Aktualności

Konsument w Europie nie jest sam – 5 lat istnienia Europejskich Centrów Konsumenckich

Działamy w sieci

Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce (ECK) zostało powołane do życia w styczniu 2005 roku, na mocy porozumienia Komisji Europejskiej z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Stanowi część ogólnoeuropejskiej sieci, prowadząc działalność informacyjno-doradczą dla konsumentów w zakresie ich praw w Unii Europejskiej oraz pomaga w polubownym rozwiązywaniu sporów transgranicznych. – „Ideą istnienia centrów jest umożliwienie obywatelom wszystkich krajów UE swobodnego podróżowania po Europie, dokonywania zakupów za granicą i przez Internet bez poczucia niepokoju, że mogą zostać oszukani czy zostawieni bez pomocy. Przedsiębiorca czasami zawodzi, ale prawo europejskie w pełni chroni konsumentów. My pokazujemy jak z niego korzystać i skutecznie dochodzić swoich praw” – mówi Małgorzata Furmańska, prawniczka ECK, koordynator obsługi spraw.

Tworzymy „parasol ochronny”

Konsumenci mogą zgłaszać do ECK swoje skargi na nieuczciwe praktyki zagranicznych sklepów, biur podróży, linii lotniczych, sklepów internetowych itp. za pomocą formularza skargi dostępnego na stronie internetowej www.konsument.gov.pl, drogą telefoniczną, e-mailem lub osobiście odwiedzając siedzibę centrum w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1. – „Po otrzymaniu zgłoszenia sprawdzamy czy jest ono uzasadnione, dokonujemy analizy prawnej odpowiednich przepisów i kontaktujemy się z zagranicznym przedsiębiorcą, proponując polubowne rozwiązanie sporu. Pomaga nam w tym bliźniacze centrum w kraju siedziby danej firmy” – tłumaczy Elżbieta Seredyńska, prawniczka zajmująca się obsługą skarg wpływających do ECK.

Od biletu lotniczego po … wadliwe okulary

Około 33% skarg składanych do ECK dotyczy transportu (głównie spraw związanych z ruchem lotniczym, np. zagubienia czy opóźnienia bagażu, ukrytych kosztów cen biletów, opóźnień i odwołań lotów ). Znaczną liczba spraw (około 38%) związanych jest z sektorem turystyki i usług wypoczynkowych (m.in. kwestie możliwości odstąpienia od umowy zawartej z biurem podróży, standard hotelu inny niż w umowie, niespełnienie przez organizatora warunków umowy, problemy z wynajmem samochodu). Trzecią grupę skarg stanowią zgłoszenia związane z dokonywaniem zakupów w zagranicznych sklepach, głównie przez Internet (wady towaru, nieuwzględnienie reklamacji, problemy z dostawą, nieuczciwe klauzule w umowach sprzedaży).

Stawiamy na edukację

ECK zajmuje się także promowaniem wiedzy o prawach konsumenta. W związku z tym organizuje konferencje tematyczne, lekcje europejskie oraz wykłady otwarte, dostępne dla każdego, kto chce poszerzyć swoją wiedzę w zakresie przysługujących mu praw. Poprzez stronę internetową www.konsument.gov.pl rozbudowuje bazę wiedzy nt. spraw konsumenckich, aktualnych zmian w prawie i rozwiązań proponowanych przez Komisję Europejską. Działalność centrum polega także na dostarczaniu analiz porównawczych w zakresie cen, legislacji (np. luk w prawie) i innych kwestii istotnych dla konsumentów. Wskazują one problemy, z którymi najczęściej borykają się konsumenci-obywatele Unii Europejskiej i stanowią bodziec do pozytywnych zmian w prawie, służących zwiększeniu ochrony konsumentów.

Podsumowując, do zadań ECK należą:

• Budowanie wiedzy konsumentów poprzez przekazywanie informacji o dostępnych środkach prawnych w kraju oraz w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, Norwegii i Islandii;

• poradnictwo prawne;

• polubowne rozwiązywanie skarg transgranicznych (cross-border cases);

• popularyzacja pozasądowych/polubownych możliwości rozwiązywania sporów (ADR);

• prowadzenie wspólnych z mediami akcji o tematyce konsumenckiej;

• wspieranie kampanii informacyjnych na szczeblu Wspólnotowym;

• gromadzenie szczegółowych informacji o instytucjach Unii Europejskiej i poszczególnych systemach prawnych państw członkowskich oraz o historii prawa konsumenckiego;

• informowanie przedsiębiorców i innych środowisk opiniotwórczych o prawach oraz obowiązkach konsumentów;

• prowadzenie kampanii edukacyjnych i informacyjnych;

• ścisła współpraca w ramach sieci Europejskich Centrów Konsumenckich w Europie (ECC-Net).

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Konsument w Europie nie jest sam – 5 lat istnienia Europejskich Centrów Konsumenckich

Działamy w sieci

Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce (ECK) zostało powołane do życia w styczniu 2005 roku, na mocy porozumienia Komisji Europejskiej z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Stanowi część ogólnoeuropejskiej sieci, prowadząc działalność informacyjno-doradczą dla konsumentów w zakresie ich praw w Unii Europejskiej oraz pomaga w polubownym rozwiązywaniu sporów transgranicznych. – „Ideą istnienia centrów jest umożliwienie obywatelom wszystkich krajów UE swobodnego podróżowania po Europie, dokonywania zakupów za granicą i przez Internet bez poczucia niepokoju, że mogą zostać oszukani czy zostawieni bez pomocy. Przedsiębiorca czasami zawodzi, ale prawo europejskie w pełni chroni konsumentów. My pokazujemy jak z niego korzystać i skutecznie dochodzić swoich praw” – mówi Małgorzata Furmańska, prawniczka ECK, koordynator obsługi spraw.

Tworzymy „parasol ochronny”

Konsumenci mogą zgłaszać do ECK swoje skargi na nieuczciwe praktyki zagranicznych sklepów, biur podróży, linii lotniczych, sklepów internetowych itp. za pomocą formularza skargi dostępnego na stronie internetowej www.konsument.gov.pl, drogą telefoniczną, e-mailem lub osobiście odwiedzając siedzibę centrum w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1. – „Po otrzymaniu zgłoszenia sprawdzamy czy jest ono uzasadnione, dokonujemy analizy prawnej odpowiednich przepisów i kontaktujemy się z zagranicznym przedsiębiorcą, proponując polubowne rozwiązanie sporu. Pomaga nam w tym bliźniacze centrum w kraju siedziby danej firmy” – tłumaczy Elżbieta Seredyńska, prawniczka zajmująca się obsługą skarg wpływających do ECK.

Od biletu lotniczego po … wadliwe okulary

Około 33% skarg składanych do ECK dotyczy transportu (głównie spraw związanych z ruchem lotniczym, np. zagubienia czy opóźnienia bagażu, ukrytych kosztów cen biletów, opóźnień i odwołań lotów ). Znaczną liczba spraw (około 38%) związanych jest z sektorem turystyki i usług wypoczynkowych (m.in. kwestie możliwości odstąpienia od umowy zawartej z biurem podróży, standard hotelu inny niż w umowie, niespełnienie przez organizatora warunków umowy, problemy z wynajmem samochodu). Trzecią grupę skarg stanowią zgłoszenia związane z dokonywaniem zakupów w zagranicznych sklepach, głównie przez Internet (wady towaru, nieuwzględnienie reklamacji, problemy z dostawą, nieuczciwe klauzule w umowach sprzedaży).

Stawiamy na edukację

ECK zajmuje się także promowaniem wiedzy o prawach konsumenta. W związku z tym organizuje konferencje tematyczne, lekcje europejskie oraz wykłady otwarte, dostępne dla każdego, kto chce poszerzyć swoją wiedzę w zakresie przysługujących mu praw. Poprzez stronę internetową www.konsument.gov.pl rozbudowuje bazę wiedzy nt. spraw konsumenckich, aktualnych zmian w prawie i rozwiązań proponowanych przez Komisję Europejską. Działalność centrum polega także na dostarczaniu analiz porównawczych w zakresie cen, legislacji (np. luk w prawie) i innych kwestii istotnych dla konsumentów. Wskazują one problemy, z którymi najczęściej borykają się konsumenci-obywatele Unii Europejskiej i stanowią bodziec do pozytywnych zmian w prawie, służących zwiększeniu ochrony konsumentów.

Podsumowując, do zadań ECK należą:

• Budowanie wiedzy konsumentów poprzez przekazywanie informacji o dostępnych środkach prawnych w kraju oraz w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, Norwegii i Islandii;

• poradnictwo prawne;

• polubowne rozwiązywanie skarg transgranicznych (cross-border cases);

• popularyzacja pozasądowych/polubownych możliwości rozwiązywania sporów (ADR);

• prowadzenie wspólnych z mediami akcji o tematyce konsumenckiej;

• wspieranie kampanii informacyjnych na szczeblu Wspólnotowym;

• gromadzenie szczegółowych informacji o instytucjach Unii Europejskiej i poszczególnych systemach prawnych państw członkowskich oraz o historii prawa konsumenckiego;

• informowanie przedsiębiorców i innych środowisk opiniotwórczych o prawach oraz obowiązkach konsumentów;

• prowadzenie kampanii edukacyjnych i informacyjnych;

• ścisła współpraca w ramach sieci Europejskich Centrów Konsumenckich w Europie (ECC-Net).

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25