Aktualności

Latamy coraz częściej – ECK przypomina prawa pasażera

Problem: Zagubienie lub zniszczenie bagażu
Prawa Pasażera: Prawo do odszkodowania. Za zniszczenie walizki lub zagubienie bagażu linie lotnicze ponoszą odpowiedzialność do górnej granicy 1131 SDR (co stanowi kwotę ok. 5500 PLN). Obowiązek udowodnienia poniesionej szkody spoczywa na konsumencie.

Po stwierdzeniu zagubienia lub zniszczenia bagażu należy:

1) znajdując się jeszcze na lotnisku udać się do punktu informacyjnego, wypełnić  formularz nieprawidłowości bagażowej tzw. PIR (Property Irregularity Report) i zachować jego kopię,

2) złożyć reklamację  w terminie: 7 dni od odbioru uszkodzonego bagażu lub 21 dni od odbioru opóźnionego bagażu. Przepisy nie precyzują czasu na reklamację zaginionego bagażu. Gotowy formularze reklamacji w polskiej i angielskiej wersji językowej znajdują się na stronie: www.konsument.gov.pl.

Uwaga: W razie zagubienia bagażu, trudno jest oszacować pełną wartość utraconych przedmiotów, dlatego warto jest załączyć do reklamacji posiadane rachunki. Sposobem na udokumentowanie zawartości bagażu może być również zrobienie jego zdjęć przed wylotem i dokładnej listy spakowanych przedmiotów.

Problem: Odwołany lot
Prawa Pasażera:

1. Prawo do otrzymania pisemnej informacji o przepisach na temat odszkodowania i przysługującej pomocy

2.Prawo do opieki: otrzymanie bezpłatnych posiłków i napojów oraz zakwaterowania (łącznie z pokryciem kosztów transportu pomiędzy lotniskiem a hotelem)

3. Prawo do wyboru pomiędzy  zwrotem kosztów biletu, a podróżą do miejsca docelowego    według zmienionego połączenia

4. Prawo do odszkodowania (dodatkowa rekompensata finansowa) w wysokości od 250 EUR do 600 EUR (w zależności od zasięgu  podróży) w przypadku, gdy powiadomienie o odwołaniu nastąpiło zbyt późno z winy przewoźnika, a zaoferowane połączenie zastępcze   w znaczący sposób różni się od odwołanego.

Problem: Opóźniony lot
Prawa Pasażera:

1. Prawo do otrzymania pisemnej informacji o przepisach na temat odszkodowania i przysługującej pomocy pasażerowi dotkniętemu opóźnieniem o co najmniej 2 godziny

2. Prawo do opieki: otrzymanie bezpłatnych posiłków i napojów w ilościach adekwatnych
do czasu oczekiwania

3. Prawo do bezpłatnego zakwaterowania i darmowego transportu między lotniskiem a hotelem

4. Prawo do zwrotu kosztów biletu lub lotu powrotnego do pierwszego miejsca odlotu, gdy opóźnienie wynosi co najmniej 5 godzin

6. Prawo do odszkodowania w wysokości od 250 EUR do 600 EUR (w zależności od zasięgu podróży) w przypadku, gdy pasażerowie przybędą do miejsca docelowego co najmniej 3 godziny po pierwotnie przewidzianej przez przewoźnika godzinie przylotu (na podstawie wyroku z dnia 19 listopada 2009 roku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach połączonych C-402/07 i C-432/07)

Uwaga: Obecnie pasażer może domagać się odszkodowania za odwołanie lotu lub opóźnienie powyżej 3 godzin, o ile przewoźnik nie jest w stanie dowieść, że odwołanie lub duże opóźnienie lotu zostało spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków (tzw. siła wyższa, np. strajk czy wybuch wulkanu).

Problem: Odmowa przyjęcia na pokład
Prawa Pasażera:

1. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn przewoźnik odmówi przyjęcia na pokład pasażerów,
to osoby, które dobrowolnie zrezygnują z danego lotu mają prawo do odszkodowania,
prawo do opieki oraz prawo do otrzymania dodatkowej korzyści na warunkach  uzgodnionych pomiędzy danym pasażerem a przewoźnikiem lotniczym

2. W przypadku odmowy przyjęcia pasażerów na pokład wbrew ich woli, pasażerom
przysługuje: prawo do odszkodowania, prawo do wyboru pomiędzy zwrotem kosztów
biletu a podróżą do miejsca docelowego wg zmienionego połączenia i prawo do opieki

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Latamy coraz częściej – ECK przypomina prawa pasażera

Problem: Zagubienie lub zniszczenie bagażu
Prawa Pasażera: Prawo do odszkodowania. Za zniszczenie walizki lub zagubienie bagażu linie lotnicze ponoszą odpowiedzialność do górnej granicy 1131 SDR (co stanowi kwotę ok. 5500 PLN). Obowiązek udowodnienia poniesionej szkody spoczywa na konsumencie.

Po stwierdzeniu zagubienia lub zniszczenia bagażu należy:

1) znajdując się jeszcze na lotnisku udać się do punktu informacyjnego, wypełnić  formularz nieprawidłowości bagażowej tzw. PIR (Property Irregularity Report) i zachować jego kopię,

2) złożyć reklamację  w terminie: 7 dni od odbioru uszkodzonego bagażu lub 21 dni od odbioru opóźnionego bagażu. Przepisy nie precyzują czasu na reklamację zaginionego bagażu. Gotowy formularze reklamacji w polskiej i angielskiej wersji językowej znajdują się na stronie: www.konsument.gov.pl.

Uwaga: W razie zagubienia bagażu, trudno jest oszacować pełną wartość utraconych przedmiotów, dlatego warto jest załączyć do reklamacji posiadane rachunki. Sposobem na udokumentowanie zawartości bagażu może być również zrobienie jego zdjęć przed wylotem i dokładnej listy spakowanych przedmiotów.

Problem: Odwołany lot
Prawa Pasażera:

1. Prawo do otrzymania pisemnej informacji o przepisach na temat odszkodowania i przysługującej pomocy

2.Prawo do opieki: otrzymanie bezpłatnych posiłków i napojów oraz zakwaterowania (łącznie z pokryciem kosztów transportu pomiędzy lotniskiem a hotelem)

3. Prawo do wyboru pomiędzy  zwrotem kosztów biletu, a podróżą do miejsca docelowego    według zmienionego połączenia

4. Prawo do odszkodowania (dodatkowa rekompensata finansowa) w wysokości od 250 EUR do 600 EUR (w zależności od zasięgu  podróży) w przypadku, gdy powiadomienie o odwołaniu nastąpiło zbyt późno z winy przewoźnika, a zaoferowane połączenie zastępcze   w znaczący sposób różni się od odwołanego.

Problem: Opóźniony lot
Prawa Pasażera:

1. Prawo do otrzymania pisemnej informacji o przepisach na temat odszkodowania i przysługującej pomocy pasażerowi dotkniętemu opóźnieniem o co najmniej 2 godziny

2. Prawo do opieki: otrzymanie bezpłatnych posiłków i napojów w ilościach adekwatnych
do czasu oczekiwania

3. Prawo do bezpłatnego zakwaterowania i darmowego transportu między lotniskiem a hotelem

4. Prawo do zwrotu kosztów biletu lub lotu powrotnego do pierwszego miejsca odlotu, gdy opóźnienie wynosi co najmniej 5 godzin

6. Prawo do odszkodowania w wysokości od 250 EUR do 600 EUR (w zależności od zasięgu podróży) w przypadku, gdy pasażerowie przybędą do miejsca docelowego co najmniej 3 godziny po pierwotnie przewidzianej przez przewoźnika godzinie przylotu (na podstawie wyroku z dnia 19 listopada 2009 roku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach połączonych C-402/07 i C-432/07)

Uwaga: Obecnie pasażer może domagać się odszkodowania za odwołanie lotu lub opóźnienie powyżej 3 godzin, o ile przewoźnik nie jest w stanie dowieść, że odwołanie lub duże opóźnienie lotu zostało spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków (tzw. siła wyższa, np. strajk czy wybuch wulkanu).

Problem: Odmowa przyjęcia na pokład
Prawa Pasażera:

1. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn przewoźnik odmówi przyjęcia na pokład pasażerów,
to osoby, które dobrowolnie zrezygnują z danego lotu mają prawo do odszkodowania,
prawo do opieki oraz prawo do otrzymania dodatkowej korzyści na warunkach  uzgodnionych pomiędzy danym pasażerem a przewoźnikiem lotniczym

2. W przypadku odmowy przyjęcia pasażerów na pokład wbrew ich woli, pasażerom
przysługuje: prawo do odszkodowania, prawo do wyboru pomiędzy zwrotem kosztów
biletu a podróżą do miejsca docelowego wg zmienionego połączenia i prawo do opieki

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25