Aktualności

Lepsza ochrona przed słońcem dzięki działaniom Komisji Europejskiej

Komisarz ds. konsumentów, Meglena Kuneva powiedziała: „Konsumenci, aby móc świadomie wybierać produkty, potrzebują jasnych i dokładnych informacji o filtrach przeciwsłonecznych. Musimy dać wyraźny sygnał, że filtr jest tylko jednym ze środków koniecznych dla skutecznej ochrony przed słońcem.” Komisarz ds. zdrowia, Markos Kyprianou, dodał: „Produkty z filtrem przeciwsłonecznym mogą pomóc w ochronie przed rakiem skóry, pod warunkiem, że są stosowane w odpowiedni sposób. Same w sobie nie stanowią jednak wystarczającej ochrony. Należy również unikać zbyt długiego przebywania na słońcu, przebywać w miejscach zacienionych w godzinach największego natężenia promieniowania oraz nosić nakrycia głowy i okulary słoneczne.”

Ulepszone oznakowanie

Kampania Komisji prezentuje zmiany, jakie nastąpią w oznakowaniu produktów z filtrem przeciwsłonecznym w następstwie przyjęcia zaleceń Komisji w sprawie skuteczności produktów ochrony przeciwsłonecznej i odnoszących się do nich oświadczeń wydanych we wrześniu 2006 r. Zgodnie z tymi zaleceniami:

 • Oznaczenia takie jak „blokada przeciwsłoneczna” lub „stuprocentowa ochrona” nie powinny być stosowane. Pomimo że na produktach zawierających filtry przeciwsłoneczne często pojawiają się informacje takie jak „blokada przeciwsłoneczna” (sunblocker) lub „całkowita ochrona”, nie ma takiego produktu, który  zapewniałby pełną ochronę przed promieniowaniem UV.

 • Oprócz tradycyjnych oznaczeń SPF (współczynnik ochrony przeciwsłonecznej) należy stosować znormalizowane opisy słowne („niska”, „średnia”, „wysoka” i „bardzo wysoka ochrona”), dzięki którym klient może dobrać odpowiedni produkt ochrony przeciwsłonecznej.

 • Lepsze oznakowanie odnoszące się do ochrony przed promieniowaniem UV-A: Promieniowanie UV-B jest przyczyną „oparzenia słonecznego”, natomiast promieniowanie UV-A powoduje przedwczesne starzenie się skóry i ma niekorzystny wpływ na system odpornościowy organizmu. Oba typy promieniowania w znacznym stopniu zwiększają ryzyko wystąpienia raka skóry. Współczynnik ochrony przeciwsłonecznej, zwany SPF (sun protection factor) odnosi się tylko do poziomu ochrony przed oparzeniem słonecznym (promieniowanie UV-B), a nie do podobnych skutków promieniowania UV-A. Produkty ochrony przeciwsłonecznej, które zapewniają ochronę tylko przed promieniowaniem UV-B, mogą dawać fałszywe poczucie bezpieczeństwa, ponieważ nie chronią skóry przed promieniowaniem UV-A. Producenci zaczynają umieszczać na etykietach znormalizowane oznaczenie ochrony przed UV-A. Odnosi się ono do minimalnego, obliczonego przy pomocy standardowej metody badawczej poziomu ochrony, który jest tym wyższy im wyższy jest współczynnik ochrony przeciwsłonecznej.

Dane dotyczące sektora produktów z filtrem przeciwsłonecznym

 • Producenci kosmetyków będą stopniowo wprowadzać nowy sposób oznaczania ochrony przed promieniowaniem UVA przy pomocy nowego logo, zgodny z wydanymi niedawno przez Komisję Europejską zaleceniami. Pełna zgodność zostanie osiągnięta dopiero w lecie 2008 r., ponieważ etykiety na rok 2007 zostały już wydrukowane. Nie oznacza to, że pozostałe produkty nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony przed promieniowaniem UVA. Na razie zaleca się klientom, aby zapoznawali się z pełnym brzmieniem etykiety.

O czym powinni pamiętać konsumenci w sezonie letnim bieżącego roku?

Ulepszony system etykietowania pojawi się na rynku w lecie 2007 r. Równocześnie zaleca się, aby klienci stosowali produkty ochrony przeciwsłonecznej jako tylko jeden z wielu środków ochrony przed słońcem. Oprócz tego należy:

 • unikać zbyt długiego przebywania na słońcu w godzinach, kiedy promieniowanie jest najsilniejsze (zazwyczaj od godz. 11 do 15);

 • jeśli uniknięcie promieniowania nie jest możliwe – używać odzieży ochronnej; dodatkowo chronić się używając nakryć głowy i okularów słonecznych;

 • zapobiegać narażeniu niemowląt i małych dzieci na bezpośrednie działanie promieni słonecznych;

 • używać produktów ochrony przeciwsłonecznej chroniących zarówno przed promieniowaniem UVB, jak i UVA;

 • używać produktów ochrony przeciwsłonecznej w odpowiedniej ilości. Prawidłowe stosowanie kosmetyków jest tak samo ważne, jak ich wybór. Aby osiągnąć poziom ochrony równy wskazanemu na opakowaniu współczynnikowi ochrony przeciwsłonecznej należy nałożyć kosmetyk w ilości 2mg/cm² skóry. Do ochrony ciała osoby dorosłej potrzeba około 36 gramów kosmetyku, czyli około sześciu łyżeczek. Zazwyczaj konsumenci używają jedynie połowy tej ilości. Aby utrzymać odpowiedni poziom ochrony, trzeba tę samą ilość nałożyć powtórnie po wyjściu z wody lub wytarciu się ręcznikiem. Poniżej przedstawiono piktogramy, które będą stosowane w celu podkreślenia znaczenia powyższych informacji i innych danych dotyczących działania promieniowania słonecznego, zawartych w załączonej notatce.

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Lepsza ochrona przed słońcem dzięki działaniom Komisji Europejskiej

Komisarz ds. konsumentów, Meglena Kuneva powiedziała: „Konsumenci, aby móc świadomie wybierać produkty, potrzebują jasnych i dokładnych informacji o filtrach przeciwsłonecznych. Musimy dać wyraźny sygnał, że filtr jest tylko jednym ze środków koniecznych dla skutecznej ochrony przed słońcem.” Komisarz ds. zdrowia, Markos Kyprianou, dodał: „Produkty z filtrem przeciwsłonecznym mogą pomóc w ochronie przed rakiem skóry, pod warunkiem, że są stosowane w odpowiedni sposób. Same w sobie nie stanowią jednak wystarczającej ochrony. Należy również unikać zbyt długiego przebywania na słońcu, przebywać w miejscach zacienionych w godzinach największego natężenia promieniowania oraz nosić nakrycia głowy i okulary słoneczne.”

Ulepszone oznakowanie

Kampania Komisji prezentuje zmiany, jakie nastąpią w oznakowaniu produktów z filtrem przeciwsłonecznym w następstwie przyjęcia zaleceń Komisji w sprawie skuteczności produktów ochrony przeciwsłonecznej i odnoszących się do nich oświadczeń wydanych we wrześniu 2006 r. Zgodnie z tymi zaleceniami:

 • Oznaczenia takie jak „blokada przeciwsłoneczna” lub „stuprocentowa ochrona” nie powinny być stosowane. Pomimo że na produktach zawierających filtry przeciwsłoneczne często pojawiają się informacje takie jak „blokada przeciwsłoneczna” (sunblocker) lub „całkowita ochrona”, nie ma takiego produktu, który  zapewniałby pełną ochronę przed promieniowaniem UV.

 • Oprócz tradycyjnych oznaczeń SPF (współczynnik ochrony przeciwsłonecznej) należy stosować znormalizowane opisy słowne („niska”, „średnia”, „wysoka” i „bardzo wysoka ochrona”), dzięki którym klient może dobrać odpowiedni produkt ochrony przeciwsłonecznej.

 • Lepsze oznakowanie odnoszące się do ochrony przed promieniowaniem UV-A: Promieniowanie UV-B jest przyczyną „oparzenia słonecznego”, natomiast promieniowanie UV-A powoduje przedwczesne starzenie się skóry i ma niekorzystny wpływ na system odpornościowy organizmu. Oba typy promieniowania w znacznym stopniu zwiększają ryzyko wystąpienia raka skóry. Współczynnik ochrony przeciwsłonecznej, zwany SPF (sun protection factor) odnosi się tylko do poziomu ochrony przed oparzeniem słonecznym (promieniowanie UV-B), a nie do podobnych skutków promieniowania UV-A. Produkty ochrony przeciwsłonecznej, które zapewniają ochronę tylko przed promieniowaniem UV-B, mogą dawać fałszywe poczucie bezpieczeństwa, ponieważ nie chronią skóry przed promieniowaniem UV-A. Producenci zaczynają umieszczać na etykietach znormalizowane oznaczenie ochrony przed UV-A. Odnosi się ono do minimalnego, obliczonego przy pomocy standardowej metody badawczej poziomu ochrony, który jest tym wyższy im wyższy jest współczynnik ochrony przeciwsłonecznej.

Dane dotyczące sektora produktów z filtrem przeciwsłonecznym

 • Producenci kosmetyków będą stopniowo wprowadzać nowy sposób oznaczania ochrony przed promieniowaniem UVA przy pomocy nowego logo, zgodny z wydanymi niedawno przez Komisję Europejską zaleceniami. Pełna zgodność zostanie osiągnięta dopiero w lecie 2008 r., ponieważ etykiety na rok 2007 zostały już wydrukowane. Nie oznacza to, że pozostałe produkty nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony przed promieniowaniem UVA. Na razie zaleca się klientom, aby zapoznawali się z pełnym brzmieniem etykiety.

O czym powinni pamiętać konsumenci w sezonie letnim bieżącego roku?

Ulepszony system etykietowania pojawi się na rynku w lecie 2007 r. Równocześnie zaleca się, aby klienci stosowali produkty ochrony przeciwsłonecznej jako tylko jeden z wielu środków ochrony przed słońcem. Oprócz tego należy:

 • unikać zbyt długiego przebywania na słońcu w godzinach, kiedy promieniowanie jest najsilniejsze (zazwyczaj od godz. 11 do 15);

 • jeśli uniknięcie promieniowania nie jest możliwe – używać odzieży ochronnej; dodatkowo chronić się używając nakryć głowy i okularów słonecznych;

 • zapobiegać narażeniu niemowląt i małych dzieci na bezpośrednie działanie promieni słonecznych;

 • używać produktów ochrony przeciwsłonecznej chroniących zarówno przed promieniowaniem UVB, jak i UVA;

 • używać produktów ochrony przeciwsłonecznej w odpowiedniej ilości. Prawidłowe stosowanie kosmetyków jest tak samo ważne, jak ich wybór. Aby osiągnąć poziom ochrony równy wskazanemu na opakowaniu współczynnikowi ochrony przeciwsłonecznej należy nałożyć kosmetyk w ilości 2mg/cm² skóry. Do ochrony ciała osoby dorosłej potrzeba około 36 gramów kosmetyku, czyli około sześciu łyżeczek. Zazwyczaj konsumenci używają jedynie połowy tej ilości. Aby utrzymać odpowiedni poziom ochrony, trzeba tę samą ilość nałożyć powtórnie po wyjściu z wody lub wytarciu się ręcznikiem. Poniżej przedstawiono piktogramy, które będą stosowane w celu podkreślenia znaczenia powyższych informacji i innych danych dotyczących działania promieniowania słonecznego, zawartych w załączonej notatce.

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25