych informacji.

Więcej informacji można znaleźć na witrynach internetowych:

– Komisji Europejskiej- Dyrektywa dotycząca praw konsumenta: http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/rights-contracts/directive/index_en.htm
– Viviane Reding, Komisarz Sprawiedliwości Unii Europejskiej: http://ec.europa.eu/reding

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25