Aktualności

Konsument ma prawo do „obiektywnej” wyszukiwarki internetowej

Egzekwowanie unijnych reguł wobec operatorów wyszukiwarek

Rezolucja podkreśla, że “zapewnienie warunków konkurencji na rynku wyszukiwarek online jest bardzo ważne dla jednolitego rynku cyfrowego” i popiera deklarację Komisji o śledztwie w sprawie działań wyszukiwarek internetowych.

Wzywa ona też Komisję do “zapobiegania wszelkim nadużyciom związanym ze sprzedażą usług oferowanych przez firmy powiązane z wyszukiwarkami”, zwracając uwagę na niedyskryminacyjne wyszukiwanie online. “Indeksowanie, ocena, prezentacja i ranking przez wyszukiwarki muszą być obiektywne i transparentne” – stwierdził jeden z posłów.

Biorąc pod uwagę rolę internetowych wyszukiwarek w upowszechnianiu raz umieszczonych w internecie informacji i potrzebę egzekwowania prawa UE w zakresie konkurencji, posłowie wezwali też Komisję do rozdzielenia wyszukiwarek od innych usług komercyjnych w dłuższym okresie.

Pakiet telekomunikacyjny w trybie pilnym

Posłowie podkreślili, że “cały przepływ danych w Internecie powinien być traktowany tak samo, bez dyskryminacji, restrykcji albo ingerencji”. Parlament ponaglił państwa członkowskie do rozpoczęcia negocjacji w sprawie pakietu telekomunikacyjnego, żeby “zlikwidować opłaty roamingowe wewnątrz UE, zapewnić więcej pewności, co do przepisów prawa w zakresie neutralności sieci i poprawić ochronę konsumenta”.

Wspólne standardy dla “chmury”

Posłowie zwrócili się też do Komisji, aby “była liderem w promowaniu międzynarodowych standardów i konkretnych przepisów dla tzw. chmury, zapewniając, że nie zagraża prywatności, jest stabilna, dostępna, bezpieczna i wydajna energetycznie.

Zobacz pełną treść rezolucji

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Konsument ma prawo do „obiektywnej” wyszukiwarki internetowej

Egzekwowanie unijnych reguł wobec operatorów wyszukiwarek

Rezolucja podkreśla, że “zapewnienie warunków konkurencji na rynku wyszukiwarek online jest bardzo ważne dla jednolitego rynku cyfrowego” i popiera deklarację Komisji o śledztwie w sprawie działań wyszukiwarek internetowych.

Wzywa ona też Komisję do “zapobiegania wszelkim nadużyciom związanym ze sprzedażą usług oferowanych przez firmy powiązane z wyszukiwarkami”, zwracając uwagę na niedyskryminacyjne wyszukiwanie online. “Indeksowanie, ocena, prezentacja i ranking przez wyszukiwarki muszą być obiektywne i transparentne” – stwierdził jeden z posłów.

Biorąc pod uwagę rolę internetowych wyszukiwarek w upowszechnianiu raz umieszczonych w internecie informacji i potrzebę egzekwowania prawa UE w zakresie konkurencji, posłowie wezwali też Komisję do rozdzielenia wyszukiwarek od innych usług komercyjnych w dłuższym okresie.

Pakiet telekomunikacyjny w trybie pilnym

Posłowie podkreślili, że “cały przepływ danych w Internecie powinien być traktowany tak samo, bez dyskryminacji, restrykcji albo ingerencji”. Parlament ponaglił państwa członkowskie do rozpoczęcia negocjacji w sprawie pakietu telekomunikacyjnego, żeby “zlikwidować opłaty roamingowe wewnątrz UE, zapewnić więcej pewności, co do przepisów prawa w zakresie neutralności sieci i poprawić ochronę konsumenta”.

Wspólne standardy dla “chmury”

Posłowie zwrócili się też do Komisji, aby “była liderem w promowaniu międzynarodowych standardów i konkretnych przepisów dla tzw. chmury, zapewniając, że nie zagraża prywatności, jest stabilna, dostępna, bezpieczna i wydajna energetycznie.

Zobacz pełną treść rezolucji

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25