Aktualności

Konsumenci: usunięcie nieprawidłowości na 50 % stron internetowych wprowadzających w błąd

„Jest nie do pomyślenia, aby jedna trzecia konsumentów rezerwujących bilet lotniczy w Internecie była naciągana albo wprowadzana w błąd i zdezorientowana”, powiedziała europejska komisarz ds. ochrony konsumentów Meglena Kunewa. „Ze sprawozdania wynika, że wciąż występują poważne i uporczywe problemy związane ze sprzedażą biletów przez wszystkie linie lotnicze. Mam zamiar ściśle współpracować z państwami członkowskimi i zrobić wszystko, aby doprowadzić do końca to dochodzenie do 1 maja 2009 r. Wyniki sprawozdania są jasnym sygnałem do podjęcia działań politycznych, którego nie możemy zignorować. Mam nadzieję, że sprzedawcy przekonali się o determinacji, z jaką Komisja interweniuje w imieniu konsumentów tam, gdzie zachodzi taka potrzeba.  Sygnał wysłany przeze mnie do całej branży jest jasny – podejmijcie działania, inaczej my je podejmiemy.  Musimy zobaczyć wiarygodne dowody poprawy zmierzające do uporządkowania sytuacji sprzedaży i praktyk marketingowych w sektorze lotniczym do 1 maja przyszłego roku, inaczej nie będziemy mieć wyboru i będziemy zmuszeni interweniować.”
Najważniejsze wyniki
Śródokresowe sprawozdanie Komisji dotyczące dochodzenia w sprawie biletów lotniczych pokazuje stan działań egzekwujących na dzień 22 lutego 2008 r., na podstawie dostępnych danych z 13 państw. Dochodzenie skupiło się na wprowadzających w błąd cenach, dostępności ofert i nieuczciwych warunkach sprzedaży (w tym opcje oferowane jako domyślne, jasne warunki sprzedaży dostępne w języku konsumenta). Dokonano następujących głównych ustaleń: 
Wobec jednej trzeciej badanych stron internetowych należy podjąć działania egzekwujące w wyniku łamania prawa ochrony konsumentów.

W przypadku wielu stron problemy mają różny charakter. Ogólne tendencje problemów w tym sektorze są następujące: wprowadzające w błąd ceny okazały się być największym problemem, występowały bowiem na 58 % stronach internetowych poddanych dochodzeniu; nieprawidłowości związane z warunkami sprzedaży zostały odnotowane na 49 % tych stron (brakujące bądź nieprawidłowe wersje językowe, zaznaczone wstępnie usługi fakultatywne). Na 15 % stron odnotowano problemy związane z brakiem ogłaszanych ofert.
Problem ten dotyka całej branży lotniczej, zarówno linii lotniczych jak i organizatorów wycieczek (różnica między tzw. tanimi liniami lotniczymi a „tradycyjnymi” liniami jest w praktyce coraz bardziej płynna).  Z 79 portali internetowych poddanych dochodzeniu z powodu problemów dotyczących wprowadzających w błąd cen, 44 (56 %) to portale linii lotniczych, 27 (34 %) należy do agencji podróży/organizatorów wycieczek a 8 (10 %) jest stronami internetowymi innego typu, takimi jak strony oferujące porównanie cen. Z 21 stron internetowych, wobec których odnotowano problemy z dostępnością ofert, 12 (57 %) z nich jest stronami linii lotniczych, 6 (28 %) stronami agencji podróży a 3 „innymi” stronami. Na 67 stron poddanych dochodzeniu z powodu nieuczciwych warunków sprzedaży 26 (39 %) jest stronami linii lotniczych, 34 (51 %) stronami agencji podróży a 7 (10 %) „innymi” stronami. (Wielu stron internetowych dotyczą różnorodne problemy, dlatego dotyczące ich dane statystyczne są wyższe niż liczba stron).
Problemy utrzymują się w wielu przedsiębiorstwach. 137 poddanych dochodzeniu stron internetowych to około 80 przedsiębiorstw – w tym firmy znane i mniej znane.
Prawa konsumenta są już przestrzegane w ponad połowie odnotowanych przypadków. Tabele zawarte w sprawozdaniu śródokresowym (zob. tabelę podsumowującą w załączonej notatce) pokazują dane dotyczące egzekwowania praw konsumentów na dzień 22 lutego 2008 r. Od tego czasu dokonano dalszych działań egzekwujących i usunięto kolejne nieprawidłowości. Litwa zgłosiła, że wszystkie strony internetowe zawierające potwierdzone nieprawidłowości zostały już skorygowane, co oznacza dodatkowe 13 portali. Dane te sprawiają, że poziom usuwania nieprawidłowości pod koniec kwietnia przekroczył 50 %.
Działania egzekwujące na poziomie krajowym różnią się znacznie od działań na poziomie transgranicznym. Ze sprawozdania wynika, że w stosunku do portali krajowych poziom działań egzekwujących/usuwania nieprawidłowości osiągnął 55 % (50 na 90 portali), w przypadku gdy organy krajowe zajmują się przedsiębiorstwami mającymi siedzibę w ich własnym kraju. W przypadkach transgranicznych, które wymagają współpracy organów obu krajów celem wyegzekwowania prawa wobec przedsiębiorstwa mającego siedzibę w innym państwie członkowskim, poziom ten osiąga 12 % (5 przedsiębiorstw na 42).
Przejrzystość. Obowiązujące regulacje prawne uniemożliwiają większości państw członkowskich publikację nazw konkretnych przedsiębiorstw na tym etapie, kiedy trwają postępowania administracyjno-prawne.  To główny problem dla przyszłego funkcjonowania sieci. Norwegia i Szwecja udostępniły opinii publicznej listę stron internetowych badanych przedsiębiorstw (zob. link poniżej).


Jaki będzie następny krok?
Działania egzekwujące w ramach sieci zostaną zintensyfikowane celem dalszego składania sprawozdań po 1 maja 2009 r. W tym czasie Komisja będzie monitorowała rozwój sytuacji w sektorze lotniczym i rozważy konieczność podjęcia nowych działań. W 2008 r. na stronach krajowych będą umieszczane aktualizowane dane dotyczące egzekwowania, które będą dostępne na stronie Komisji poświęconej ochronie konsumentów.
Strona dotycząca „filtrowania” http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweep/index_en.htm

Osoby wyznaczone do kontaktów: Helen Kearns  +32 2 2987638; Emer Traynor  +32 2 2921548

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Konsumenci: usunięcie nieprawidłowości na 50 % stron internetowych wprowadzających w błąd

„Jest nie do pomyślenia, aby jedna trzecia konsumentów rezerwujących bilet lotniczy w Internecie była naciągana albo wprowadzana w błąd i zdezorientowana”, powiedziała europejska komisarz ds. ochrony konsumentów Meglena Kunewa. „Ze sprawozdania wynika, że wciąż występują poważne i uporczywe problemy związane ze sprzedażą biletów przez wszystkie linie lotnicze. Mam zamiar ściśle współpracować z państwami członkowskimi i zrobić wszystko, aby doprowadzić do końca to dochodzenie do 1 maja 2009 r. Wyniki sprawozdania są jasnym sygnałem do podjęcia działań politycznych, którego nie możemy zignorować. Mam nadzieję, że sprzedawcy przekonali się o determinacji, z jaką Komisja interweniuje w imieniu konsumentów tam, gdzie zachodzi taka potrzeba.  Sygnał wysłany przeze mnie do całej branży jest jasny – podejmijcie działania, inaczej my je podejmiemy.  Musimy zobaczyć wiarygodne dowody poprawy zmierzające do uporządkowania sytuacji sprzedaży i praktyk marketingowych w sektorze lotniczym do 1 maja przyszłego roku, inaczej nie będziemy mieć wyboru i będziemy zmuszeni interweniować.”
Najważniejsze wyniki
Śródokresowe sprawozdanie Komisji dotyczące dochodzenia w sprawie biletów lotniczych pokazuje stan działań egzekwujących na dzień 22 lutego 2008 r., na podstawie dostępnych danych z 13 państw. Dochodzenie skupiło się na wprowadzających w błąd cenach, dostępności ofert i nieuczciwych warunkach sprzedaży (w tym opcje oferowane jako domyślne, jasne warunki sprzedaży dostępne w języku konsumenta). Dokonano następujących głównych ustaleń: 
Wobec jednej trzeciej badanych stron internetowych należy podjąć działania egzekwujące w wyniku łamania prawa ochrony konsumentów.

W przypadku wielu stron problemy mają różny charakter. Ogólne tendencje problemów w tym sektorze są następujące: wprowadzające w błąd ceny okazały się być największym problemem, występowały bowiem na 58 % stronach internetowych poddanych dochodzeniu; nieprawidłowości związane z warunkami sprzedaży zostały odnotowane na 49 % tych stron (brakujące bądź nieprawidłowe wersje językowe, zaznaczone wstępnie usługi fakultatywne). Na 15 % stron odnotowano problemy związane z brakiem ogłaszanych ofert.
Problem ten dotyka całej branży lotniczej, zarówno linii lotniczych jak i organizatorów wycieczek (różnica między tzw. tanimi liniami lotniczymi a „tradycyjnymi” liniami jest w praktyce coraz bardziej płynna).  Z 79 portali internetowych poddanych dochodzeniu z powodu problemów dotyczących wprowadzających w błąd cen, 44 (56 %) to portale linii lotniczych, 27 (34 %) należy do agencji podróży/organizatorów wycieczek a 8 (10 %) jest stronami internetowymi innego typu, takimi jak strony oferujące porównanie cen. Z 21 stron internetowych, wobec których odnotowano problemy z dostępnością ofert, 12 (57 %) z nich jest stronami linii lotniczych, 6 (28 %) stronami agencji podróży a 3 „innymi” stronami. Na 67 stron poddanych dochodzeniu z powodu nieuczciwych warunków sprzedaży 26 (39 %) jest stronami linii lotniczych, 34 (51 %) stronami agencji podróży a 7 (10 %) „innymi” stronami. (Wielu stron internetowych dotyczą różnorodne problemy, dlatego dotyczące ich dane statystyczne są wyższe niż liczba stron).
Problemy utrzymują się w wielu przedsiębiorstwach. 137 poddanych dochodzeniu stron internetowych to około 80 przedsiębiorstw – w tym firmy znane i mniej znane.
Prawa konsumenta są już przestrzegane w ponad połowie odnotowanych przypadków. Tabele zawarte w sprawozdaniu śródokresowym (zob. tabelę podsumowującą w załączonej notatce) pokazują dane dotyczące egzekwowania praw konsumentów na dzień 22 lutego 2008 r. Od tego czasu dokonano dalszych działań egzekwujących i usunięto kolejne nieprawidłowości. Litwa zgłosiła, że wszystkie strony internetowe zawierające potwierdzone nieprawidłowości zostały już skorygowane, co oznacza dodatkowe 13 portali. Dane te sprawiają, że poziom usuwania nieprawidłowości pod koniec kwietnia przekroczył 50 %.
Działania egzekwujące na poziomie krajowym różnią się znacznie od działań na poziomie transgranicznym. Ze sprawozdania wynika, że w stosunku do portali krajowych poziom działań egzekwujących/usuwania nieprawidłowości osiągnął 55 % (50 na 90 portali), w przypadku gdy organy krajowe zajmują się przedsiębiorstwami mającymi siedzibę w ich własnym kraju. W przypadkach transgranicznych, które wymagają współpracy organów obu krajów celem wyegzekwowania prawa wobec przedsiębiorstwa mającego siedzibę w innym państwie członkowskim, poziom ten osiąga 12 % (5 przedsiębiorstw na 42).
Przejrzystość. Obowiązujące regulacje prawne uniemożliwiają większości państw członkowskich publikację nazw konkretnych przedsiębiorstw na tym etapie, kiedy trwają postępowania administracyjno-prawne.  To główny problem dla przyszłego funkcjonowania sieci. Norwegia i Szwecja udostępniły opinii publicznej listę stron internetowych badanych przedsiębiorstw (zob. link poniżej).


Jaki będzie następny krok?
Działania egzekwujące w ramach sieci zostaną zintensyfikowane celem dalszego składania sprawozdań po 1 maja 2009 r. W tym czasie Komisja będzie monitorowała rozwój sytuacji w sektorze lotniczym i rozważy konieczność podjęcia nowych działań. W 2008 r. na stronach krajowych będą umieszczane aktualizowane dane dotyczące egzekwowania, które będą dostępne na stronie Komisji poświęconej ochronie konsumentów.
Strona dotycząca „filtrowania” http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweep/index_en.htm

Osoby wyznaczone do kontaktów: Helen Kearns  +32 2 2987638; Emer Traynor  +32 2 2921548

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25