Aktualności

Najnowszy raport o opłatach pobieranych przez linie lotnicze

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Komisję Europejską centrom sieci ECC-Net, raport zaprezentowany przez norweskiego rzecznik praw obywatelskich Bjorna Erika Thona, jest wynikiem ponad rocznych badań prowadzonych pod przewodnictwem Norwegii przez władze krajowe 11 państw europejskich. Szczegółowe dochodzenie wykazało, że linie lotnicze często włączają podstawowe koszty prowadzenia swoje działalności (koszty obsługi, paliwa, opłaty za rezerwacje) w pozycję, która okazuję się być obowiązkowymi “podatkami i opłatami”. Takie działanie może wprowadzać w błąd konsumentów i fałszywie ich kusić do zakupu pozornie tańszego biletu.

Oczywiste jest również, że obecny nadmiar terminologii używanej do opisu różnego rodzaju podatków, opłat i obciążeń (ang. TFCs – taxes, fees, and charge) sprawia, że konsumentom jest wyjątkowo trudno porównywać oferty. Szczególnie trudne jest wydzielenie wysokości podatku i opłat lotniskowych, w przypadku gdy konsument nie wykorzysta biletu i chce wystąpić o zwrot poniesionych kosztów.

Wyniki przeprowadzonego badania będą wykorzystane w pracach Komisji Europejskiej i branży lotniczej nad wprowadzeniem ogólnobranżowego porozumienia przygotowywanego na następstwie szeroko zakrojonego dochodzenia KE z 2007 r. w sprawie sprzedaży biletów lotniczych (EU enforcement sweep on airline ticket selling websites – zobacz IP/09/783). Raport posłuży również do przygotowania planu działania dla sieci 30 krajowych władz wykonawczych (sieć CPC), której celem jest rozwiązanie zdefiniowanych problemów w zakresie ochrony konsumentów.

Więcej informacji w języku angielskim na stronie:
http://ec.europa.eu/consumers/citizen/my_rights/air_travel_en.htm

Źródło: materiały prasowe Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów – Sprawy Konsumenckie

 

Więcej informacji na temat projektu oraz raport w języku polskim można znaleźć na stronie internetowej UOKiK.

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Najnowszy raport o opłatach pobieranych przez linie lotnicze

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Komisję Europejską centrom sieci ECC-Net, raport zaprezentowany przez norweskiego rzecznik praw obywatelskich Bjorna Erika Thona, jest wynikiem ponad rocznych badań prowadzonych pod przewodnictwem Norwegii przez władze krajowe 11 państw europejskich. Szczegółowe dochodzenie wykazało, że linie lotnicze często włączają podstawowe koszty prowadzenia swoje działalności (koszty obsługi, paliwa, opłaty za rezerwacje) w pozycję, która okazuję się być obowiązkowymi “podatkami i opłatami”. Takie działanie może wprowadzać w błąd konsumentów i fałszywie ich kusić do zakupu pozornie tańszego biletu.

Oczywiste jest również, że obecny nadmiar terminologii używanej do opisu różnego rodzaju podatków, opłat i obciążeń (ang. TFCs – taxes, fees, and charge) sprawia, że konsumentom jest wyjątkowo trudno porównywać oferty. Szczególnie trudne jest wydzielenie wysokości podatku i opłat lotniskowych, w przypadku gdy konsument nie wykorzysta biletu i chce wystąpić o zwrot poniesionych kosztów.

Wyniki przeprowadzonego badania będą wykorzystane w pracach Komisji Europejskiej i branży lotniczej nad wprowadzeniem ogólnobranżowego porozumienia przygotowywanego na następstwie szeroko zakrojonego dochodzenia KE z 2007 r. w sprawie sprzedaży biletów lotniczych (EU enforcement sweep on airline ticket selling websites – zobacz IP/09/783). Raport posłuży również do przygotowania planu działania dla sieci 30 krajowych władz wykonawczych (sieć CPC), której celem jest rozwiązanie zdefiniowanych problemów w zakresie ochrony konsumentów.

Więcej informacji w języku angielskim na stronie:
http://ec.europa.eu/consumers/citizen/my_rights/air_travel_en.htm

Źródło: materiały prasowe Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów – Sprawy Konsumenckie

 

Więcej informacji na temat projektu oraz raport w języku polskim można znaleźć na stronie internetowej UOKiK.

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25