Aktualności

Kredyt konsumencki – nowa Dyrektywa UE

Główne cele nowej Dyrektywy o Umowach Kredytowych dla Konsumentów (2008/48/WE) to dalsza integracja rynków i wysoki poziom ochrony konsumenta. Regulacja opiera się na transparentności i prawie konsumenckim. Uwzględnia obowiązek przekazania zainteresowanemu konsumentowi pełnej i zrozumiałej informacji w odpowiednio długim czasie przed podpisaniem umowy kredytowej. By umożliwić konsumentom lepsze porównanie i zrozumienie różnych ofert kredytowych, informacja “przed-kontraktowa” musi być przedstawiona w ustandaryzowanej formie (Standard European Consumer Credit Information – standardowy europejski arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego), tzn. każdy kredytodawca reklamujący kredyt konsumencki w którymkolwiek Kraju Członkowskim musi używać tej formuły, ponadto konsumenci będą informowani o wysokości rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania. Dyrektywa przewiduje dodatkowo dwa zasadnicze prawa dla konsumentów:

  • prawo do odstąpienia od umowy kredytowej bez podania powodu w ciągu 14 dni od podpisania umowy
  • możliwość wcześniejszego spłacenia kredytu w dowolnym czasie, przy czym w takim wypadku kredytodawca może wystąpić o stosowną i obiektywnie uzasadnioną kompensatę.

Kraje Członkowskie mają czas na transpozycje Dyrektywy do swojego prawa do 12 maja 2010 roku.
Obecnie Komisja Europejska bada ekonomiczny wpływ Dyrektywy o Kredycie Konsumenckim. Wyniki zostaną opublikowane jeszcze w tym roku.

Na podstawie materiałów Komisji Europejskiej.

 

Więcej informacji w języku angielskim: http://ec.europa.eu/consumers/rights/fin_serv_en.htm#credit

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Kredyt konsumencki – nowa Dyrektywa UE

Główne cele nowej Dyrektywy o Umowach Kredytowych dla Konsumentów (2008/48/WE) to dalsza integracja rynków i wysoki poziom ochrony konsumenta. Regulacja opiera się na transparentności i prawie konsumenckim. Uwzględnia obowiązek przekazania zainteresowanemu konsumentowi pełnej i zrozumiałej informacji w odpowiednio długim czasie przed podpisaniem umowy kredytowej. By umożliwić konsumentom lepsze porównanie i zrozumienie różnych ofert kredytowych, informacja “przed-kontraktowa” musi być przedstawiona w ustandaryzowanej formie (Standard European Consumer Credit Information – standardowy europejski arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego), tzn. każdy kredytodawca reklamujący kredyt konsumencki w którymkolwiek Kraju Członkowskim musi używać tej formuły, ponadto konsumenci będą informowani o wysokości rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania. Dyrektywa przewiduje dodatkowo dwa zasadnicze prawa dla konsumentów:

  • prawo do odstąpienia od umowy kredytowej bez podania powodu w ciągu 14 dni od podpisania umowy
  • możliwość wcześniejszego spłacenia kredytu w dowolnym czasie, przy czym w takim wypadku kredytodawca może wystąpić o stosowną i obiektywnie uzasadnioną kompensatę.

Kraje Członkowskie mają czas na transpozycje Dyrektywy do swojego prawa do 12 maja 2010 roku.
Obecnie Komisja Europejska bada ekonomiczny wpływ Dyrektywy o Kredycie Konsumenckim. Wyniki zostaną opublikowane jeszcze w tym roku.

Na podstawie materiałów Komisji Europejskiej.

 

Więcej informacji w języku angielskim: http://ec.europa.eu/consumers/rights/fin_serv_en.htm#credit

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25